Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 04 apr 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 04 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging van landbouwpercelen in het kader van verbeterend bodembeheer op de site gelegen Tresoriersstraat z. nr. te Zonnebeke

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging van landbouwpercelen in het kader van verbeterend bodembeheer op de site gelegen Tresoriersstraat z. nr. te Zonnebeke
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

Beleidsvisie weren zwaar verkeer uit de dorpskernen van Staden - advies schepencollege

Het college bepaalt haar advies.

2. Beleidsvisie weren zwaar verkeer uit de dorpskernen van Staden - advies schepencollege
Het college bepaalt haar advies.

Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - Gunning

Het college gunt de opdracht.

3. Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Aankoop van een planningstool voor de dienst Infrastructuur - goedkeuring lastvoorwaarden & raming

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure.

4. Aankoop van een planningstool voor de dienst Infrastructuur - goedkeuring lastvoorwaarden & raming
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure.

Onderhoud van openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Gunning

Het college gunt de opdracht.

5. Onderhoud van openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Bevordering technisch medewerker woondienst: kandidaturen en jury

Het college verklaart de functie vacant via bevordering en stelt een selectiecommissie aan.

6. Bevordering technisch medewerker woondienst: kandidaturen en jury
Het college verklaart de functie vacant via bevordering en stelt een selectiecommissie aan.

Waarneming functie technisch medewerker woondienst

Het college stelt een waarnemer aan voor de functie van technisch medewerker woondienst.

7. Waarneming functie technisch medewerker woondienst
Het college stelt een waarnemer aan voor de functie van technisch medewerker woondienst.

Goedkeuren kandidaturen + jury coördinator onthaal en boekingen

Het college bepaalt de toegelaten kandidaturen en stelt de selectiecommissie vast.

8. Goedkeuren kandidaturen + jury coördinator onthaal en boekingen
Het college bepaalt de toegelaten kandidaturen en stelt de selectiecommissie vast.

Kennisname melding camperterrein Zandberg

Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.

9. Kennisname melding camperterrein Zandberg
Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.

Kennisname melding camperterrein De Bourgogne

Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.

10. Kennisname melding camperterrein De Bourgogne
Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.

Hernieuwing gebruik evenementenweide - Air Events Ballonvaarten

Het college keurt de hernieuwing tot gebruik van de evenementenweide goed.

11. Hernieuwing gebruik evenementenweide - Air Events Ballonvaarten
Het college keurt de hernieuwing tot gebruik van de evenementenweide goed.

Aanvraag tot erkenning vereniging Paspop

Het college erkent de vereniging.

13. Aanvraag tot erkenning vereniging Paspop
Het college erkent de vereniging.

Goedkeuring notulen zitting dd. 28 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 maart 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

15. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

16. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

17. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een strook betonverharding op de site gelegen Westrozebekestraat 55A te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een strook betonverharding op de site gelegen Westrozebekestraat 55A te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling met name aanpassing van de oppervlakte bijgebouwen op de site gelegen Spilstraat 32 -34 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling met name aanpassing van de oppervlakte bijgebouwen op de site gelegen Spilstraat 32 -34 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van zonevreemde woning en herbouwen van zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van zonevreemde woning en herbouwen van zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Kranenburgstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Kranenburgstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

23. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een bevoorraadingsplaats voor de 19de Westhoekrally georganiseerd door WTC TOT TE FÊTE Wevelgem op 14 en 15 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een bevoorraadingsplaats voor de 19de Westhoekrally georganiseerd door WTC TOT TE FÊTE Wevelgem op 14 en 15 mei 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging van landbouwpercelen in het kader van verbeterend bodembeheer op de site gelegen Tresoriersstraat z. nr. te Zonnebeke

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Beleidsvisie weren zwaar verkeer uit de dorpskernen van Staden - advies schepencollege

Het college bepaalt haar advies.
Het college bepaalt haar advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aankoop van een planningstool voor de dienst Infrastructuur - goedkeuring lastvoorwaarden & raming

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure.
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Onderhoud van openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Bevordering technisch medewerker woondienst: kandidaturen en jury

Het college verklaart de functie vacant via bevordering en stelt een selectiecommissie aan.
Het college verklaart de functie vacant via bevordering en stelt een selectiecommissie aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Waarneming functie technisch medewerker woondienst

Het college stelt een waarnemer aan voor de functie van technisch medewerker woondienst.
Het college stelt een waarnemer aan voor de functie van technisch medewerker woondienst.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Goedkeuren kandidaturen + jury coördinator onthaal en boekingen

Het college bepaalt de toegelaten kandidaturen en stelt de selectiecommissie vast.
Het college bepaalt de toegelaten kandidaturen en stelt de selectiecommissie vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisname melding camperterrein Zandberg

Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.
Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Kennisname melding camperterrein De Bourgogne

Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.
Het college neemt kennis van de uitbatingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Hernieuwing gebruik evenementenweide - Air Events Ballonvaarten

Het college keurt de hernieuwing tot gebruik van de evenementenweide goed.
Het college keurt de hernieuwing tot gebruik van de evenementenweide goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanvraag tot erkenning vereniging Paspop

Het college erkent de vereniging.
Het college erkent de vereniging.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een strook betonverharding op de site gelegen Westrozebekestraat 55A te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling met name aanpassing van de oppervlakte bijgebouwen op de site gelegen Spilstraat 32 -34 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van zonevreemde woning en herbouwen van zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Kranenburgstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een bevoorraadingsplaats voor de 19de Westhoekrally georganiseerd door WTC TOT TE FÊTE Wevelgem op 14 en 15 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD