Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 06 dec 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 06 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en verkavelen van grond in 3 loten bouwgrond (1 voor open en 2 voor halfopen bebouwing) op de site gelegen Steenmolenlaan 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en verkavelen van grond in 3 loten bouwgrond (1 voor open en 2 voor halfopen bebouwing) op de site gelegen Steenmolenlaan 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden), aanleggen van verharding, reliëfwijziging en bouwen van een fietsberging op de site gelegen Passendaleplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden), aanleggen van verharding, reliëfwijziging en bouwen van een fietsberging op de site gelegen Passendaleplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, aanleggen van een zwembad en verharding gelegen op de site De Warande 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, aanleggen van een zwembad en verharding gelegen op de site De Warande 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van poel (regularisatie), aanleggen van waterput en ophogen van terrein op de site gelegen in de Hoenstraat z.nr. te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van poel (regularisatie), aanleggen van waterput en ophogen van terrein op de site gelegen in de Hoenstraat z.nr. te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods (uitvoering kelder, wijziging van inplanting, gevelzicht en dakconstructies), gewijzigde inplanting van de weegbrug, gewijzigde oppervlakte betonverharding en het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen Hoenstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods (uitvoering kelder, wijziging van inplanting, gevelzicht en dakconstructies), gewijzigde inplanting van de weegbrug, gewijzigde oppervlakte betonverharding en het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen Hoenstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag plaatsing oliebollenkraam op het marktplein te Beselare

Het college geeft goedkeuring voor het tijdelijk plaatsen van een oliebollenkraam op het marktplein van Beselare.

6. Aanvraag plaatsing oliebollenkraam op het marktplein te Beselare
Het college geeft goedkeuring voor het tijdelijk plaatsen van een oliebollenkraam op het marktplein van Beselare.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden,

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden,

Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 9068 P

Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.

8. Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 9068 P
Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.

Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 7208 W

Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.

9. Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 7208 W
Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

10. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Opstarten selectie vervanger diensthoofd vrije tijd gedurende afwezigheid

Het college beslist tot opstart van deze selectieprocedure.

11. Opstarten selectie vervanger diensthoofd vrije tijd gedurende afwezigheid
Het college beslist tot opstart van deze selectieprocedure.

Kennisname ontslag van een begeleider BKO + vacantverklaring

Het college neemt kennis van dit ontslag en stelt de functie vacant.

12. Kennisname ontslag van een begeleider BKO + vacantverklaring
Het college neemt kennis van dit ontslag en stelt de functie vacant.

Vaste benoeming GBS De Zonnebloem

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van diverse personeelsleden.

13. Vaste benoeming GBS De Zonnebloem
Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van diverse personeelsleden.

Werking BKO kerstvakantie 2021

Het college neemt kennis van de verstrengde coronamaatregelen voor de kinderopvang en gaat akkoord met de voorgestelde werking van de BKO voor de kerstvakantie 2021.

14. Werking BKO kerstvakantie 2021
Het college neemt kennis van de verstrengde coronamaatregelen voor de kinderopvang en gaat akkoord met de voorgestelde werking van de BKO voor de kerstvakantie 2021.

Welkomstpakket nieuwe inwoners

Het college beslist om diverse gadgets aan te kopen en te verwerken in een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

15. Welkomstpakket nieuwe inwoners
Het college beslist om diverse gadgets aan te kopen en te verwerken in een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Goedkeuring notulen zitting dd. 29 november 2021

Het college keurt de notulen goed.

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 29 november 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

17. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Adviesregeling gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed

Het college bepaalt hoe de adviesregeling van de gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed zal verlopen.

18. Adviesregeling gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed
Het college bepaalt hoe de adviesregeling van de gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed zal verlopen.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

19. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat horende bij nr. 17 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat horende bij nr. 17 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

21. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en verkavelen van grond in 3 loten bouwgrond (1 voor open en 2 voor halfopen bebouwing) op de site gelegen Steenmolenlaan 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning (6 woongelegenheden), aanleggen van verharding, reliëfwijziging en bouwen van een fietsberging op de site gelegen Passendaleplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, aanleggen van een zwembad en verharding gelegen op de site De Warande 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van poel (regularisatie), aanleggen van waterput en ophogen van terrein op de site gelegen in de Hoenstraat z.nr. te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods (uitvoering kelder, wijziging van inplanting, gevelzicht en dakconstructies), gewijzigde inplanting van de weegbrug, gewijzigde oppervlakte betonverharding en het bouwen van een elektriciteitscabine gelegen Hoenstraat 11 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag plaatsing oliebollenkraam op het marktplein te Beselare

Het college geeft goedkeuring voor het tijdelijk plaatsen van een oliebollenkraam op het marktplein van Beselare.
Het college geeft goedkeuring voor het tijdelijk plaatsen van een oliebollenkraam op het marktplein van Beselare.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden,
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden,
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 9068 P

Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.
Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Verzoek tot ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op leegstand voor het aanslagadres Rozestraat 22, belastingplichtige 7208 W

Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.
Het college beslist tot ambtshalve ontheffing van de gemeentebelasting op leegstand voor bovenstaand adres.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Opstarten selectie vervanger diensthoofd vrije tijd gedurende afwezigheid

Het college beslist tot opstart van deze selectieprocedure.
Het college beslist tot opstart van deze selectieprocedure.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Kennisname ontslag van een begeleider BKO + vacantverklaring

Het college neemt kennis van dit ontslag en stelt de functie vacant.
Het college neemt kennis van dit ontslag en stelt de functie vacant.
Pdf-versie
KENNISNAME

13. Vaste benoeming GBS De Zonnebloem

Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van diverse personeelsleden.
Het college gaat akkoord met de vaste benoeming van diverse personeelsleden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Werking BKO kerstvakantie 2021

Het college neemt kennis van de verstrengde coronamaatregelen voor de kinderopvang en gaat akkoord met de voorgestelde werking van de BKO voor de kerstvakantie 2021.
Het college neemt kennis van de verstrengde coronamaatregelen voor de kinderopvang en gaat akkoord met de voorgestelde werking van de BKO voor de kerstvakantie 2021.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Welkomstpakket nieuwe inwoners

Het college beslist om diverse gadgets aan te kopen en te verwerken in een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
Het college beslist om diverse gadgets aan te kopen en te verwerken in een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 29 november 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Adviesregeling gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed

Het college bepaalt hoe de adviesregeling van de gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed zal verlopen.
Het college bepaalt hoe de adviesregeling van de gemeentelijke adviesraad voor onroerend erfgoed zal verlopen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat horende bij nr. 17 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD