Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 13 dec 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Afwijking wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren - vaststelling van de dagen voor 2022

Het college stelt de dagen houdende afwijking van de wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren voor het jaar 2022 vast.

1. Afwijking wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren - vaststelling van de dagen voor 2022
Het college stelt de dagen houdende afwijking van de wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren voor het jaar 2022 vast.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal op de site gelegen Haringstraat z. nr. te Zonnebeke-Passendale

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal op de site gelegen Haringstraat z. nr. te Zonnebeke-Passendale
Het college verleent een gunstig advies.

Aanstelling WVI voor opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan

De WVI wordt aangesteld voor de opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan.

3. Aanstelling WVI voor opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan
De WVI wordt aangesteld voor de opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menenstraat 225 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gunstig advies mits er kan aangetoond worden dat er twee parkeerplaatsen/garages in de onmiddellijke omgeving op privaat terrein ter beschikking zijn voor de gebruikers van de meergezinswoning.

4. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menenstraat 225 te Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent een gunstig advies mits er kan aangetoond worden dat er twee parkeerplaatsen/garages in de onmiddellijke omgeving op privaat terrein ter beschikking zijn voor de gebruikers van de meergezinswoning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve met aanpalende stal naar zonevreemde woning en losstaande bijgebouwen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Loonsvijverstraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve met aanpalende stal naar zonevreemde woning en losstaande bijgebouwen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Loonsvijverstraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pergola gelegen Roeselarestraat 51 te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pergola gelegen Roeselarestraat 51 te Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 23 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 23 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Dossiers verwaarlozing - ter bespreking

Het college is akkoord om de procedure op te starten tot opname van de woningen en gebouwen in het verwaarlozingsregister.

8. Dossiers verwaarlozing - ter bespreking
Het college is akkoord om de procedure op te starten tot opname van de woningen en gebouwen in het verwaarlozingsregister.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent groendienst

Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.

10. Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent groendienst
Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.

Akkoord selectie bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3)

Het college gaat akkoord met het voorzien van een voltijds bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3) gedurende een jaar. Een selectie zal worden opgestart.

11. Akkoord selectie bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3)
Het college gaat akkoord met het voorzien van een voltijds bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3) gedurende een jaar. Een selectie zal worden opgestart.

Voorstel verdeling wielertoelages 2021

Het college gaat akkoord met de verdeling en uitbetaling van de wielertoelages.

12. Voorstel verdeling wielertoelages 2021
Het college gaat akkoord met de verdeling en uitbetaling van de wielertoelages.

Aanvraag gebruik loods Geluveld als opslagruimte kerstmateriaal KWB

Het college gaat in op de vraag van de KWB om hen 30m² opslagruimte ter beschikking te stellen in de loods in Geluveld.

13. Aanvraag gebruik loods Geluveld als opslagruimte kerstmateriaal KWB
Het college gaat in op de vraag van de KWB om hen 30m² opslagruimte ter beschikking te stellen in de loods in Geluveld.

Afrekening projectsubsidie Nacht van de geschiedenis 2021

Het college gaat akkoord om een projectsubsidie toe te kennen aan het project “Nacht van de geschiedenis”, georganiseerd door het Davidsfonds.

14. Afrekening projectsubsidie Nacht van de geschiedenis 2021
Het college gaat akkoord om een projectsubsidie toe te kennen aan het project “Nacht van de geschiedenis”, georganiseerd door het Davidsfonds.

Opvolging en controle tijdens werken kunstgrasveld SC Zonnebeke

Het college gaat akkoord om een factuur te betalen met het exploitatiebudget van sport van 2021.

15. Opvolging en controle tijdens werken kunstgrasveld SC Zonnebeke
Het college gaat akkoord om een factuur te betalen met het exploitatiebudget van sport van 2021.

Goedkeuring notulen zitting dd. 6 december 2021

Het college keurt de notulen goed.

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 6 december 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

17. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

18. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Bebossingsvergunning - Potteriestraat 20

Het college verleent de bebossingsvergunning.

19. Bebossingsvergunning - Potteriestraat 20
Het college verleent de bebossingsvergunning.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank.

20. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank.

Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een warenhuis gelegen in de Langemarkstraat 22.

Het college neemt akte van de melding.

21. Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een warenhuis gelegen in de Langemarkstraat 22.
Het college neemt akte van de melding.

Aktename melding van overdracht - Nieuwstraat 22

Het college neemt akte van de melding.

22. Aktename melding van overdracht - Nieuwstraat 22
Het college neemt akte van de melding.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van bestaande zone-vreemde woning op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 80 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van bestaande zone-vreemde woning op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 80 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke klascontainer bij de gemeentelijke basisschool ‘De Regenboog’ te Zonnebeke-Geluveld gelegen op de site Geluveldplaats 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke klascontainer bij de gemeentelijke basisschool ‘De Regenboog’ te Zonnebeke-Geluveld gelegen op de site Geluveldplaats 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van poort door raam en deur in voorgevel woning op de site gelegen Wervikstraat 214 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van poort door raam en deur in voorgevel woning op de site gelegen Wervikstraat 214 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bijgebouwen en aanbouw woning en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Nonnebossenstraat 2 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

26. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bijgebouwen en aanbouw woning en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Nonnebossenstraat 2 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

27. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

28. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Afwijking wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren - vaststelling van de dagen voor 2022

Het college stelt de dagen houdende afwijking van de wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren voor het jaar 2022 vast.
Het college stelt de dagen houdende afwijking van de wekelijkse rustdag en normale sluitingsuren voor het jaar 2022 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor plaatsen van een hoogspanningscabine voor openbaar nut, ter vervanging van oude transfo op paal op de site gelegen Haringstraat z. nr. te Zonnebeke-Passendale

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanstelling WVI voor opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan

De WVI wordt aangesteld voor de opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan.
De WVI wordt aangesteld voor de opmaak startnota voor de opwaardering fietsinfrastructuur in de Ieperstraat in kader van Kopenhagenplan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menenstraat 225 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gunstig advies mits er kan aangetoond worden dat er twee parkeerplaatsen/garages in de onmiddellijke omgeving op privaat terrein ter beschikking zijn voor de gebruikers van de meergezinswoning.
Het college verleent een gunstig advies mits er kan aangetoond worden dat er twee parkeerplaatsen/garages in de onmiddellijke omgeving op privaat terrein ter beschikking zijn voor de gebruikers van de meergezinswoning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van hoeve met aanpalende stal naar zonevreemde woning en losstaande bijgebouwen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Loonsvijverstraat 2 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pergola gelegen Roeselarestraat 51 te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 23 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Dossiers verwaarlozing - ter bespreking

Het college is akkoord om de procedure op te starten tot opname van de woningen en gebouwen in het verwaarlozingsregister.
Het college is akkoord om de procedure op te starten tot opname van de woningen en gebouwen in het verwaarlozingsregister.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Kennisname van pensioneringsdatum van een technisch assistent groendienst

Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.
Het college neemt kennis van deze pensioneringsdatum.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Akkoord selectie bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3)

Het college gaat akkoord met het voorzien van een voltijds bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3) gedurende een jaar. Een selectie zal worden opgestart.
Het college gaat akkoord met het voorzien van een voltijds bepaalde duur medewerker reservaties (C1-C3) gedurende een jaar. Een selectie zal worden opgestart.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Voorstel verdeling wielertoelages 2021

Het college gaat akkoord met de verdeling en uitbetaling van de wielertoelages.
Het college gaat akkoord met de verdeling en uitbetaling van de wielertoelages.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanvraag gebruik loods Geluveld als opslagruimte kerstmateriaal KWB

Het college gaat in op de vraag van de KWB om hen 30m² opslagruimte ter beschikking te stellen in de loods in Geluveld.
Het college gaat in op de vraag van de KWB om hen 30m² opslagruimte ter beschikking te stellen in de loods in Geluveld.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Afrekening projectsubsidie Nacht van de geschiedenis 2021

Het college gaat akkoord om een projectsubsidie toe te kennen aan het project “Nacht van de geschiedenis”, georganiseerd door het Davidsfonds.
Het college gaat akkoord om een projectsubsidie toe te kennen aan het project “Nacht van de geschiedenis”, georganiseerd door het Davidsfonds.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Opvolging en controle tijdens werken kunstgrasveld SC Zonnebeke

Het college gaat akkoord om een factuur te betalen met het exploitatiebudget van sport van 2021.
Het college gaat akkoord om een factuur te betalen met het exploitatiebudget van sport van 2021.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 6 december 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Bebossingsvergunning - Potteriestraat 20

Het college verleent de bebossingsvergunning.
Het college verleent de bebossingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank

Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank.
Het college verleent gunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf gelegen in de Grote Roeselarestraat 8 met een bovengrondse gastank.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een warenhuis gelegen in de Langemarkstraat 22.

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Aktename melding van overdracht - Nieuwstraat 22

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van bestaande zone-vreemde woning op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 80 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke klascontainer bij de gemeentelijke basisschool ‘De Regenboog’ te Zonnebeke-Geluveld gelegen op de site Geluveldplaats 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van poort door raam en deur in voorgevel woning op de site gelegen Wervikstraat 214 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bijgebouwen en aanbouw woning en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Nonnebossenstraat 2 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

28. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD