Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 13 sep 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde. De omgevingsvergunning wordt verleend.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Engagementsverklaring kandidatuur landschapspark de Westhoek, een landschap in verandering

3. Engagementsverklaring kandidatuur landschapspark de Westhoek, een landschap in verandering

Stand van zaken gerechtelijke expertise OC De Leege Platse - voorstel van antwoord

Het college bepaalt haar antwoord aan de gerechtsdeskundige.

4. Stand van zaken gerechtelijke expertise OC De Leege Platse - voorstel van antwoord
Het college bepaalt haar antwoord aan de gerechtsdeskundige.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op leegstand in het kader van grond- en pandenbeleid - aanslagjaar 2021 - periode april tot en met juni 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op leegstand in het kader van grond- en pandenbeleid - aanslagjaar 2021 - periode april tot en met juni 2021
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris

Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris

6. Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris
Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris

Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)

Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)

7. Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)
Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)

Vaststelling lestijden in de gemeentelijke basisschool te Geluveld voor het schooljaar 2021-2022 en verdeling van de ambten

Het college keurt de wijzigingen en de verdeling van de ambten goed

8. Vaststelling lestijden in de gemeentelijke basisschool te Geluveld voor het schooljaar 2021-2022 en verdeling van de ambten
Het college keurt de wijzigingen en de verdeling van de ambten goed

Toestaan verlof TAO aan vastbenoemde leerkracht KGD voor 12/24 van de gemeentelijke basisschool te Geluveld

Het college staat het verlof toe.

9. Toestaan verlof TAO aan vastbenoemde leerkracht KGD voor 12/24 van de gemeentelijke basisschool te Geluveld
Het college staat het verlof toe.

Mutatie van 4/36 in het ambt van zorgcoördinator in de gemeentelijke basisschool van Geluveld

het schepencollege keurt goed.

10. Mutatie van 4/36 in het ambt van zorgcoördinator in de gemeentelijke basisschool van Geluveld
het schepencollege keurt goed.

Aanstelling leerkracht lerarenplatform Spoor 6

11. Aanstelling leerkracht lerarenplatform Spoor 6

Aanstelling in tijdelijk verband van 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde afwezigheid klastitularis.

Het college stelt het personeelslid aan.

12. Aanstelling in tijdelijk verband van 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde afwezigheid klastitularis.
Het college stelt het personeelslid aan.

Aanstelling ivan 12/24onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot en met einde ziekteverlof, wegens afwezigheidonderwijzer.

Het college stelt het personeelslid aan.

13. Aanstelling ivan 12/24onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot en met einde ziekteverlof, wegens afwezigheidonderwijzer.
Het college stelt het personeelslid aan.

Aanstelling ivan 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde schooljaar

Het college stelt het personeelslid aan.

14. Aanstelling ivan 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde schooljaar
Het college stelt het personeelslid aan.

Verklaring op eer voor Gastenkamers, Vakantiewoningen en Hostels

15. Verklaring op eer voor Gastenkamers, Vakantiewoningen en Hostels

Naar een regionaal lidmaatschap: voorstel voor principeakkoord

Biblio7 wil een netwerk van sterke bibliotheekwerkingen in de Zuidelijke Westhoek realiseren. In het beleidsplan 2020-2025 is het onderzoeken van regionaal lidmaatschap opgenomen binnen de doelstellingen ‘Bibliotheken delen kennis en middelen om de lokale bibliotheekwerking te versterken’.

16. Naar een regionaal lidmaatschap: voorstel voor principeakkoord
Biblio7 wil een netwerk van sterke bibliotheekwerkingen in de Zuidelijke Westhoek realiseren. In het beleidsplan 2020-2025 is het onderzoeken van regionaal lidmaatschap opgenomen binnen de doelstellingen ‘Bibliotheken delen kennis en middelen om de lokale bibliotheekwerking te versterken’.

Toelating tot het organiseren van park - en bosspelen in het kasteelpark georganiseerd door Moeve op 21 oktober 2021

17. Toelating tot het organiseren van park - en bosspelen in het kasteelpark georganiseerd door Moeve op 21 oktober 2021

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

18. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Goedkeuring notulen zitting dd. 2 september 2021

Het college keurt de notulen goed.

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 2 september 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

20. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Melding omgevingsproject - Menenstraat 64

Het college neemt akte van de melding.

25. Melding omgevingsproject - Menenstraat 64
Het college neemt akte van de melding.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke. het college neemt akte van de melding

26. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke.
Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke. het college neemt akte van de melding

Nacht van de Duisternis 2021

Het College neemt deel aan Nacht van de Duisternis op 9 oktober 2021

27. Nacht van de Duisternis 2021
Het College neemt deel aan Nacht van de Duisternis op 9 oktober 2021

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

28. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 6e Memorial Dr. Leys Mountainbiketocht op 18 en 19 september 2021

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 6e Memorial Dr. Leys Mountainbiketocht op 18 en 19 september 2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiswielerwedstrijden te Passendale op 18 en 19 september 2019

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiswielerwedstrijden te Passendale op 18 en 19 september 2019

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtoptreden tijdens de kermis van Passendale georganiseerd door café Madrid op 19 september 2021

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtoptreden tijdens de kermis van Passendale georganiseerd door café Madrid op 19 september 2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse - speelstraat

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse - speelstraat

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse 2021

33. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse 2021

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bebouwing, verbouwen woning en bouwen van een garage op de site gelegen Dadizelestraat 58 te Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte gelegen Houtemstraat 43 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Engagementsverklaring kandidatuur landschapspark de Westhoek, een landschap in verandering

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Stand van zaken gerechtelijke expertise OC De Leege Platse - voorstel van antwoord

Het college bepaalt haar antwoord aan de gerechtsdeskundige.
Het college bepaalt haar antwoord aan de gerechtsdeskundige.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier belasting op leegstand in het kader van grond- en pandenbeleid - aanslagjaar 2021 - periode april tot en met juni 2021

Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Het college gaat over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris

Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris
Aanstellen van een voltijds contractueel sportfunctionaris
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)

Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)
Vacant verklaren van een halftijds contractueel begeleider BKO (D1-D3)
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vaststelling lestijden in de gemeentelijke basisschool te Geluveld voor het schooljaar 2021-2022 en verdeling van de ambten

Het college keurt de wijzigingen en de verdeling van de ambten goed
Het college keurt de wijzigingen en de verdeling van de ambten goed
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Toestaan verlof TAO aan vastbenoemde leerkracht KGD voor 12/24 van de gemeentelijke basisschool te Geluveld

Het college staat het verlof toe.
Het college staat het verlof toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Mutatie van 4/36 in het ambt van zorgcoördinator in de gemeentelijke basisschool van Geluveld

het schepencollege keurt goed.
het schepencollege keurt goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanstelling leerkracht lerarenplatform Spoor 6

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Aanstelling in tijdelijk verband van 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde afwezigheid klastitularis.

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanstelling ivan 12/24onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot en met einde ziekteverlof, wegens afwezigheidonderwijzer.

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Aanstelling ivan 24/24 onderwijzer in de Gemeentelijke Basisschool te Geluveld vanaf 1 september 2021 tot einde schooljaar

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Verklaring op eer voor Gastenkamers, Vakantiewoningen en Hostels

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Naar een regionaal lidmaatschap: voorstel voor principeakkoord

Biblio7 wil een netwerk van sterke bibliotheekwerkingen in de Zuidelijke Westhoek realiseren. In het beleidsplan 2020-2025 is het onderzoeken van regionaal lidmaatschap opgenomen binnen de doelstellingen ‘Bibliotheken delen kennis en middelen om de lokale bibliotheekwerking te versterken’.
Biblio7 wil een netwerk van sterke bibliotheekwerkingen in de Zuidelijke Westhoek realiseren. In het beleidsplan 2020-2025 is het onderzoeken van regionaal lidmaatschap opgenomen binnen de doelstellingen ‘Bibliotheken delen kennis en middelen om de lokale bibliotheekwerking te versterken’.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Toelating tot het organiseren van park - en bosspelen in het kasteelpark georganiseerd door Moeve op 21 oktober 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 2 september 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal, op de site gelegen Haringstraat z.nr te 8980 Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op de site gelegen Frezenbergstraat 62 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van 1 lot bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen nabij de hoek Spilstraat-Beselarestraat te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Melding omgevingsproject - Menenstraat 64

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

26. Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke. het college neemt akte van de melding
Aktename melding stedenbouwkundige handeling voor het uitbreiden van woning met een veranda na slopen van bestaande veranda gelegen Tresoriersstraat 24 te 8980 Zonnebeke. het college neemt akte van de melding
Pdf-versie
KENNISNAME

27. Nacht van de Duisternis 2021

Het College neemt deel aan Nacht van de Duisternis op 9 oktober 2021
Het College neemt deel aan Nacht van de Duisternis op 9 oktober 2021
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 6e Memorial Dr. Leys Mountainbiketocht op 18 en 19 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiswielerwedstrijden te Passendale op 18 en 19 september 2019

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtoptreden tijdens de kermis van Passendale georganiseerd door café Madrid op 19 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse - speelstraat

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD