Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 11 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 11 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van de verbouwings- en herbouwingswerken met enerzijds de inkrimping van de vergunde kantoorruimte (woningbijgebouw) en anderzijds de inkrimping van de vergunde tuinberging en interne verbouwingen en wijziging van de verharding op de site Ieperstraat 221 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van de verbouwings- en herbouwingswerken met enerzijds de inkrimping van de vergunde kantoorruimte (woningbijgebouw) en anderzijds de inkrimping van de vergunde tuinberging en interne verbouwingen en wijziging van de verharding op de site Ieperstraat 221 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling met name het aanpassen van de oppervlakte van lot 4 op de site Lotegatstraat z. nr. te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling met name het aanpassen van de oppervlakte van lot 4 op de site Lotegatstraat z. nr. te Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Sanering centrum Zandvoorde - PV van voorlopige oplevering - goedkeuring

Het college beslist tot voorlopige oplevering van de opdracht “Sanering Centrum Zandvoorde”.

3. Sanering centrum Zandvoorde - PV van voorlopige oplevering - goedkeuring
Het college beslist tot voorlopige oplevering van de opdracht “Sanering Centrum Zandvoorde”.

Onderhoud + Aankoop van brandblustoestellen en brandhaspels 2022 - 2023 - 2024 - Gunning

Het college gunt de opdracht.

4. Onderhoud + Aankoop van brandblustoestellen en brandhaspels 2022 - 2023 - 2024 - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Aanstelling van een advocaat inzake dossier onroerend beslag fiscale schulden

Het college stelt een advocaat aan.

5. Aanstelling van een advocaat inzake dossier onroerend beslag fiscale schulden
Het college stelt een advocaat aan.

Opstart RSZ optimalisatie doelgroepverminderingen gemeente en ocmw

Het college beslist tot uitvoering van de voorgestelde RSZ besparingen binnen het ocmw en gemeentebestuur.

6. Opstart RSZ optimalisatie doelgroepverminderingen gemeente en ocmw
Het college beslist tot uitvoering van de voorgestelde RSZ besparingen binnen het ocmw en gemeentebestuur.

Kennisname ontslag van een begeleider BKO

Het college neemt kennis van de ontslagname

7. Kennisname ontslag van een begeleider BKO
Het college neemt kennis van de ontslagname

Nieuwe begraafplaatsconcessies - 3° kwartaal 2021

Het college staat de nieuwe concessies voor het 3° kwartaal 2021 toe.

8. Nieuwe begraafplaatsconcessies - 3° kwartaal 2021
Het college staat de nieuwe concessies voor het 3° kwartaal 2021 toe.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

9. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 4 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.

10. Goedkeuring notulen zitting dd. 4 oktober 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

11. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

12. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van poolhouse met zwembad en terras in de tuin op de site gelegen Wolvestraat 1 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van poolhouse met zwembad en terras in de tuin op de site gelegen Wolvestraat 1 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van kapel op de site gelegen Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van kapel op de site gelegen Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen op gelijkvloers van voormalig KBC kantoor tot afhaalzone verse vleeswaren op de site Beselarestraat 285-287

Het college verleent de omgevingsvergunning.

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen op gelijkvloers van voormalig KBC kantoor tot afhaalzone verse vleeswaren op de site Beselarestraat 285-287
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

16. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van de verbouwings- en herbouwingswerken met enerzijds de inkrimping van de vergunde kantoorruimte (woningbijgebouw) en anderzijds de inkrimping van de vergunde tuinberging en interne verbouwingen en wijziging van de verharding op de site Ieperstraat 221 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling met name het aanpassen van de oppervlakte van lot 4 op de site Lotegatstraat z. nr. te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Sanering centrum Zandvoorde - PV van voorlopige oplevering - goedkeuring

Het college beslist tot voorlopige oplevering van de opdracht “Sanering Centrum Zandvoorde”.
Het college beslist tot voorlopige oplevering van de opdracht “Sanering Centrum Zandvoorde”.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Onderhoud + Aankoop van brandblustoestellen en brandhaspels 2022 - 2023 - 2024 - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanstelling van een advocaat inzake dossier onroerend beslag fiscale schulden

Het college stelt een advocaat aan.
Het college stelt een advocaat aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Opstart RSZ optimalisatie doelgroepverminderingen gemeente en ocmw

Het college beslist tot uitvoering van de voorgestelde RSZ besparingen binnen het ocmw en gemeentebestuur.
Het college beslist tot uitvoering van de voorgestelde RSZ besparingen binnen het ocmw en gemeentebestuur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisname ontslag van een begeleider BKO

Het college neemt kennis van de ontslagname
Het college neemt kennis van de ontslagname
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Nieuwe begraafplaatsconcessies - 3° kwartaal 2021

Het college staat de nieuwe concessies voor het 3° kwartaal 2021 toe.
Het college staat de nieuwe concessies voor het 3° kwartaal 2021 toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Goedkeuring notulen zitting dd. 4 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van poolhouse met zwembad en terras in de tuin op de site gelegen Wolvestraat 1 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van kapel op de site gelegen Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen op gelijkvloers van voormalig KBC kantoor tot afhaalzone verse vleeswaren op de site Beselarestraat 285-287

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD