Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 08 nov 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 08 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanstelling WVI voor de studieopdracht, opmaak omgevingsvergunningsaanvraag en aanbestedingsdossier voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen

Het college stelt de WVI Brugge aan voor het uitwerken van een ontwerp voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen en voor het opmaken van de aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.

1. Aanstelling WVI voor de studieopdracht, opmaak omgevingsvergunningsaanvraag en aanbestedingsdossier voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen
Het college stelt de WVI Brugge aan voor het uitwerken van een ontwerp voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen en voor het opmaken van de aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258

Het college verleent gunstig advies.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258
Het college verleent gunstig advies.

Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie: Schipstraat 65 te Passendale en Ravestraat 8 te Moorslede (en deels gelegen op grondgebied Zonnebeke)

Het college neemt kennis van de beslissingen door de Bestendige Deputatie.

3. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie: Schipstraat 65 te Passendale en Ravestraat 8 te Moorslede (en deels gelegen op grondgebied Zonnebeke)
Het college neemt kennis van de beslissingen door de Bestendige Deputatie.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een elektriciteitscabine, luifel, fietsenstalling en handelspand op de site gelegen Ieperstraat 107 te 8980 Zonnebeke

Het college weigert de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een elektriciteitscabine, luifel, fietsenstalling en handelspand op de site gelegen Ieperstraat 107 te 8980 Zonnebeke
Het college weigert de omgevingsvergunning.

Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Ieperstraat 156 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

5. Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Ieperstraat 156 tegen belasting aanslagjaar 2021
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat Ieper - princiepsbeslissing goedkeuring samenwerking en raming.

Het college gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.

6. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat Ieper - princiepsbeslissing goedkeuring samenwerking en raming.
Het college gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.

Kennisname ontslag, vacant verklaring en aanstelling baliemedewerker toerisme

Het college neemt kennis van de ontslagname, verklaart de positie vacant en stelt een personeelslid aan.

7. Kennisname ontslag, vacant verklaring en aanstelling baliemedewerker toerisme
Het college neemt kennis van de ontslagname, verklaart de positie vacant en stelt een personeelslid aan.

Goedkeuren kandidaturen en selectiejury coördinator planning en middelenbeheer

Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.

8. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury coördinator planning en middelenbeheer
Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.

Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige mobiliteit en duurzaamheid

Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.

9. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige mobiliteit en duurzaamheid
Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.

Vacante lestijden in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke en Geluveld op 15 oktober 2021

Het college verklaart de lestijden vacant.

10. Vacante lestijden in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke en Geluveld op 15 oktober 2021
Het college verklaart de lestijden vacant.

Gebruik evenementenweide door Regiment Carabiniers-Grenadiers

Het college geeft toelating aan het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers om een bivakzone in te richten op de evenementenweide.

11. Gebruik evenementenweide door Regiment Carabiniers-Grenadiers
Het college geeft toelating aan het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers om een bivakzone in te richten op de evenementenweide.

Goedkeuring intentieverklaring projectoproep voortraject Digibank Regio Ieper

Het college keurt de intentieverklaring goed.

12. Goedkeuring intentieverklaring projectoproep voortraject Digibank Regio Ieper
Het college keurt de intentieverklaring goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

14. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 25 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 25 oktober 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

16. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

17. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning Departement Omgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat z.nr.

19. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Departement Omgeving
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat z.nr.

Aktename omgevingsmelding - Schipstraat 50

Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een bovengrondse gastank gelegen in de Schipstraat 50 te Passendale.

20. Aktename omgevingsmelding - Schipstraat 50
Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een bovengrondse gastank gelegen in de Schipstraat 50 te Passendale.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het inrichten van zorgwoning in bestaande bebouwing gelegen op de site 's Graventafelstraat 39 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college neemt akte van de melding.

21. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het inrichten van zorgwoning in bestaande bebouwing gelegen op de site 's Graventafelstraat 39 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college neemt akte van de melding.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed met uitzondering van bestelaanvraag 2634.

22. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed met uitzondering van bestelaanvraag 2634.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kerstmarkt in de Everzwijnhoekstraat op 27 en 28 december 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kerstmarkt in de Everzwijnhoekstraat op 27 en 28 december 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Aanstelling WVI voor de studieopdracht, opmaak omgevingsvergunningsaanvraag en aanbestedingsdossier voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen

Het college stelt de WVI Brugge aan voor het uitwerken van een ontwerp voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen en voor het opmaken van de aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.
Het college stelt de WVI Brugge aan voor het uitwerken van een ontwerp voor de hoppinpunten Geluveld, Zandvoorde en Nonnebossen en voor het opmaken van de aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie: Schipstraat 65 te Passendale en Ravestraat 8 te Moorslede (en deels gelegen op grondgebied Zonnebeke)

Het college neemt kennis van de beslissingen door de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissingen door de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf, aanleggen van verharding, aanbrengen van publiciteitsinrichtingen, bouwen van een elektriciteitscabine, luifel, fietsenstalling en handelspand op de site gelegen Ieperstraat 107 te 8980 Zonnebeke

Het college weigert de omgevingsvergunning.
Het college weigert de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
NIET GOEDGEKEURD

5. Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Ieperstraat 156 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat Ieper - princiepsbeslissing goedkeuring samenwerking en raming.

Het college gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.
Het college gaat akkoord met de gezamenlijke uitvoering van de herstellingswerken in de Waterstraat, de Kleine Ieperstraat en de Vijfwegenstraat in Ieper en keurt het voorstel van de stad Ieper goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisname ontslag, vacant verklaring en aanstelling baliemedewerker toerisme

Het college neemt kennis van de ontslagname, verklaart de positie vacant en stelt een personeelslid aan.
Het college neemt kennis van de ontslagname, verklaart de positie vacant en stelt een personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury coördinator planning en middelenbeheer

Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.
Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige mobiliteit en duurzaamheid

Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.
Het college verleent goedkeuring aan de kandidaten toegelaten tot de selectie en stelt een selectiecommissie aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Vacante lestijden in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke en Geluveld op 15 oktober 2021

Het college verklaart de lestijden vacant.
Het college verklaart de lestijden vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Gebruik evenementenweide door Regiment Carabiniers-Grenadiers

Het college geeft toelating aan het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers om een bivakzone in te richten op de evenementenweide.
Het college geeft toelating aan het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers om een bivakzone in te richten op de evenementenweide.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring intentieverklaring projectoproep voortraject Digibank Regio Ieper

Het college keurt de intentieverklaring goed.
Het college keurt de intentieverklaring goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 25 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Departement Omgeving

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat z.nr.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat z.nr.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aktename omgevingsmelding - Schipstraat 50

Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een bovengrondse gastank gelegen in de Schipstraat 50 te Passendale.
Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een bovengrondse gastank gelegen in de Schipstraat 50 te Passendale.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het inrichten van zorgwoning in bestaande bebouwing gelegen op de site 's Graventafelstraat 39 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed met uitzondering van bestelaanvraag 2634.
Het college keurt de bestelaanvragen goed met uitzondering van bestelaanvraag 2634.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kerstmarkt in de Everzwijnhoekstraat op 27 en 28 december 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD