Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 02 mei 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een kleinschalige windturbine op de site gelegen Messestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent een gunstig advies.

1. Aanvraag aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een kleinschalige windturbine op de site gelegen Messestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent een gunstig advies.

Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke
Het college verleent een gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw (fietsenstalling + overdekt terras met buitenkeuken) bij een woning op de site gelegen De Warande 39 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw (fietsenstalling + overdekt terras met buitenkeuken) bij een woning op de site gelegen De Warande 39 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport/tuinberging, aanleggen van keermuur en reliëfwijziging op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport/tuinberging, aanleggen van keermuur en reliëfwijziging op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging, bouwen keermuur en aanleggen verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging, bouwen keermuur en aanleggen verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met aangebouwde carport/tuinberging en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 43 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met aangebouwde carport/tuinberging en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 43 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bloemenwinkel, aanleggen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bloemenwinkel, aanleggen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanwijzingsbesluit leegstand, verwaarlozing en woningkwaliteit - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen wijst de personeelsleden aan die bevoegd zijn voor de opsporing van leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen en voor de controle van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

8. Aanwijzingsbesluit leegstand, verwaarlozing en woningkwaliteit - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen wijst de personeelsleden aan die bevoegd zijn voor de opsporing van leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen en voor de controle van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.

Provincie West-Vlaanderen - groepsaankoop zonnepanelen - goedkeuring

Het college beslist om de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij mee bekend te maken.

9. Provincie West-Vlaanderen - groepsaankoop zonnepanelen - goedkeuring
Het college beslist om de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij mee bekend te maken.

Oproep Winvorm - Studieopdracht voo renovatie en inrichting Landhuis Villa Zonnedaele - gunning

Het college gunt de opdracht.

10. Oproep Winvorm - Studieopdracht voo renovatie en inrichting Landhuis Villa Zonnedaele - gunning
Het college gunt de opdracht.

Goedkeuren kandidaturen technisch assistent openbare werken (interne mobiliteit)

Het college keurt de toefgelaten kandidatu(u)r(en) goed.

11. Goedkeuren kandidaturen technisch assistent openbare werken (interne mobiliteit)
Het college keurt de toefgelaten kandidatu(u)r(en) goed.

Opstarten selectie technisch assistent schrijnwerk: aanwerving

De college stelt de functie vacant.

12. Opstarten selectie technisch assistent schrijnwerk: aanwerving
De college stelt de functie vacant.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

13. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

14. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Goedkeuring notulen zitting dd. 25 april 2022

Het college keurt de notulen goed.

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 25 april 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

16. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

17. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

18. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

19. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen en omvormen van een varkens- en rundveehouderij naar paardenhouderij in de Polderhoekstraat 4

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen en omvormen van een varkens- en rundveehouderij naar paardenhouderij in de Polderhoekstraat 4
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank - Passendalestraat 62

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

22. Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank - Passendalestraat 62
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur optredens tijdens Zonnebatjes op zaterdag 4 juni 2022 IDnr. 2826

Het college verleent de toelating.

23. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur optredens tijdens Zonnebatjes op zaterdag 4 juni 2022 IDnr. 2826
Het college verleent de toelating.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

24. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een kleinschalige windturbine op de site gelegen Messestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw (fietsenstalling + overdekt terras met buitenkeuken) bij een woning op de site gelegen De Warande 39 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport/tuinberging, aanleggen van keermuur en reliëfwijziging op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging, bouwen keermuur en aanleggen verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met aangebouwde carport/tuinberging en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 43 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bloemenwinkel, aanleggen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Warden Oom Laan 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Aanwijzingsbesluit leegstand, verwaarlozing en woningkwaliteit - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen wijst de personeelsleden aan die bevoegd zijn voor de opsporing van leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen en voor de controle van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
Het college van burgemeester en schepenen wijst de personeelsleden aan die bevoegd zijn voor de opsporing van leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen en voor de controle van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Provincie West-Vlaanderen - groepsaankoop zonnepanelen - goedkeuring

Het college beslist om de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij mee bekend te maken.
Het college beslist om de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij mee bekend te maken.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Oproep Winvorm - Studieopdracht voo renovatie en inrichting Landhuis Villa Zonnedaele - gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Goedkeuren kandidaturen technisch assistent openbare werken (interne mobiliteit)

Het college keurt de toefgelaten kandidatu(u)r(en) goed.
Het college keurt de toefgelaten kandidatu(u)r(en) goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Opstarten selectie technisch assistent schrijnwerk: aanwerving

De college stelt de functie vacant.
De college stelt de functie vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 25 april 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen en omvormen van een varkens- en rundveehouderij naar paardenhouderij in de Polderhoekstraat 4

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank - Passendalestraat 62

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

23. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur optredens tijdens Zonnebatjes op zaterdag 4 juni 2022 IDnr. 2826

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD