Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 07 feb 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 07 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding-parking, bouwen van elektriciteitscabine, bouwen van een luifel, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van handelspand, aanleggen van wadi’s en plaatsen van publiciteitsinrichtingen op de site gelegen Ieperstraat 107 te Zonnebeke

Het college verleent een ongunstig advies.

1. Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding-parking, bouwen van elektriciteitscabine, bouwen van een luifel, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van handelspand, aanleggen van wadi’s en plaatsen van publiciteitsinrichtingen op de site gelegen Ieperstraat 107 te Zonnebeke
Het college verleent een ongunstig advies.

Advies voor aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods, verwijderen van bestaande verharding, vellen van bomen, bouwen van een kantoorgebouw, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van een hoogspanningscabine, aanleggen van infrastructuur (parking-groenaanleg) en reliëfwijziging voor de site gelegen Kasteelstraat 29-31-33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies voor aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods, verwijderen van bestaande verharding, vellen van bomen, bouwen van een kantoorgebouw, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van een hoogspanningscabine, aanleggen van infrastructuur (parking-groenaanleg) en reliëfwijziging voor de site gelegen Kasteelstraat 29-31-33 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent een gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 21 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 21 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

Selectie ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

Het college keurt het bestek en de raming goed en verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen.

5. Selectie ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw
Het college keurt het bestek en de raming goed en verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen.

Aanstellen van een medewerker reservaties, bepaalde duur jaar

Het college stelt het personeelslid aan.

6. Aanstellen van een medewerker reservaties, bepaalde duur jaar
Het college stelt het personeelslid aan.

Aanstellen van een deskundige duurzaamheid en mobiliteit bepaalde duur

Het college stelt het personeelslid aan.

7. Aanstellen van een deskundige duurzaamheid en mobiliteit bepaalde duur
Het college stelt het personeelslid aan.

Aankoop digitale borden GBS De Zonnebloem

Het college keurt de aankoop goed.

8. Aankoop digitale borden GBS De Zonnebloem
Het college keurt de aankoop goed.

Goedkeuren overeenkomst PARKIES 2022

Het college keurt de overeenkomst goed.

9. Goedkeuren overeenkomst PARKIES 2022
Het college keurt de overeenkomst goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 31 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.

10. Goedkeuring notulen zitting dd. 31 januari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

11. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

12. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

13. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Wervikstraat 95 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Wervikstraat 95 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding voor een ondergrondse gastank gelegen in de Kleine Ieperstraat 2

Het college neemt akte van de melding.

15. Aktename omgevingsmelding voor een ondergrondse gastank gelegen in de Kleine Ieperstraat 2
Het college neemt akte van de melding.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

16. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

17. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Kennisname opgave te verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Zonnebeke ingevolge aanplakking in 2020 (voor o.a. concessies die komen te vervallen 2021)

Het college neemt kennis van de lijst.

18. Kennisname opgave te verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Zonnebeke ingevolge aanplakking in 2020 (voor o.a. concessies die komen te vervallen 2021)
Het college neemt kennis van de lijst.

1. Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding-parking, bouwen van elektriciteitscabine, bouwen van een luifel, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van handelspand, aanleggen van wadi’s en plaatsen van publiciteitsinrichtingen op de site gelegen Ieperstraat 107 te Zonnebeke

Het college verleent een ongunstig advies.
Het college verleent een ongunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies voor aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods, verwijderen van bestaande verharding, vellen van bomen, bouwen van een kantoorgebouw, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een fietsenstalling, bouwen van een hoogspanningscabine, aanleggen van infrastructuur (parking-groenaanleg) en reliëfwijziging voor de site gelegen Kasteelstraat 29-31-33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 21 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Selectie ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw

Het college keurt het bestek en de raming goed en verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen.
Het college keurt het bestek en de raming goed en verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanstellen van een medewerker reservaties, bepaalde duur jaar

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanstellen van een deskundige duurzaamheid en mobiliteit bepaalde duur

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Aankoop digitale borden GBS De Zonnebloem

Het college keurt de aankoop goed.
Het college keurt de aankoop goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Goedkeuren overeenkomst PARKIES 2022

Het college keurt de overeenkomst goed.
Het college keurt de overeenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Goedkeuring notulen zitting dd. 31 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

13. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Wervikstraat 95 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aktename omgevingsmelding voor een ondergrondse gastank gelegen in de Kleine Ieperstraat 2

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Kennisname opgave te verwijderen grafzerken begraafplaatsen Groot-Zonnebeke ingevolge aanplakking in 2020 (voor o.a. concessies die komen te vervallen 2021)

Het college neemt kennis van de lijst.
Het college neemt kennis van de lijst.
Pdf-versie
KENNISNAME