Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 15 nov 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 15 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 19 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 19 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

3. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Erkenning organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen ifv belastingattesten en terugbetalingen ziekenfondsen

Het college erkent de organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen.

4. Erkenning organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen ifv belastingattesten en terugbetalingen ziekenfondsen
Het college erkent de organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen.

Juridische ondersteuning i.k.v. privacy en camera-wetgeving

Het college sluit een overeenkomst af voor juridisch advies.

5. Juridische ondersteuning i.k.v. privacy en camera-wetgeving
Het college sluit een overeenkomst af voor juridisch advies.

Princiepsbeslissing tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel ‘De e-Westhoek : één regio zonder gemeentehuizen’ op de Vlaamse oproep ‘gemeente zonder gemeentehuis’

Het college besluit principieel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel.

6. Princiepsbeslissing tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel ‘De e-Westhoek : één regio zonder gemeentehuizen’ op de Vlaamse oproep ‘gemeente zonder gemeentehuis’
Het college besluit principieel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

7. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 8 november 2021

Het college keurt de notulen goed.

8. Goedkeuring notulen zitting dd. 8 november 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

9. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Omgevingsmelding overdracht ingedeelde inrichting - Polderhoekstraat 4

Het college neemt akte van de melding van overdracht.

10. Omgevingsmelding overdracht ingedeelde inrichting - Polderhoekstraat 4
Het college neemt akte van de melding van overdracht.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

11. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van 3 bergingen en bouwen van nieuwe berging op de site gelegen Citernestraat 4 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

12. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van 3 bergingen en bouwen van nieuwe berging op de site gelegen Citernestraat 4 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning op de site gelegen Passendalestraat 208

Het college verleent de omgevingsvergunning.

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning op de site gelegen Passendalestraat 208
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Ieperstraat 171

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

14. Aktename omgevingsmelding - Ieperstraat 171
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

15. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor voor het bouwen van een ééngezinswoning – half open bebouwing - op de site gelegen Walleghemsgoed 19 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning op de site gelegen Haringstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

4. Erkenning organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen ifv belastingattesten en terugbetalingen ziekenfondsen

Het college erkent de organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen.
Het college erkent de organisatie TEAMBOOST als kamporganisator voor kinderen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Juridische ondersteuning i.k.v. privacy en camera-wetgeving

Het college sluit een overeenkomst af voor juridisch advies.
Het college sluit een overeenkomst af voor juridisch advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Princiepsbeslissing tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel ‘De e-Westhoek : één regio zonder gemeentehuizen’ op de Vlaamse oproep ‘gemeente zonder gemeentehuis’

Het college besluit principieel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel.
Het college besluit principieel tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het projectvoorstel.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Goedkeuring notulen zitting dd. 8 november 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Omgevingsmelding overdracht ingedeelde inrichting - Polderhoekstraat 4

Het college neemt akte van de melding van overdracht.
Het college neemt akte van de melding van overdracht.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van 3 bergingen en bouwen van nieuwe berging op de site gelegen Citernestraat 4 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van woning naar vakantiewoning op de site gelegen Passendalestraat 208

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Aktename omgevingsmelding - Ieperstraat 171

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD