Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 11 apr 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 11 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan Soete Steven, Zandvoordestraat 24 te Zandvoorde door de Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

1. Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan Soete Steven, Zandvoordestraat 24 te Zandvoorde door de Bestendige Deputatie
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Frezenbergstraat z/nr

Het college van burgemeester en schepenen verleent negatief advies inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 windturbine in de Frezenbergstraat z/nr te Zonnebeke.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Frezenbergstraat z/nr
Het college van burgemeester en schepenen verleent negatief advies inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 windturbine in de Frezenbergstraat z/nr te Zonnebeke.

Voorstel aanpassing subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2023-2025

Het college gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van het subsidiedossier van de woondienst voor de periode 2023-2025 en legt het voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

3. Voorstel aanpassing subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2023-2025
Het college gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van het subsidiedossier van de woondienst voor de periode 2023-2025 en legt het voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - Gunning

Het college gunt de opdracht.

4. Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - 2022 - Goedkeuring raming, lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers.

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure en de aan te schrijven leveranciers.

5. Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - 2022 - Goedkeuring raming, lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers.
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure en de aan te schrijven leveranciers.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang

Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.

7. Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang
Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.

Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW.

8. Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW.

Vacant verklaren van een technisch assistent openbare werken

Het college stelt de functie vacant.

9. Vacant verklaren van een technisch assistent openbare werken
Het college stelt de functie vacant.

Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel 'De e-Westhoek: één regio zonder gemeentehuizen' op de Vlaamse oproep 'gemeente zonder gemeentehuis' - Goedkeuring

Het college keurt de de samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel goed.

10. Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel 'De e-Westhoek: één regio zonder gemeentehuizen' op de Vlaamse oproep 'gemeente zonder gemeentehuis' - Goedkeuring
Het college keurt de de samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel goed.

Goedkeuring financiële dagorde gemeenteraad 9 mei 2021

Het college keurt de financiële dagorde goed.

11. Goedkeuring financiële dagorde gemeenteraad 9 mei 2021
Het college keurt de financiële dagorde goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 4 april 2022

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 4 april 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

13. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

14. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

15. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaand bijgebouw, bouwen van stal voor hobbydieren en reliëfwijziging op de site gelegen Goudbergstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaand bijgebouw, bouwen van stal voor hobbydieren en reliëfwijziging op de site gelegen Goudbergstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport/berging op de site gelegen Foreststraat 34 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport/berging op de site gelegen Foreststraat 34 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van bestaande woning op de site gelegen De Patine 10 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van bestaande woning op de site gelegen De Patine 10 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van woning met bijgebouw en aanleggen van verhardingen en zwembad op de site gelegen Spilstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van woning met bijgebouw en aanleggen van verhardingen en zwembad op de site gelegen Spilstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Moorsledestraat z/nr

Het college neemt kennis van de omgevingsmelding voor de site gelegen thv de Moorsledestraat 57 te Zonnebeke.

20. Aktename omgevingsmelding - Moorsledestraat z/nr
Het college neemt kennis van de omgevingsmelding voor de site gelegen thv de Moorsledestraat 57 te Zonnebeke.

Aktename omgevingsmelding - Warden Oom Laan z/nr

Het college neemt akte van de omgevingsmelding voor de exploitatie in de Warden Oom Laan.

21. Aktename omgevingsmelding - Warden Oom Laan z/nr
Het college neemt akte van de omgevingsmelding voor de exploitatie in de Warden Oom Laan.

Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Aankomst wandelevent The Western Front Trail

Het college verleent de toelating.

22. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Aankomst wandelevent The Western Front Trail
Het college verleent de toelating.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

23. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

24. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van een ouderfeest georganiseerd door Chiro Beselare op 15 en 16 april 2022

Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.

25. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van een ouderfeest georganiseerd door Chiro Beselare op 15 en 16 april 2022
Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld

Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.

26. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld
Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een inhuldiging silhouetten Polygon Wood op 24 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een inhuldiging silhouetten Polygon Wood op 24 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Anzac Day op 25 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Anzac Day op 25 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een speelstraat in de St. Omaarsfontein te Passendale op 20 april 2022 in het kader van de buitenspeeldag

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een speelstraat in de St. Omaarsfontein te Passendale op 20 april 2022 in het kader van de buitenspeeldag
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan Soete Steven, Zandvoordestraat 24 te Zandvoorde door de Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Frezenbergstraat z/nr

Het college van burgemeester en schepenen verleent negatief advies inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 windturbine in de Frezenbergstraat z/nr te Zonnebeke.
Het college van burgemeester en schepenen verleent negatief advies inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 1 windturbine in de Frezenbergstraat z/nr te Zonnebeke.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Voorstel aanpassing subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2023-2025

Het college gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van het subsidiedossier van de woondienst voor de periode 2023-2025 en legt het voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Het college gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van het subsidiedossier van de woondienst voor de periode 2023-2025 en legt het voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Maaien groenzones Boudewijnpark, Brouckhof & De Patine - 2022-2023 - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Maaien van de wegbermen en langsgrachten met inbegrip van het opzuigen en verwerken van het maaisel - 2022 - Goedkeuring raming, lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers.

Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure en de aan te schrijven leveranciers.
Het college keurt het bestek en de raming goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningsprocedure en de aan te schrijven leveranciers.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

7. Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang

Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.
Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Kennisname jaarrekening 2021 gemeente en OCMW

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW.
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW.
Pdf-versie
KENNISNAME

9. Vacant verklaren van een technisch assistent openbare werken

Het college stelt de functie vacant.
Het college stelt de functie vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek - Samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel 'De e-Westhoek: één regio zonder gemeentehuizen' op de Vlaamse oproep 'gemeente zonder gemeentehuis' - Goedkeuring

Het college keurt de de samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel goed.
Het college keurt de de samenwerkingsovereenkomst voor de tweede indiening van het projectvoorstel goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Goedkeuring financiële dagorde gemeenteraad 9 mei 2021

Het college keurt de financiële dagorde goed.
Het college keurt de financiële dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 4 april 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaand bijgebouw, bouwen van stal voor hobbydieren en reliëfwijziging op de site gelegen Goudbergstraat 4 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport/berging op de site gelegen Foreststraat 34 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van bestaande woning op de site gelegen De Patine 10 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van woning met bijgebouw en aanleggen van verhardingen en zwembad op de site gelegen Spilstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aktename omgevingsmelding - Moorsledestraat z/nr

Het college neemt kennis van de omgevingsmelding voor de site gelegen thv de Moorsledestraat 57 te Zonnebeke.
Het college neemt kennis van de omgevingsmelding voor de site gelegen thv de Moorsledestraat 57 te Zonnebeke.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aktename omgevingsmelding - Warden Oom Laan z/nr

Het college neemt akte van de omgevingsmelding voor de exploitatie in de Warden Oom Laan.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding voor de exploitatie in de Warden Oom Laan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed: Aankomst wandelevent The Western Front Trail

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van een ouderfeest georganiseerd door Chiro Beselare op 15 en 16 april 2022

Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.
Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld

Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.
Het college staat de gevraagde afwijking geluidsnorm toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een inhuldiging silhouetten Polygon Wood op 24 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Anzac Day op 25 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een speelstraat in de St. Omaarsfontein te Passendale op 20 april 2022 in het kader van de buitenspeeldag

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie