Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 16 aug 2021, 11:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies aanvraag Bestendige Deputatie - Oude Wervikstraat 9

Het college verleent een gunstig advies.

1. Advies aanvraag Bestendige Deputatie - Oude Wervikstraat 9
Het college verleent een gunstig advies.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Schipstraat 65

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Schipstraat 65
Het college verleent een gunstig advies.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 195

Het college verleent een gunstig advies.

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 195
Het college verleent een gunstig advies.

Periodieke keuring en aankoop van brandblusapparaten en brandhaspels 2022, 2023 & 2024

Het college keurt het bestek en de raming goed.

4. Periodieke keuring en aankoop van brandblusapparaten en brandhaspels 2022, 2023 & 2024
Het college keurt het bestek en de raming goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 9 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.

5. Goedkeuring notulen zitting dd. 9 augustus 2021
Het college keurt de notulen goed.

Bebossingsvergunning - Dragondersstraat 2

Het college verleent de bebossingsvergunning.

6. Bebossingsvergunning - Dragondersstraat 2
Het college verleent de bebossingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Geluwestraat 45

Het college neemt kennis van de omgevingsmelding.

7. Aktename omgevingsmelding - Geluwestraat 45
Het college neemt kennis van de omgevingsmelding.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

8. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Kennisname aanvraag stage Jeugddienst

Het college neemt kennis van de stage-aanvraag.

9. Kennisname aanvraag stage Jeugddienst
Het college neemt kennis van de stage-aanvraag.

Tijdelijk verkeersreglement Polderweg

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

10. Tijdelijk verkeersreglement Polderweg
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een straatfeest De Katrol op 20 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

11. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een straatfeest De Katrol op 20 augustus 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Advies aanvraag Bestendige Deputatie - Oude Wervikstraat 9

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Schipstraat 65

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 195

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Periodieke keuring en aankoop van brandblusapparaten en brandhaspels 2022, 2023 & 2024

Het college keurt het bestek en de raming goed.
Het college keurt het bestek en de raming goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuring notulen zitting dd. 9 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Bebossingsvergunning - Dragondersstraat 2

Het college verleent de bebossingsvergunning.
Het college verleent de bebossingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aktename omgevingsmelding - Geluwestraat 45

Het college neemt kennis van de omgevingsmelding.
Het college neemt kennis van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisname aanvraag stage Jeugddienst

Het college neemt kennis van de stage-aanvraag.
Het college neemt kennis van de stage-aanvraag.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Tijdelijk verkeersreglement Polderweg

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een straatfeest De Katrol op 20 augustus 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD