Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 10 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 10 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en drie bijgebouwen, herbouwen van woning, vellen van bomen, bouwen van een bijgebouw en aanleggen van verharding op de site gelegen Plasstraat 3 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en drie bijgebouwen, herbouwen van woning, vellen van bomen, bouwen van een bijgebouw en aanleggen van verharding op de site gelegen Plasstraat 3 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van gebouwde garage, schuilhok met functiewijziging naar berging en verharding en voor het bouwen van een hobbystal op de site gelegen Spilstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van gebouwde garage, schuilhok met functiewijziging naar berging en verharding en voor het bouwen van een hobbystal op de site gelegen Spilstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - aanleggen van verharding en aanleggen van een zwembad op de site gelegen Warden Oom Laan 29A te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - aanleggen van verharding en aanleggen van een zwembad op de site gelegen Warden Oom Laan 29A te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Moorsledestraat - aanpassen veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg

Het college gunt de opdracht.

4. Moorsledestraat - aanpassen veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg
Het college gunt de opdracht.

Instappen gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur

Het college verleent goedkeuring aan het gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur

5. Instappen gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur
Het college verleent goedkeuring aan het gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur

Instappen contract maaltijdcheques CREAT januari 2022

Het college gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van CREAT voor het aanbieden van elektronische maaltijdcheques.

6. Instappen contract maaltijdcheques CREAT januari 2022
Het college gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van CREAT voor het aanbieden van elektronische maaltijdcheques.

Goedkeuring notulen zitting dd. 3 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.

7. Goedkeuring notulen zitting dd. 3 januari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

8. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep door Bestendige Deputatie - Markizaatstraat 32

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

9. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep door Bestendige Deputatie - Markizaatstraat 32
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

Aktename omgevingsmelding ingedeelde inrichting of activiteit - Menenstraat 156

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

10. Aktename omgevingsmelding ingedeelde inrichting of activiteit - Menenstraat 156
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

11. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

12. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021

Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021.

13. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021
Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en drie bijgebouwen, herbouwen van woning, vellen van bomen, bouwen van een bijgebouw en aanleggen van verharding op de site gelegen Plasstraat 3 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van gebouwde garage, schuilhok met functiewijziging naar berging en verharding en voor het bouwen van een hobbystal op de site gelegen Spilstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - aanleggen van verharding en aanleggen van een zwembad op de site gelegen Warden Oom Laan 29A te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Moorsledestraat - aanpassen veiligheidsstrook tussen fietspad en rijweg

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Instappen gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur

Het college verleent goedkeuring aan het gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur
Het college verleent goedkeuring aan het gemeentelijke autodeelsysteem voor personeelsleden lokaal bestuur
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Instappen contract maaltijdcheques CREAT januari 2022

Het college gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van CREAT voor het aanbieden van elektronische maaltijdcheques.
Het college gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van CREAT voor het aanbieden van elektronische maaltijdcheques.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Goedkeuring notulen zitting dd. 3 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

9. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep door Bestendige Deputatie - Markizaatstraat 32

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Aktename omgevingsmelding ingedeelde inrichting of activiteit - Menenstraat 156

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021

Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021.
Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 14 december 2021.
Pdf-versie
KENNISNAME