Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 12 jul 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 12 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verbouwen van bijgebouw (regularisatie) en functiewijziging naar polyvalente ruimte op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

1. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verbouwen van bijgebouw (regularisatie) en functiewijziging naar polyvalente ruimte op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van verhardingen op de site gelegen Brouckhof Zuid 28 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college weigert de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van verhardingen op de site gelegen Brouckhof Zuid 28 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college weigert de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Jokweg 11

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

3. Aktename omgevingsmelding - Jokweg 11
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Princiepsbeslissing rond inrichting Mobipunt / Hoppinpunt Zonnebeke Dorp naar aanleiding van feedback Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het college keurt het voorstel tot inrichting van het marktplein Zonnebeke goed.

4. Princiepsbeslissing rond inrichting Mobipunt / Hoppinpunt Zonnebeke Dorp naar aanleiding van feedback Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het college keurt het voorstel tot inrichting van het marktplein Zonnebeke goed.

Bespreking verslag van het bilateraal overleg met de provincie over toebedelingsproces bedrijventerreinen te Zonnebeke

Het college verleent goedkeuring aan het verslag van de provincie van 7 juni 2021 over zoekzones bedrijventerreinen in Zonnebeke en bepaalt haar standpunten hierover.

5. Bespreking verslag van het bilateraal overleg met de provincie over toebedelingsproces bedrijventerreinen te Zonnebeke
Het college verleent goedkeuring aan het verslag van de provincie van 7 juni 2021 over zoekzones bedrijventerreinen in Zonnebeke en bepaalt haar standpunten hierover.

Lokale woontoets Walleghemsgoed - 8 huurwoningen De Mandel

Het college keurt het project goed.

6. Lokale woontoets Walleghemsgoed - 8 huurwoningen De Mandel
Het college keurt het project goed.

Aankoop van zonnepanelen voor 4 gemeentelijke gebouwen - Gunning

Het college gunt de opdracht.

7. Aankoop van zonnepanelen voor 4 gemeentelijke gebouwen - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

8. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen - aanslagjaar 2021
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

9. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2021
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

10. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Bevorderen van een technisch medewerker woondienst

Het college beslist tot bevordering van het personeelslid.

11. Bevorderen van een technisch medewerker woondienst
Het college beslist tot bevordering van het personeelslid.

Kennisname ontslag van een technisch assistent en beslissing datum uit dienst

Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.

12. Kennisname ontslag van een technisch assistent en beslissing datum uit dienst
Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.

Vaste benoeming personeel GBS De Zonnebloem met ingang van 1 juli 2021

Het college beslist tot vaste benoeming van twee personeelsleden.

13. Vaste benoeming personeel GBS De Zonnebloem met ingang van 1 juli 2021
Het college beslist tot vaste benoeming van twee personeelsleden.

Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem schooljaar 21-22

Het college keurt het schoolreglement goed.

14. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem schooljaar 21-22
Het college keurt het schoolreglement goed.

Goedkeuren overeenkomst De Elfpenner voor lessen muziek - schooljaar '21-'22

Het college keurt de overeenkomst goed.

15. Goedkeuren overeenkomst De Elfpenner voor lessen muziek - schooljaar '21-'22
Het college keurt de overeenkomst goed.

Ter kennisgeving: locaties dé Academie Beselare schooljaar 21-22

Het college neemt kennis van de locaties.

16. Ter kennisgeving: locaties dé Academie Beselare schooljaar 21-22
Het college neemt kennis van de locaties.

Toelating tot opmaken bestek voor plaatsen nieuw skatepark in Beselare

Het college verleent goedkeuring tot het opmaken van een bestek.

17. Toelating tot opmaken bestek voor plaatsen nieuw skatepark in Beselare
Het college verleent goedkeuring tot het opmaken van een bestek.

Advies renovatie sporthal dienst vrije tijd

Het college volgt het advies van de sportdienst om een uitbreiding toe te voegen aan het project onder de vorm van een outdoor sportsite in Passendale, enn volgt het advies om te wachten met de feitelijke renovatie van de volledige sporthal tot dit budgettair kan uitgevoerd worden in functie van het creëren van nieuwe sportmogelijkheden in de sporthal.

18. Advies renovatie sporthal dienst vrije tijd
Het college volgt het advies van de sportdienst om een uitbreiding toe te voegen aan het project onder de vorm van een outdoor sportsite in Passendale, enn volgt het advies om te wachten met de feitelijke renovatie van de volledige sporthal tot dit budgettair kan uitgevoerd worden in functie van het creëren van nieuwe sportmogelijkheden in de sporthal.

Aanvraag tot het plaatsen van enkele wagens van de Heksenstoet in het weekend van 24 en 25 juli 2021 op het marktplein van Beselare alsook het ophangen van de grote vlag

Het college verleent toelating aan de inname van parkeerplaatsen en het ophangen van de vlag met medewerking van de technische dienst.

19. Aanvraag tot het plaatsen van enkele wagens van de Heksenstoet in het weekend van 24 en 25 juli 2021 op het marktplein van Beselare alsook het ophangen van de grote vlag
Het college verleent toelating aan de inname van parkeerplaatsen en het ophangen van de vlag met medewerking van de technische dienst.

Bespreking vragen batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 september 2021

Het college bepaalt de vergunningsmodaliteiten en de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente voor de organisatie van het evenement

20. Bespreking vragen batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 september 2021
Het college bepaalt de vergunningsmodaliteiten en de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente voor de organisatie van het evenement

Bouwadvies mbt duurzaamheid - renovatie landhuis

Het college neemt kennis van het inwinnen van advies bij Provincie West-Vlaanderen, steunpunt duurzaam bouwen, i.s.m. Acasus

21. Bouwadvies mbt duurzaamheid - renovatie landhuis
Het college neemt kennis van het inwinnen van advies bij Provincie West-Vlaanderen, steunpunt duurzaam bouwen, i.s.m. Acasus

Goedkeuring notulen zitting dd. 28 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.

22. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 juni 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

23. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

24. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

25. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

26. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 4 woongelegenheden, kantoorruimte op gelijkvloers en eerste verdieping, bouwen van garageblok bestaande uit 5 garages en een gemeenschappelijke berging, aanleggen van 2 parkeerplaatsen en verharding op de site gelegen Langemarkstraat 39 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

27. Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 4 woongelegenheden, kantoorruimte op gelijkvloers en eerste verdieping, bouwen van garageblok bestaande uit 5 garages en een gemeenschappelijke berging, aanleggen van 2 parkeerplaatsen en verharding op de site gelegen Langemarkstraat 39 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op voor- en zijgevel van de woning op de site gelegen Zandvoordeplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

28. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op voor- en zijgevel van de woning op de site gelegen Zandvoordeplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van terras en oprit na verwijderen van alle verharding op de site gelegen Beselarestraat 6 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

29. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van terras en oprit na verwijderen van alle verharding op de site gelegen Beselarestraat 6 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van halfopen woning op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

30. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van halfopen woning op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op de voorgevel op de site gelegen in de Ieperstraat 61 te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

31. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op de voorgevel op de site gelegen in de Ieperstraat 61 te Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

32. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Tynecotstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

33. Aktename omgevingsmelding - Tynecotstraat 9
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

Aktename omgevingsmelding zorgwonen - Canadalaan 43

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

34. Aktename omgevingsmelding zorgwonen - Canadalaan 43
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Aktename omgevingsmelding luifel - Canadalaan 43

het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

35. Aktename omgevingsmelding luifel - Canadalaan 43
het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

Aktename melding overdracht IIOA - Kraaiveldstraat 23

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.

36. Aktename melding overdracht IIOA - Kraaiveldstraat 23
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput

Het college kent de aangevraagde premies goed.

37. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput
Het college kent de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

38. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringend naar aanleiding van het inrichten van een speelstraat in juli en augustus in de Molenvoetweg Beselare

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.

39. Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringend naar aanleiding van het inrichten van een speelstraat in juli en augustus in de Molenvoetweg Beselare
Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.

Tijdelijk verkeersreglement tot het organiseren van een afstellingsrit op 27 juli 2021 deels op grondgebied Zonnebeke naar aanleiding van de WRC Ypres Rally 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

40. Tijdelijk verkeersreglement tot het organiseren van een afstellingsrit op 27 juli 2021 deels op grondgebied Zonnebeke naar aanleiding van de WRC Ypres Rally 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van enkele wagens op de markt van Beselare ter vervanging van de Heksenstoet 2021 op 24 en 25 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

41. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van enkele wagens op de markt van Beselare ter vervanging van de Heksenstoet 2021 op 24 en 25 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Geluvelds Cyclo - Weekend op 24 en 25 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

42. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Geluvelds Cyclo - Weekend op 24 en 25 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Classic Day op 18 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

43. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Classic Day op 18 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verbouwen van bijgebouw (regularisatie) en functiewijziging naar polyvalente ruimte op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van verhardingen op de site gelegen Brouckhof Zuid 28 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college weigert de omgevingsvergunning.
Het college weigert de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aktename omgevingsmelding - Jokweg 11

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Princiepsbeslissing rond inrichting Mobipunt / Hoppinpunt Zonnebeke Dorp naar aanleiding van feedback Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het college keurt het voorstel tot inrichting van het marktplein Zonnebeke goed.
Het college keurt het voorstel tot inrichting van het marktplein Zonnebeke goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Bespreking verslag van het bilateraal overleg met de provincie over toebedelingsproces bedrijventerreinen te Zonnebeke

Het college verleent goedkeuring aan het verslag van de provincie van 7 juni 2021 over zoekzones bedrijventerreinen in Zonnebeke en bepaalt haar standpunten hierover.
Het college verleent goedkeuring aan het verslag van de provincie van 7 juni 2021 over zoekzones bedrijventerreinen in Zonnebeke en bepaalt haar standpunten hierover.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Lokale woontoets Walleghemsgoed - 8 huurwoningen De Mandel

Het college keurt het project goed.
Het college keurt het project goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aankoop van zonnepanelen voor 4 gemeentelijke gebouwen - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting gezinnen - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier betreffende belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Bevorderen van een technisch medewerker woondienst

Het college beslist tot bevordering van het personeelslid.
Het college beslist tot bevordering van het personeelslid.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Kennisname ontslag van een technisch assistent en beslissing datum uit dienst

Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.
Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Vaste benoeming personeel GBS De Zonnebloem met ingang van 1 juli 2021

Het college beslist tot vaste benoeming van twee personeelsleden.
Het college beslist tot vaste benoeming van twee personeelsleden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Goedkeuring schoolreglement GBS De Zonnebloem schooljaar 21-22

Het college keurt het schoolreglement goed.
Het college keurt het schoolreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Goedkeuren overeenkomst De Elfpenner voor lessen muziek - schooljaar '21-'22

Het college keurt de overeenkomst goed.
Het college keurt de overeenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Ter kennisgeving: locaties dé Academie Beselare schooljaar 21-22

Het college neemt kennis van de locaties.
Het college neemt kennis van de locaties.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Toelating tot opmaken bestek voor plaatsen nieuw skatepark in Beselare

Het college verleent goedkeuring tot het opmaken van een bestek.
Het college verleent goedkeuring tot het opmaken van een bestek.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Advies renovatie sporthal dienst vrije tijd

Het college volgt het advies van de sportdienst om een uitbreiding toe te voegen aan het project onder de vorm van een outdoor sportsite in Passendale, enn volgt het advies om te wachten met de feitelijke renovatie van de volledige sporthal tot dit budgettair kan uitgevoerd worden in functie van het creëren van nieuwe sportmogelijkheden in de sporthal.
Het college volgt het advies van de sportdienst om een uitbreiding toe te voegen aan het project onder de vorm van een outdoor sportsite in Passendale, enn volgt het advies om te wachten met de feitelijke renovatie van de volledige sporthal tot dit budgettair kan uitgevoerd worden in functie van het creëren van nieuwe sportmogelijkheden in de sporthal.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag tot het plaatsen van enkele wagens van de Heksenstoet in het weekend van 24 en 25 juli 2021 op het marktplein van Beselare alsook het ophangen van de grote vlag

Het college verleent toelating aan de inname van parkeerplaatsen en het ophangen van de vlag met medewerking van de technische dienst.
Het college verleent toelating aan de inname van parkeerplaatsen en het ophangen van de vlag met medewerking van de technische dienst.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Bespreking vragen batjesplatform voor de komende Zonnebatjes van 3, 4 en 5 september 2021

Het college bepaalt de vergunningsmodaliteiten en de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente voor de organisatie van het evenement
Het college bepaalt de vergunningsmodaliteiten en de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente voor de organisatie van het evenement
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Bouwadvies mbt duurzaamheid - renovatie landhuis

Het college neemt kennis van het inwinnen van advies bij Provincie West-Vlaanderen, steunpunt duurzaam bouwen, i.s.m. Acasus
Het college neemt kennis van het inwinnen van advies bij Provincie West-Vlaanderen, steunpunt duurzaam bouwen, i.s.m. Acasus
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Goedkeuring notulen zitting dd. 28 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

24. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

25. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

26. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 4 woongelegenheden, kantoorruimte op gelijkvloers en eerste verdieping, bouwen van garageblok bestaande uit 5 garages en een gemeenschappelijke berging, aanleggen van 2 parkeerplaatsen en verharding op de site gelegen Langemarkstraat 39 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op voor- en zijgevel van de woning op de site gelegen Zandvoordeplaats 15 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van terras en oprit na verwijderen van alle verharding op de site gelegen Beselarestraat 6 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van halfopen woning op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van spuitkurk op de voorgevel op de site gelegen in de Ieperstraat 61 te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Aktename omgevingsmelding - Tynecotstraat 9

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

34. Aktename omgevingsmelding zorgwonen - Canadalaan 43

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

35. Aktename omgevingsmelding luifel - Canadalaan 43

het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

36. Aktename melding overdracht IIOA - Kraaiveldstraat 23

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

37. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput

Het college kent de aangevraagde premies goed.
Het college kent de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

38. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

39. Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringend naar aanleiding van het inrichten van een speelstraat in juli en augustus in de Molenvoetweg Beselare

Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.
Het college bekrachtigt het besluit van de burgemeester.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

40. Tijdelijk verkeersreglement tot het organiseren van een afstellingsrit op 27 juli 2021 deels op grondgebied Zonnebeke naar aanleiding van de WRC Ypres Rally 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

41. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van enkele wagens op de markt van Beselare ter vervanging van de Heksenstoet 2021 op 24 en 25 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

42. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het Geluvelds Cyclo - Weekend op 24 en 25 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

43. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Classic Day op 18 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD