Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 09 aug 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 09 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kennisname van de voorstudie reconversie reservegrond bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale

Het studiebureau Adoplan heeft in opdracht van de firma Jonckvansteen een voorstudie opgemaakt voor de reconversie reservegrond van het bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale. Deze studie zal in de tweede helft van augustus worden besproken met departement Omgeving en de provincie. Bij akkoord van deze hogere overheden zal op basis van deze voorstudie een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het college neemt kennis van deze voorstudie en gaat akkoord met het gebruik ervan.

1. Kennisname van de voorstudie reconversie reservegrond bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale
Het studiebureau Adoplan heeft in opdracht van de firma Jonckvansteen een voorstudie opgemaakt voor de reconversie reservegrond van het bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale. Deze studie zal in de tweede helft van augustus worden besproken met departement Omgeving en de provincie. Bij akkoord van deze hogere overheden zal op basis van deze voorstudie een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het college neemt kennis van deze voorstudie en gaat akkoord met het gebruik ervan.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een woning en bijgebouwen en bouwen van 4 woningen met beperkte reliëfwijziging op de site gelegen Langemarkstraat 104 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een woning en bijgebouwen en bouwen van 4 woningen met beperkte reliëfwijziging op de site gelegen Langemarkstraat 104 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een opslagruimte tot één woongelegenheid en opslagruimte op de site gelegen Kloosterlaan 8 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een opslagruimte tot één woongelegenheid en opslagruimte op de site gelegen Kloosterlaan 8 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van gedeelte woning naar automatenshop en berging en plaatsen van reclamebord op de site gelegen Ieperstraat 19 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van gedeelte woning naar automatenshop en berging en plaatsen van reclamebord op de site gelegen Ieperstraat 19 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en het herbouwen en uitbreiden van stal en regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare .

Het college verleent enkel een vergunning voor de regularisatie voor het kappen van een bomenrij.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en het herbouwen en uitbreiden van stal en regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare .
Het college verleent enkel een vergunning voor de regularisatie voor het kappen van een bomenrij.

Aanvraag subsidie veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes

Het college beslist om de subsidie aanvraag voor de schoolomgeving en schoolroutes in te dienen.

6. Aanvraag subsidie veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes
Het college beslist om de subsidie aanvraag voor de schoolomgeving en schoolroutes in te dienen.

Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke

Het college keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke goed.

7. Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke
Het college keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke goed.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende activeringsheffing op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

8. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende activeringsheffing op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2021
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Aankoop Laptops voor administratie

Het college gaat akkoord met de aankoop van een aantal laptops voor vervangingen op de administratieve diensten.

9. Aankoop Laptops voor administratie
Het college gaat akkoord met de aankoop van een aantal laptops voor vervangingen op de administratieve diensten.

Verzoek inzage archief

Het college keurt het verzoek om inzage in het archief goed.

10. Verzoek inzage archief
Het college keurt het verzoek om inzage in het archief goed.

Brieven

11. Brieven

Goedkeuring notulen zitting dd. 26 juli 2021

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 26 juli 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

13. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

14. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Aanvraag omgevingsvergunning - Osselstraat 48

Het college verleent de omgevingsvergunning.

15. Aanvraag omgevingsvergunning - Osselstraat 48
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder en gastank en regulariseren van verharding voor de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder en gastank en regulariseren van verharding voor de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoogspanningscabine op de site gelegen Nonnebossenstraat nr 24 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoogspanningscabine op de site gelegen Nonnebossenstraat nr 24 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning naar vakantiewoning en herbestemmen van commandobunker als overwinteringsplaats voor vleermuizen, vlinders en amfibieën op de site gelegen Menenstraat 89 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning naar vakantiewoning en herbestemmen van commandobunker als overwinteringsplaats voor vleermuizen, vlinders en amfibieën op de site gelegen Menenstraat 89 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw, verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging op de site gelegen Kleine Roeselarestraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw, verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging op de site gelegen Kleine Roeselarestraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het slopen van achterbouw (keuken en tuinberging), het bouwen van een nieuwe achterbouw en een dakuitbouw aan achterzijde woning op de site gelegen Neerstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gedeeltelijk positief stedenbouwkundig attest.

21. Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het slopen van achterbouw (keuken en tuinberging), het bouwen van een nieuwe achterbouw en een dakuitbouw aan achterzijde woning op de site gelegen Neerstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent een gedeeltelijk positief stedenbouwkundig attest.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

22. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

23. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd 60ste Grote Prijs Warden Oom op 15 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd 60ste Grote Prijs Warden Oom op 15 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Omloop van de Grensstreek op 17 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Omloop van de Grensstreek op 17 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ereprijs Gustave Bourgois op 1 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ereprijs Gustave Bourgois op 1 september 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vierdaagse van de IJzer op 20 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vierdaagse van de IJzer op 20 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Decospan Traitlon Menen - gedeelte fietsen op 22 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Decospan Traitlon Menen - gedeelte fietsen op 22 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een strapdag te Passendale op 17 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een strapdag te Passendale op 17 september 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Avond van Zonnebeke op 6 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Avond van Zonnebeke op 6 september 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare te Geluveld op 27 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

33. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare te Geluveld op 27 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Kermisprijs Juniores op 4 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

34. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Kermisprijs Juniores op 4 september 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis 2021 te Zonnebeke

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

35. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis 2021 te Zonnebeke
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021 - wijziging

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

36. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021 - wijziging
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Bekrachtiging Besluit Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglement hoogdringend - IJzerweg

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.

37. Bekrachtiging Besluit Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglement hoogdringend - IJzerweg
Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.

Reglement op de verboden zones naar aanleiding van autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het reglement goed.

38. Reglement op de verboden zones naar aanleiding van autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021
Het college keurt het reglement goed.

Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het reglement goed.

39. Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021
Het college keurt het reglement goed.

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021

Het college staat de afwijking op de geluidsnorm toe.

40. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021
Het college staat de afwijking op de geluidsnorm toe.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt de ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters goed.

41. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college keurt de ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters goed.

Begraafplaatsenbeheer: vervallen concessies en verstreken grafrust (aanplakkingen en plaatsen bordjes)

Het college neemt kennis van de aanplakkingen.

42. Begraafplaatsenbeheer: vervallen concessies en verstreken grafrust (aanplakkingen en plaatsen bordjes)
Het college neemt kennis van de aanplakkingen.

1. Kennisname van de voorstudie reconversie reservegrond bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale

Het studiebureau Adoplan heeft in opdracht van de firma Jonckvansteen een voorstudie opgemaakt voor de reconversie reservegrond van het bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale. Deze studie zal in de tweede helft van augustus worden besproken met departement Omgeving en de provincie. Bij akkoord van deze hogere overheden zal op basis van deze voorstudie een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het college neemt kennis van deze voorstudie en gaat akkoord met het gebruik ervan.
Het studiebureau Adoplan heeft in opdracht van de firma Jonckvansteen een voorstudie opgemaakt voor de reconversie reservegrond van het bedrijf Jonckvansteen te Zonnebeke-Passendale. Deze studie zal in de tweede helft van augustus worden besproken met departement Omgeving en de provincie. Bij akkoord van deze hogere overheden zal op basis van deze voorstudie een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. Het college neemt kennis van deze voorstudie en gaat akkoord met het gebruik ervan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een woning en bijgebouwen en bouwen van 4 woningen met beperkte reliëfwijziging op de site gelegen Langemarkstraat 104 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een opslagruimte tot één woongelegenheid en opslagruimte op de site gelegen Kloosterlaan 8 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van gedeelte woning naar automatenshop en berging en plaatsen van reclamebord op de site gelegen Ieperstraat 19 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en het herbouwen en uitbreiden van stal en regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare .

Het college verleent enkel een vergunning voor de regularisatie voor het kappen van een bomenrij.
Het college verleent enkel een vergunning voor de regularisatie voor het kappen van een bomenrij.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag subsidie veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes

Het college beslist om de subsidie aanvraag voor de schoolomgeving en schoolroutes in te dienen.
Het college beslist om de subsidie aanvraag voor de schoolomgeving en schoolroutes in te dienen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Goedkeuren ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke

Het college keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke goed.
Het college keurt het ontwerp 3e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende activeringsheffing op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Aankoop Laptops voor administratie

Het college gaat akkoord met de aankoop van een aantal laptops voor vervangingen op de administratieve diensten.
Het college gaat akkoord met de aankoop van een aantal laptops voor vervangingen op de administratieve diensten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Verzoek inzage archief

Het college keurt het verzoek om inzage in het archief goed.
Het college keurt het verzoek om inzage in het archief goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Brieven

Pdf-versie
KENNISNAME

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 26 juli 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Aanvraag omgevingsvergunning - Osselstraat 48

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder en gastank en regulariseren van verharding voor de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoogspanningscabine op de site gelegen Nonnebossenstraat nr 24 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning naar vakantiewoning en herbestemmen van commandobunker als overwinteringsplaats voor vleermuizen, vlinders en amfibieën op de site gelegen Menenstraat 89 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw, verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging op de site gelegen Kleine Roeselarestraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het slopen van achterbouw (keuken en tuinberging), het bouwen van een nieuwe achterbouw en een dakuitbouw aan achterzijde woning op de site gelegen Neerstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gedeeltelijk positief stedenbouwkundig attest.
Het college verleent een gedeeltelijk positief stedenbouwkundig attest.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd 60ste Grote Prijs Warden Oom op 15 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Omloop van de Grensstreek op 17 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Ereprijs Gustave Bourgois op 1 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vierdaagse van de IJzer op 20 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Decospan Traitlon Menen - gedeelte fietsen op 22 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een strapdag te Passendale op 17 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Avond van Zonnebeke op 6 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare te Geluveld op 27 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

34. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Kermisprijs Juniores op 4 september 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

35. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis 2021 te Zonnebeke

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

36. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021 - wijziging

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

37. Bekrachtiging Besluit Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglement hoogdringend - IJzerweg

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.
Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

38. Reglement op de verboden zones naar aanleiding van autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het reglement goed.
Het college keurt het reglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

39. Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de autorally Omloop van Vlaanderen op 3 en 4 september 2021

Het college keurt het reglement goed.
Het college keurt het reglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

40. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Bezemrock HXBTZ 2021

Het college staat de afwijking op de geluidsnorm toe.
Het college staat de afwijking op de geluidsnorm toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

41. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college keurt de ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters goed.
Het college keurt de ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

42. Begraafplaatsenbeheer: vervallen concessies en verstreken grafrust (aanplakkingen en plaatsen bordjes)

Het college neemt kennis van de aanplakkingen.
Het college neemt kennis van de aanplakkingen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD