Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 feb 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aanbouw en verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 126 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aanbouw en verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 126 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande tuinberging, bouwen van garage met een aansluitende overkapping en het kaleien van de gevels van de woning op de site Martinegatstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande tuinberging, bouwen van garage met een aansluitende overkapping en het kaleien van de gevels van de woning op de site Martinegatstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen met per woning een carport, fietsenberging, terras en tuinafsluitingen op de site gelegen Walleghemsgoed 31 tot 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen met per woning een carport, fietsenberging, terras en tuinafsluitingen op de site gelegen Walleghemsgoed 31 tot 38 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Advies aanvraag omgevingsvergunning bestendige deputatie voor het bouwen van een bedrijfswoning, bouwen van een loods, aanleggen van verhardingen, infiltratievoorziening en kleine reliëfwijziging op de site gelegen in de Neerstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent gunstig advies.

4. Advies aanvraag omgevingsvergunning bestendige deputatie voor het bouwen van een bedrijfswoning, bouwen van een loods, aanleggen van verhardingen, infiltratievoorziening en kleine reliëfwijziging op de site gelegen in de Neerstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent gunstig advies.

Samenwerkingsovereenkomst met POM West-Vlaanderen inzake Start&Go cadeaubon

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

5. Samenwerkingsovereenkomst met POM West-Vlaanderen inzake Start&Go cadeaubon
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's

Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen firma's.

6. Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's
Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen firma's.

Netwerk van Groene Ontmoetingsplekken in Zonnebeke

Het college beslist om een projectaanvraag in te dienen.

7. Netwerk van Groene Ontmoetingsplekken in Zonnebeke
Het college beslist om een projectaanvraag in te dienen.

Vraag tot toelating tot gebruik van OC 't Zonnerad voor het recreatief fietsevenement West - Vlaanderens Mooiste op 20 augustus 2022

Het college verleent de toelating.

8. Vraag tot toelating tot gebruik van OC 't Zonnerad voor het recreatief fietsevenement West - Vlaanderens Mooiste op 20 augustus 2022
Het college verleent de toelating.

Aanvraag tot erkenning vereniging The Flaming Darters Zonnebeke

Het college erkent de vereniging.

9. Aanvraag tot erkenning vereniging The Flaming Darters Zonnebeke
Het college erkent de vereniging.

Aanstellen aannemer voor het steken van nieuwe kelders en het openen/sluiten van kelders op de begraafplaatsen van Groot-Zonnebeke

Het college stelt een aannemer aan.

10. Aanstellen aannemer voor het steken van nieuwe kelders en het openen/sluiten van kelders op de begraafplaatsen van Groot-Zonnebeke
Het college stelt een aannemer aan.

Vraag tot aanduiding vertegenwoordiging lokale besturen in streekforum Westhoek

Het college duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan.

11. Vraag tot aanduiding vertegenwoordiging lokale besturen in streekforum Westhoek
Het college duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan.

Goedkeuring notulen zitting dd. 7 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 7 februari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

13. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

14. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

15. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en de regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en de regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en aanleggen van een voedselbos gelegen nabij woning Menenstraat 373 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en aanleggen van een voedselbos gelegen nabij woning Menenstraat 373 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Goedkeuren werkwijze restauratie graf Keingiaert de Gheluvelt te Geluveld naar aanleiding van overeenkomst met vzw "Fonds Keingiaert de Gheluvelt" inclusief gunning van de restauratie.

Het college keurt de werkwijze goed.

19. Goedkeuren werkwijze restauratie graf Keingiaert de Gheluvelt te Geluveld naar aanleiding van overeenkomst met vzw "Fonds Keingiaert de Gheluvelt" inclusief gunning van de restauratie.
Het college keurt de werkwijze goed.

Verwerkingsovereenkomst GDPR – diftar bevolkingsgegevens

Het schepencollege keurt de verwerkingsovereenkomst goed.

20. Verwerkingsovereenkomst GDPR – diftar bevolkingsgegevens
Het schepencollege keurt de verwerkingsovereenkomst goed.

Deelname Earth Hour 2022

Het college beslist om deel te nemen aan Earth Hour op 26 maart 2022.

21. Deelname Earth Hour 2022
Het college beslist om deel te nemen aan Earth Hour op 26 maart 2022.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

22. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aanbouw en verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 126 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande tuinberging, bouwen van garage met een aansluitende overkapping en het kaleien van de gevels van de woning op de site Martinegatstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen met per woning een carport, fietsenberging, terras en tuinafsluitingen op de site gelegen Walleghemsgoed 31 tot 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Advies aanvraag omgevingsvergunning bestendige deputatie voor het bouwen van een bedrijfswoning, bouwen van een loods, aanleggen van verhardingen, infiltratievoorziening en kleine reliëfwijziging op de site gelegen in de Neerstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Samenwerkingsovereenkomst met POM West-Vlaanderen inzake Start&Go cadeaubon

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanbrengen van thermoplastische markeringen en belijningen - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's

Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen firma's.
Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen firma's.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Netwerk van Groene Ontmoetingsplekken in Zonnebeke

Het college beslist om een projectaanvraag in te dienen.
Het college beslist om een projectaanvraag in te dienen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vraag tot toelating tot gebruik van OC 't Zonnerad voor het recreatief fietsevenement West - Vlaanderens Mooiste op 20 augustus 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Aanvraag tot erkenning vereniging The Flaming Darters Zonnebeke

Het college erkent de vereniging.
Het college erkent de vereniging.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Aanstellen aannemer voor het steken van nieuwe kelders en het openen/sluiten van kelders op de begraafplaatsen van Groot-Zonnebeke

Het college stelt een aannemer aan.
Het college stelt een aannemer aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Vraag tot aanduiding vertegenwoordiging lokale besturen in streekforum Westhoek

Het college duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan.
Het college duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 7 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar plattelandstoerisme met verbouwingswerken van een ast en de regularisatie voor het kappen van bomenrij op de site gelegen Potteriestraat 20 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en aanleggen van een voedselbos gelegen nabij woning Menenstraat 373 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuren werkwijze restauratie graf Keingiaert de Gheluvelt te Geluveld naar aanleiding van overeenkomst met vzw "Fonds Keingiaert de Gheluvelt" inclusief gunning van de restauratie.

Het college keurt de werkwijze goed.
Het college keurt de werkwijze goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Verwerkingsovereenkomst GDPR – diftar bevolkingsgegevens

Het schepencollege keurt de verwerkingsovereenkomst goed.
Het schepencollege keurt de verwerkingsovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Deelname Earth Hour 2022

Het college beslist om deel te nemen aan Earth Hour op 26 maart 2022.
Het college beslist om deel te nemen aan Earth Hour op 26 maart 2022.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD