Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 mrt 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Potteriestraat znr

Het college verleent ongunstig advies.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Potteriestraat znr
Het college verleent ongunstig advies.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor regularisatie uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods en aanhorigheden, bouwen van een elektriciteitscabine en regularisatie van weegbrug op de site gelegen Hoenstraat 11 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor regularisatie uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods en aanhorigheden, bouwen van een elektriciteitscabine en regularisatie van weegbrug op de site gelegen Hoenstraat 11 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Riolering aanpassen OC De Leege Platse

Het college gunt de opdracht.

3. Riolering aanpassen OC De Leege Platse
Het college gunt de opdracht.

Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten

Het college keurt de intentieverklaring goed en bepaalt de modaliteiten.

4. Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten
Het college keurt de intentieverklaring goed en bepaalt de modaliteiten.

Goedkeuren kandidaturen bevorderingsexamens dienst infrastructuur

Het college keurt de toegelaten kandidaten tot de bevorderingsexamens goed.

5. Goedkeuren kandidaturen bevorderingsexamens dienst infrastructuur
Het college keurt de toegelaten kandidaten tot de bevorderingsexamens goed.

Ambtshalve herplaatsing van een medewerker naar de functie medewerker openbaar domein

Het college keurt de ambtshalve herplaatsing goed.

6. Ambtshalve herplaatsing van een medewerker naar de functie medewerker openbaar domein
Het college keurt de ambtshalve herplaatsing goed.

Subsidie exploitatiebudget voetbalclubs Zonnebeke

Het college kent de subsidie toe.

7. Subsidie exploitatiebudget voetbalclubs Zonnebeke
Het college kent de subsidie toe.

Deelname project 'Het Bankje' - zomer 2022

Het college beslist tot deelname aan het project.

8. Deelname project 'Het Bankje' - zomer 2022
Het college beslist tot deelname aan het project.

Aanvraag projectsubsidie cultuur - 1e kwartaal 2022

Het college kent de projectsubsidie toe.

9. Aanvraag projectsubsidie cultuur - 1e kwartaal 2022
Het college kent de projectsubsidie toe.

Weigering aanvraag - Winterbar Qatar 2022

Het college verleent geen toelating.

10. Weigering aanvraag - Winterbar Qatar 2022
Het college verleent geen toelating.

Vraag locatie fotoshoot + samenwerking springkastelen

Het college verleent de toelating.

11. Vraag locatie fotoshoot + samenwerking springkastelen
Het college verleent de toelating.

Goedkeuring notulen zitting dd. 7 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 7 maart 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

13. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

14. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

15. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de afbraak en ontmanteling van de molenkast en torenkot van Geluveldmolen op de site gelegen Oude Komenstraat z. nr. te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor de afbraak en ontmanteling van de molenkast en torenkot van Geluveldmolen op de site gelegen Oude Komenstraat z. nr. te Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning gelegen op de site Rozestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning gelegen op de site Rozestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

19. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 7 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.

20. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 7 februari 2022
Het college neemt kennis van de notulen.

Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 22 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.

21. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 22 februari 2022
Het college neemt kennis van de notulen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

22. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Zandvoorde op 9 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Zandvoorde op 9 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijden Geluveld Koerse voor Nieuwelingen en Junioren op 16 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijden Geluveld Koerse voor Nieuwelingen en Junioren op 16 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Dussessoye A. op 17 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Dussessoye A. op 17 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Potteriestraat znr

Het college verleent ongunstig advies.
Het college verleent ongunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor regularisatie uitvlakking terrein en tijdelijke ophoging, regularisatie van aardappelloods en aanhorigheden, bouwen van een elektriciteitscabine en regularisatie van weegbrug op de site gelegen Hoenstraat 11 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Riolering aanpassen OC De Leege Platse

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Intentieverklaring toetreding OFP Prolocus en vastleggen functionaliteiten

Het college keurt de intentieverklaring goed en bepaalt de modaliteiten.
Het college keurt de intentieverklaring goed en bepaalt de modaliteiten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuren kandidaturen bevorderingsexamens dienst infrastructuur

Het college keurt de toegelaten kandidaten tot de bevorderingsexamens goed.
Het college keurt de toegelaten kandidaten tot de bevorderingsexamens goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Ambtshalve herplaatsing van een medewerker naar de functie medewerker openbaar domein

Het college keurt de ambtshalve herplaatsing goed.
Het college keurt de ambtshalve herplaatsing goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Subsidie exploitatiebudget voetbalclubs Zonnebeke

Het college kent de subsidie toe.
Het college kent de subsidie toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Deelname project 'Het Bankje' - zomer 2022

Het college beslist tot deelname aan het project.
Het college beslist tot deelname aan het project.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Aanvraag projectsubsidie cultuur - 1e kwartaal 2022

Het college kent de projectsubsidie toe.
Het college kent de projectsubsidie toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Weigering aanvraag - Winterbar Qatar 2022

Het college verleent geen toelating.
Het college verleent geen toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Vraag locatie fotoshoot + samenwerking springkastelen

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring notulen zitting dd. 7 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor de afbraak en ontmanteling van de molenkast en torenkot van Geluveldmolen op de site gelegen Oude Komenstraat z. nr. te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning gelegen op de site Rozestraat 7 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie herbruikbare luiers

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname notulen kerkfabriek Beselare dd. 7 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 22 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Zandvoorde op 9 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijden Geluveld Koerse voor Nieuwelingen en Junioren op 16 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Dussessoye A. op 17 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD