Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 03 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 03 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - advies na openbaar onderzoek

Het college beslist tot gedeeltelijke herziening van het GRUP “Albertstraat Noord” ingevolge het advies na openbaar onderzoek.

1. Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - advies na openbaar onderzoek
Het college beslist tot gedeeltelijke herziening van het GRUP “Albertstraat Noord” ingevolge het advies na openbaar onderzoek.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Neerstraat 15

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bedrijfswoning gelegen in de Neerstraat 15.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Neerstraat 15
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bedrijfswoning gelegen in de Neerstraat 15.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garageblok met 14 garages en aanleggen van bijkomende verharding op de site gelegen Langemarkstraat 17A te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garageblok met 14 garages en aanleggen van bijkomende verharding op de site gelegen Langemarkstraat 17A te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinberging gelegen op de site Kraaiveldstraat 9G te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinberging gelegen op de site Kraaiveldstraat 9G te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning, bouwen van een woning en garage/berging en aanleggen van verharding en zwembad op de site gelegen Steenmolenlaan 24 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning, bouwen van een woning en garage/berging en aanleggen van verharding en zwembad op de site gelegen Steenmolenlaan 24 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van technische ruimte met aansluitend een overdekt terras, aanleg van zwembad, regularisatie van tuinberging, plaatsen van tuinafsluiting en aanleggen van houten terras op de site gelegen Brouckhof Oost 31 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van technische ruimte met aansluitend een overdekt terras, aanleg van zwembad, regularisatie van tuinberging, plaatsen van tuinafsluiting en aanleggen van houten terras op de site gelegen Brouckhof Oost 31 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent patrimonium

Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.

7. Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent patrimonium
Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.

Kennisname uitrol IFIC binnen de BKO

Het college neemt kennis van de uitrol van IFIC binnen de BKO

8. Kennisname uitrol IFIC binnen de BKO
Het college neemt kennis van de uitrol van IFIC binnen de BKO

Vakantieregeling administratief medewerker in de gemeentelijke basisschool van Geluveld voor het kalenderjaar 2022

Het college keurt de vakantieregeling goed.

9. Vakantieregeling administratief medewerker in de gemeentelijke basisschool van Geluveld voor het kalenderjaar 2022
Het college keurt de vakantieregeling goed.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

10. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

11. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 20 december 2021

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 20 december 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

13. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Verlenging overeenkomst voor bestuurlijke takelopdrachten - 2022

Het college beslist tot verlenging van de overeenkomst.

14. Verlenging overeenkomst voor bestuurlijke takelopdrachten - 2022
Het college beslist tot verlenging van de overeenkomst.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Blokstraat 2

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen in de Blokstraat 2.

15. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Blokstraat 2
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen in de Blokstraat 2.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aktename omgevingsmelding voor een gastank en koelinstallatie gelegen in de Oude Kortrijkstraat 100

Het college neemt akte van de melding.

17. Aktename omgevingsmelding voor een gastank en koelinstallatie gelegen in de Oude Kortrijkstraat 100
Het college neemt akte van de melding.

Aanvraag subsidie voor preventieve en sensibiliserende verkeersveiligheidsacties vrije basisschool De Biesweide Beselare

Het college kent de aangevraagde subsidie toe.

18. Aanvraag subsidie voor preventieve en sensibiliserende verkeersveiligheidsacties vrije basisschool De Biesweide Beselare
Het college kent de aangevraagde subsidie toe.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

19. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021

Het college neemt kennis van de notulen van kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021.

20. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021
Het college neemt kennis van de notulen van kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021.

Vaststelling data kermissen 2022

Het college keurt de data voor kermissen 2022 goed.

21. Vaststelling data kermissen 2022
Het college keurt de data voor kermissen 2022 goed.

Hernieuwen concessies begraafplaats

Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.

22. Hernieuwen concessies begraafplaats
Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.

1. Gedeeltelijke herziening GRUP "Albertstraat Noord" - advies na openbaar onderzoek

Het college beslist tot gedeeltelijke herziening van het GRUP “Albertstraat Noord” ingevolge het advies na openbaar onderzoek.
Het college beslist tot gedeeltelijke herziening van het GRUP “Albertstraat Noord” ingevolge het advies na openbaar onderzoek.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Neerstraat 15

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bedrijfswoning gelegen in de Neerstraat 15.
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bedrijfswoning gelegen in de Neerstraat 15.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garageblok met 14 garages en aanleggen van bijkomende verharding op de site gelegen Langemarkstraat 17A te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en tuinberging gelegen op de site Kraaiveldstraat 9G te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning, bouwen van een woning en garage/berging en aanleggen van verharding en zwembad op de site gelegen Steenmolenlaan 24 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van technische ruimte met aansluitend een overdekt terras, aanleg van zwembad, regularisatie van tuinberging, plaatsen van tuinafsluiting en aanleggen van houten terras op de site gelegen Brouckhof Oost 31 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent patrimonium

Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.
Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Kennisname uitrol IFIC binnen de BKO

Het college neemt kennis van de uitrol van IFIC binnen de BKO
Het college neemt kennis van de uitrol van IFIC binnen de BKO
Pdf-versie
KENNISNAME

9. Vakantieregeling administratief medewerker in de gemeentelijke basisschool van Geluveld voor het kalenderjaar 2022

Het college keurt de vakantieregeling goed.
Het college keurt de vakantieregeling goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 20 december 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Verlenging overeenkomst voor bestuurlijke takelopdrachten - 2022

Het college beslist tot verlenging van de overeenkomst.
Het college beslist tot verlenging van de overeenkomst.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Blokstraat 2

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen in de Blokstraat 2.
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen in de Blokstraat 2.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aktename omgevingsmelding voor een gastank en koelinstallatie gelegen in de Oude Kortrijkstraat 100

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag subsidie voor preventieve en sensibiliserende verkeersveiligheidsacties vrije basisschool De Biesweide Beselare

Het college kent de aangevraagde subsidie toe.
Het college kent de aangevraagde subsidie toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021

Het college neemt kennis van de notulen van kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021.
Het college neemt kennis van de notulen van kerkfabriek Beselare dd. 8 december 2021.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Vaststelling data kermissen 2022

Het college keurt de data voor kermissen 2022 goed.
Het college keurt de data voor kermissen 2022 goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Hernieuwen concessies begraafplaats

Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.
Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD