Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 07 mrt 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 07 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor de het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning met de regularisatie van twee bijgebouwen, regularisatie aanbouw gelegen Haringstraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor de het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning met de regularisatie van twee bijgebouwen, regularisatie aanbouw gelegen Haringstraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordeplaats 77

Het college verleent ongunstig advies.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordeplaats 77
Het college verleent ongunstig advies.

Oproeping vredegerecht tot verzoening aangaande 30-jarige verjaring buurtweg nr. 13 te Zandvoorde - aanduiding vertegenwoordigers gemeente

Het college duidt een vertegenwoordiger aan.

3. Oproeping vredegerecht tot verzoening aangaande 30-jarige verjaring buurtweg nr. 13 te Zandvoorde - aanduiding vertegenwoordigers gemeente
Het college duidt een vertegenwoordiger aan.

GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" - gerechtelijke onteigening voor realisatie fase 1 + groenzone - aanstelling raadsman

Het college stelt een raadsman aan.

4. GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" - gerechtelijke onteigening voor realisatie fase 1 + groenzone - aanstelling raadsman
Het college stelt een raadsman aan.

Onderhoud openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Goedkeuring lastenboek en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

5. Onderhoud openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Goedkeuring lastenboek en aan te schrijven leveranciers
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

6. Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

Aanstellen van een architect voor het bouwen van een overdekte openlucht sportsite te Passendale - Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven architecten

Het college keurt het bestek goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen architecten.

7. Aanstellen van een architect voor het bouwen van een overdekte openlucht sportsite te Passendale - Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven architecten
Het college keurt het bestek goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen architecten.

Renovatie en heraanleg Skatepark Beselare - Gunning

Het college gunt de opdracht.

8. Renovatie en heraanleg Skatepark Beselare - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Kennisname ontslag hoofdmedewerker onthaal en reserveringen + vacantverklaring

Het college neemt kennis van de ontslagname en verklaart de functie vacant.

10. Kennisname ontslag hoofdmedewerker onthaal en reserveringen + vacantverklaring
Het college neemt kennis van de ontslagname en verklaart de functie vacant.

Herstellingswerken schietstand in functie van veiligheid sporters en keuring

Het college keurt de herstellingswerken goed.

11. Herstellingswerken schietstand in functie van veiligheid sporters en keuring
Het college keurt de herstellingswerken goed.

Goedkeuring seizoensprogrammatie- en communicatie podiumvoorstellingen '22-'23

Het college keurt de programmatie en communicatie goed.

12. Goedkeuring seizoensprogrammatie- en communicatie podiumvoorstellingen '22-'23
Het college keurt de programmatie en communicatie goed.

Toelating tot het organiseren van de autorally 'Omloop van Vlaanderen' op 2 en 3 september 2022

Het college verleent de toelating.

13. Toelating tot het organiseren van de autorally 'Omloop van Vlaanderen' op 2 en 3 september 2022
Het college verleent de toelating.

Toelating tot gebruik van het kasteelpark tijdens een gezinswandeling ' ridders en prinsessen ' georganiseerd door het Huis van het Kind op 21 mei 2022

Het college verleent de toelating.

14. Toelating tot gebruik van het kasteelpark tijdens een gezinswandeling ' ridders en prinsessen ' georganiseerd door het Huis van het Kind op 21 mei 2022
Het college verleent de toelating.

Valorisatie traject mijn.zonnebeke door BDO - Quick Scan

Het college gunt de opdracht.

15. Valorisatie traject mijn.zonnebeke door BDO - Quick Scan
Het college gunt de opdracht.

Aankoop Laptops voor administratie

Het college keurt de aankoop goed.

16. Aankoop Laptops voor administratie
Het college keurt de aankoop goed.

Stormschade begraafplaatsen

Het college neemt kennis van de stormschade op de begraafplaatsen.

17. Stormschade begraafplaatsen
Het college neemt kennis van de stormschade op de begraafplaatsen.

Goedkeuring notulen zitting dd. 28 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.

18. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 februari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

19. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis bij een woning na slopen bestaande tuinhuis op de site gelegen Zandvoordeplaats 58 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis bij een woning na slopen bestaande tuinhuis op de site gelegen Zandvoordeplaats 58 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouwen op de site gelegen Vijfwegestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouwen op de site gelegen Vijfwegestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Dragondersstraat 1

Het college neemt akte van de melding.

22. Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Dragondersstraat 1
Het college neemt akte van de melding.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van bestaande woning met een veranda gelegen op de site Ter Berken 13 te 8980 Zonnebeke.

Het college neemt akte van de melding.

23. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van bestaande woning met een veranda gelegen op de site Ter Berken 13 te 8980 Zonnebeke.
Het college neemt akte van de melding.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

24. Kennisname beslissing omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

25. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een truck - en tractorwijding georganiseerd door KLJ Passendale op 20 maart 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een truck - en tractorwijding georganiseerd door KLJ Passendale op 20 maart 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Tuinwijk 19 op zaterdag 21 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Tuinwijk 19 op zaterdag 21 mei 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Beselarestraat 125 op zondag 22 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Beselarestraat 125 op zondag 22 mei 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor de het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning met de regularisatie van twee bijgebouwen, regularisatie aanbouw gelegen Haringstraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordeplaats 77

Het college verleent ongunstig advies.
Het college verleent ongunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Oproeping vredegerecht tot verzoening aangaande 30-jarige verjaring buurtweg nr. 13 te Zandvoorde - aanduiding vertegenwoordigers gemeente

Het college duidt een vertegenwoordiger aan.
Het college duidt een vertegenwoordiger aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. GRUP "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" - gerechtelijke onteigening voor realisatie fase 1 + groenzone - aanstelling raadsman

Het college stelt een raadsman aan.
Het college stelt een raadsman aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Onderhoud openbaar groen & begraafplaatsen 2022 - Goedkeuring lastenboek en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanstellen van een architect voor het bouwen van een overdekte openlucht sportsite te Passendale - Goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven architecten

Het college keurt het bestek goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen architecten.
Het college keurt het bestek goed, stelt de lastenvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen architecten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Renovatie en heraanleg Skatepark Beselare - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Kennisname ontslag hoofdmedewerker onthaal en reserveringen + vacantverklaring

Het college neemt kennis van de ontslagname en verklaart de functie vacant.
Het college neemt kennis van de ontslagname en verklaart de functie vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Herstellingswerken schietstand in functie van veiligheid sporters en keuring

Het college keurt de herstellingswerken goed.
Het college keurt de herstellingswerken goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring seizoensprogrammatie- en communicatie podiumvoorstellingen '22-'23

Het college keurt de programmatie en communicatie goed.
Het college keurt de programmatie en communicatie goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Toelating tot het organiseren van de autorally 'Omloop van Vlaanderen' op 2 en 3 september 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Toelating tot gebruik van het kasteelpark tijdens een gezinswandeling ' ridders en prinsessen ' georganiseerd door het Huis van het Kind op 21 mei 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Valorisatie traject mijn.zonnebeke door BDO - Quick Scan

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aankoop Laptops voor administratie

Het college keurt de aankoop goed.
Het college keurt de aankoop goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Stormschade begraafplaatsen

Het college neemt kennis van de stormschade op de begraafplaatsen.
Het college neemt kennis van de stormschade op de begraafplaatsen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis bij een woning na slopen bestaande tuinhuis op de site gelegen Zandvoordeplaats 58 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouwen op de site gelegen Vijfwegestraat 6 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Dragondersstraat 1

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van bestaande woning met een veranda gelegen op de site Ter Berken 13 te 8980 Zonnebeke.

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Kennisname beslissing omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

25. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een truck - en tractorwijding georganiseerd door KLJ Passendale op 20 maart 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Tuinwijk 19 op zaterdag 21 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van speelstraat voor een communiefeest in de Beselarestraat 125 op zondag 22 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD