Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 02 sep 2021, 12:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 02 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Rioolrenovatie Langemarkstraat - Gunning meerwerken

1. Rioolrenovatie Langemarkstraat - Gunning meerwerken

Goedkeuring notulen zitting dd. 30 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.

2. Goedkeuring notulen zitting dd. 30 augustus 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

3. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de sportclubbing op 11 september 2021

4. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de sportclubbing op 11 september 2021

1. Rioolrenovatie Langemarkstraat - Gunning meerwerken

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Goedkeuring notulen zitting dd. 30 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de sportclubbing op 11 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD