Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 09 mei 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht op de site gelegen Spilstraat 25, 25a, 27, 29 en 29a te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht op de site gelegen Spilstraat 25, 25a, 27, 29 en 29a te Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing met aangebouwde carport, reliëfwijziging en keermuur op de site gelegen Warden Oom Laan 49 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing met aangebouwde carport, reliëfwijziging en keermuur op de site gelegen Warden Oom Laan 49 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Passendalestraat 80 en de Kasteelstraat 29,31,33

Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.

3. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Passendalestraat 80 en de Kasteelstraat 29,31,33
Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - gunning

Het college gunt de opdracht.

5. Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - gunning
Het college gunt de opdracht.

Huur waterautomaten voor diverse gebouwen Gemeente Zonnebeke - CREAT

Het college beslist om over te schakelen naar waterautomaten in het gemeentehuis, bibliotheek, loods TD & Dienst Toerisme en om in te stappen in het lopende raamcontract van CREAT voor de huur van deze waterautomaten.

6. Huur waterautomaten voor diverse gebouwen Gemeente Zonnebeke - CREAT
Het college beslist om over te schakelen naar waterautomaten in het gemeentehuis, bibliotheek, loods TD & Dienst Toerisme en om in te stappen in het lopende raamcontract van CREAT voor de huur van deze waterautomaten.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

7. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Opstarten selectie IT deskundige systeembeheer en helpdesk: aanwerving

Het college keurt het functieprofiel goed en beslist om een selectieprocedure op te starten.

8. Opstarten selectie IT deskundige systeembeheer en helpdesk: aanwerving
Het college keurt het functieprofiel goed en beslist om een selectieprocedure op te starten.

Goedkeuren bevorderingstraject technisch medewerker woondienst

Het college keurt het voorgestelde bevorderingstraject goed.

9. Goedkeuren bevorderingstraject technisch medewerker woondienst
Het college keurt het voorgestelde bevorderingstraject goed.

Goedkeuren kandidaturen technisch assistent schilder (interne mobiliteit)

Het college keurt de toegelaten kandidatu(u)r(en) goed.

10. Goedkeuren kandidaturen technisch assistent schilder (interne mobiliteit)
Het college keurt de toegelaten kandidatu(u)r(en) goed.

Kennisname ontslag van een medewerker reservaties en communicatie

Het college neemt kennis van de ontslagname.

11. Kennisname ontslag van een medewerker reservaties en communicatie
Het college neemt kennis van de ontslagname.

Aanvraag verlof AVP vastbenoemde leerkracht GBS De Zonnebloem

Het college verleent de toelating tot opname verlof afwezigheid verminderde prestaties.

12. Aanvraag verlof AVP vastbenoemde leerkracht GBS De Zonnebloem
Het college verleent de toelating tot opname verlof afwezigheid verminderde prestaties.

Pedagogische ondersteuning in gemeenteschool De Regenboog via PWB-uren in het schooljaar 2022-2023

Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Regenboog.

13. Pedagogische ondersteuning in gemeenteschool De Regenboog via PWB-uren in het schooljaar 2022-2023
Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Regenboog.

Bespreking vragen Batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 juni 2022

Het college bepaalt haar standpunten m.b.t. de vragen van het Batjesplatform.

14. Bespreking vragen Batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 juni 2022
Het college bepaalt haar standpunten m.b.t. de vragen van het Batjesplatform.

Aanvraag niet mededeelbaar adres

Het college kent een niet mededeelbaar adres toe.

15. Aanvraag niet mededeelbaar adres
Het college kent een niet mededeelbaar adres toe.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

16. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Goedkeuring notulen zitting dd. 2 mei 2022

Het college keurt de notulen goed.

17. Goedkeuring notulen zitting dd. 2 mei 2022
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

18. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

19. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Zandvoordestraat 25 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Zandvoordestraat 25 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning op de site gelegen in de Kasteeldreef 2

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning op de site gelegen in de Kasteeldreef 2
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur i.k.v. Zonnebeke Feest op 3-4 september 2022 IDnr. 2838

Het college verleent de toelating voor de tijdelijke infrastructuur.

23. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur i.k.v. Zonnebeke Feest op 3-4 september 2022 IDnr. 2838
Het college verleent de toelating voor de tijdelijke infrastructuur.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

24. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Poppies Classic Weekend op 9 en 10 juli te Geluveld

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Poppies Classic Weekend op 9 en 10 juli te Geluveld
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Wijziging tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

26. Wijziging tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht op de site gelegen Spilstraat 25, 25a, 27, 29 en 29a te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing met aangebouwde carport, reliëfwijziging en keermuur op de site gelegen Warden Oom Laan 49 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Passendalestraat 80 en de Kasteelstraat 29,31,33

Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Huur waterautomaten voor diverse gebouwen Gemeente Zonnebeke - CREAT

Het college beslist om over te schakelen naar waterautomaten in het gemeentehuis, bibliotheek, loods TD & Dienst Toerisme en om in te stappen in het lopende raamcontract van CREAT voor de huur van deze waterautomaten.
Het college beslist om over te schakelen naar waterautomaten in het gemeentehuis, bibliotheek, loods TD & Dienst Toerisme en om in te stappen in het lopende raamcontract van CREAT voor de huur van deze waterautomaten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Opstarten selectie IT deskundige systeembeheer en helpdesk: aanwerving

Het college keurt het functieprofiel goed en beslist om een selectieprocedure op te starten.
Het college keurt het functieprofiel goed en beslist om een selectieprocedure op te starten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Goedkeuren bevorderingstraject technisch medewerker woondienst

Het college keurt het voorgestelde bevorderingstraject goed.
Het college keurt het voorgestelde bevorderingstraject goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Goedkeuren kandidaturen technisch assistent schilder (interne mobiliteit)

Het college keurt de toegelaten kandidatu(u)r(en) goed.
Het college keurt de toegelaten kandidatu(u)r(en) goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Kennisname ontslag van een medewerker reservaties en communicatie

Het college neemt kennis van de ontslagname.
Het college neemt kennis van de ontslagname.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Aanvraag verlof AVP vastbenoemde leerkracht GBS De Zonnebloem

Het college verleent de toelating tot opname verlof afwezigheid verminderde prestaties.
Het college verleent de toelating tot opname verlof afwezigheid verminderde prestaties.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Pedagogische ondersteuning in gemeenteschool De Regenboog via PWB-uren in het schooljaar 2022-2023

Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Regenboog.
Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Regenboog.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Bespreking vragen Batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 juni 2022

Het college bepaalt haar standpunten m.b.t. de vragen van het Batjesplatform.
Het college bepaalt haar standpunten m.b.t. de vragen van het Batjesplatform.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aanvraag niet mededeelbaar adres

Het college kent een niet mededeelbaar adres toe.
Het college kent een niet mededeelbaar adres toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Goedkeuring notulen zitting dd. 2 mei 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Zandvoordestraat 25 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning op de site gelegen in de Kasteeldreef 2

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Tijdelijke infrastructuur i.k.v. Zonnebeke Feest op 3-4 september 2022 IDnr. 2838

Het college verleent de toelating voor de tijdelijke infrastructuur.
Het college verleent de toelating voor de tijdelijke infrastructuur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Poppies Classic Weekend op 9 en 10 juli te Geluveld

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Wijziging tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD