Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 04 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 04 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning, regulariseren van afdak en aanleggen van verharding op de site gelegen Drie Beloftenstraat 16 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning, regulariseren van afdak en aanleggen van verharding op de site gelegen Drie Beloftenstraat 16 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten voortuin, aanleggen van karrespoor in de westelijke zijkavelstrook en aanleggen van terras op de site Warden Oom Laan 30 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten voortuin, aanleggen van karrespoor in de westelijke zijkavelstrook en aanleggen van terras op de site Warden Oom Laan 30 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Verbouwen en nieuwbouw van de oude Gemeenteschool Beselare - Gunning

Het college gunt de opdracht.

3. Verbouwen en nieuwbouw van de oude Gemeenteschool Beselare - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Goedkeuren kandidaturen BKO + aanstellen jury

Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.

4. Goedkeuren kandidaturen BKO + aanstellen jury
Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.

Goedkeuren kandidaturen polyvalent technisch assistent + aanstellen jury

Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.

5. Goedkeuren kandidaturen polyvalent technisch assistent + aanstellen jury
Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.

Opstart selectie coördinator planning en middelenbeheer

Het college start een selectie op voor een voltijds contractueel coördinator planning en middelenbeheer (B1-B3), bepaalde duur.

6. Opstart selectie coördinator planning en middelenbeheer
Het college start een selectie op voor een voltijds contractueel coördinator planning en middelenbeheer (B1-B3), bepaalde duur.

Erkenning VZW als kamporganisator voor kinderen met een beperking ifv belastingattesten en terugbetalingen mutualiteit

Het college erkent de vzw als kamporganisator voor kinderen met een beperking.

7. Erkenning VZW als kamporganisator voor kinderen met een beperking ifv belastingattesten en terugbetalingen mutualiteit
Het college erkent de vzw als kamporganisator voor kinderen met een beperking.

Ophalen oude IT Hardware

Het college beslist tot verkoop van de oude hardware.

9. Ophalen oude IT Hardware
Het college beslist tot verkoop van de oude hardware.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 18 oktober 2021

Het college keurt de dagorde goed.

10. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 18 oktober 2021
Het college keurt de dagorde goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

11. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 27 september 2021

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 27 september 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

13. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

14. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

15. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande erker gelegen op de site Potegemstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college neemt akte van de melding

16. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande erker gelegen op de site Potegemstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college neemt akte van de melding

Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 14 september 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

17. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 14 september 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

18. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning, regulariseren van afdak en aanleggen van verharding op de site gelegen Drie Beloftenstraat 16 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten voortuin, aanleggen van karrespoor in de westelijke zijkavelstrook en aanleggen van terras op de site Warden Oom Laan 30 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Verbouwen en nieuwbouw van de oude Gemeenteschool Beselare - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Goedkeuren kandidaturen BKO + aanstellen jury

Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.
Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuren kandidaturen polyvalent technisch assistent + aanstellen jury

Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.
Het college keurt de kandidaturen goed en bepaalt de selectiecommissie.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Opstart selectie coördinator planning en middelenbeheer

Het college start een selectie op voor een voltijds contractueel coördinator planning en middelenbeheer (B1-B3), bepaalde duur.
Het college start een selectie op voor een voltijds contractueel coördinator planning en middelenbeheer (B1-B3), bepaalde duur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Erkenning VZW als kamporganisator voor kinderen met een beperking ifv belastingattesten en terugbetalingen mutualiteit

Het college erkent de vzw als kamporganisator voor kinderen met een beperking.
Het college erkent de vzw als kamporganisator voor kinderen met een beperking.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Ophalen oude IT Hardware

Het college beslist tot verkoop van de oude hardware.
Het college beslist tot verkoop van de oude hardware.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 18 oktober 2021

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 27 september 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande erker gelegen op de site Potegemstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college neemt akte van de melding
Het college neemt akte van de melding
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 14 september 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD