Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 17 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en aanleg van betonverharding en parkeerplaatsen voor een inrichting gelegen op de site in de Kortekeerstraat 11 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent gunstig advies.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en aanleg van betonverharding en parkeerplaatsen voor een inrichting gelegen op de site in de Kortekeerstraat 11 te Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van reliëfwijziging, verharding en bijgebouw, aanleggen van verharding op de site gelegen Nachtegaalstraat 10 te Zonnebeke-Passendale.

De omgevingsvergunning wordt door het college gedeeltelijk verleend.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van reliëfwijziging, verharding en bijgebouw, aanleggen van verharding op de site gelegen Nachtegaalstraat 10 te Zonnebeke-Passendale.
De omgevingsvergunning wordt door het college gedeeltelijk verleend.

Princiepsbeslissing ‘proeftraject kabelgoten’

Het college keurt het proeftraject kabelgoten principieel goed.

3. Princiepsbeslissing ‘proeftraject kabelgoten’
Het college keurt het proeftraject kabelgoten principieel goed.

Nota - Vernieuwen voetpad Menenstraat 157 te Geluveld

Het college beslist om het voetpad te vernieuwen.

4. Nota - Vernieuwen voetpad Menenstraat 157 te Geluveld
Het college beslist om het voetpad te vernieuwen.

Aanstellen architect werken dépot TD - goedkeuring plaatsingsprocedure, raming & bestek

Het college keurt het bestek en de gunningsprocedure goed en bepaalt de uit te nodigen kandidaten.

5. Aanstellen architect werken dépot TD - goedkeuring plaatsingsprocedure, raming & bestek
Het college keurt het bestek en de gunningsprocedure goed en bepaalt de uit te nodigen kandidaten.

Goedkeuren kandidaturen en jury selectie begeleider BKO

Het college keurt de kandidaturen goed en stelt de selectiecommissie aan.

6. Goedkeuren kandidaturen en jury selectie begeleider BKO
Het college keurt de kandidaturen goed en stelt de selectiecommissie aan.

Vaste benoeming van een onderwijzer en kinderverzorgster in GBS De Regenboog Geluveld

Het college keurt de vaste benoeming van beide personeelsleden goed.

7. Vaste benoeming van een onderwijzer en kinderverzorgster in GBS De Regenboog Geluveld
Het college keurt de vaste benoeming van beide personeelsleden goed.

Goedkeuring promotie en uitrol evenementenkoffer verenigingen

Het college keurt de werkwijze voor de promotie en uitrol van de evenementenkoffers goed.

8. Goedkeuring promotie en uitrol evenementenkoffer verenigingen
Het college keurt de werkwijze voor de promotie en uitrol van de evenementenkoffers goed.

Voorstel: Beweegvriendelijke buurten tegen 2024: Beweegroutes 2022

Het college beslist tot deelname aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” .

9. Voorstel: Beweegvriendelijke buurten tegen 2024: Beweegroutes 2022
Het college beslist tot deelname aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” .

Goedkeuren overeenkomst vertelformat "Dwalen met Verhalen"

Het college keurt de overeenkomst goed.

10. Goedkeuren overeenkomst vertelformat "Dwalen met Verhalen"
Het college keurt de overeenkomst goed.

Goedkeuring van het jaarlijks actieplan 2022 die opgemaakt is door de interne dienst preventie en bescherming op het werk

Het college keurt het actieplan goed.

11. Goedkeuring van het jaarlijks actieplan 2022 die opgemaakt is door de interne dienst preventie en bescherming op het werk
Het college keurt het actieplan goed.

Goedkeuring van jaarlijks actieplan 2022 voor de gemeentelijke scholen opgemaakt door de IDPB.

Het college keurt het actieplan goed.

12. Goedkeuring van jaarlijks actieplan 2022 voor de gemeentelijke scholen opgemaakt door de IDPB.
Het college keurt het actieplan goed.

Kennisname van het Globaal Preventie Plan 2020-2024

Het college neemt kennis van het GPP 2020-2024 (Globaal Preventie Plan).

13. Kennisname van het Globaal Preventie Plan 2020-2024
Het college neemt kennis van het GPP 2020-2024 (Globaal Preventie Plan).

Goedkeuring notulen zitting dd. 10 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 10 januari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

15. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

16. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

17. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Reutelhoekstraat 4A

Het college neemt akte van de melding.

19. Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Reutelhoekstraat 4A
Het college neemt akte van de melding.

Aktename melding van overdracht IIOA - Spilstraat 62

Het college neemt akte van de melding.

20. Aktename melding van overdracht IIOA - Spilstraat 62
Het college neemt akte van de melding.

Kennisname van het maandelijks veiligheidsverslag (IDPB)

Het college neemt kennis van het maandelijks veiligheidsverslag.

21. Kennisname van het maandelijks veiligheidsverslag (IDPB)
Het college neemt kennis van het maandelijks veiligheidsverslag.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

22. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en aanleg van betonverharding en parkeerplaatsen voor een inrichting gelegen op de site in de Kortekeerstraat 11 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van reliëfwijziging, verharding en bijgebouw, aanleggen van verharding op de site gelegen Nachtegaalstraat 10 te Zonnebeke-Passendale.

De omgevingsvergunning wordt door het college gedeeltelijk verleend.
De omgevingsvergunning wordt door het college gedeeltelijk verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Princiepsbeslissing ‘proeftraject kabelgoten’

Het college keurt het proeftraject kabelgoten principieel goed.
Het college keurt het proeftraject kabelgoten principieel goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Nota - Vernieuwen voetpad Menenstraat 157 te Geluveld

Het college beslist om het voetpad te vernieuwen.
Het college beslist om het voetpad te vernieuwen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanstellen architect werken dépot TD - goedkeuring plaatsingsprocedure, raming & bestek

Het college keurt het bestek en de gunningsprocedure goed en bepaalt de uit te nodigen kandidaten.
Het college keurt het bestek en de gunningsprocedure goed en bepaalt de uit te nodigen kandidaten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Goedkeuren kandidaturen en jury selectie begeleider BKO

Het college keurt de kandidaturen goed en stelt de selectiecommissie aan.
Het college keurt de kandidaturen goed en stelt de selectiecommissie aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vaste benoeming van een onderwijzer en kinderverzorgster in GBS De Regenboog Geluveld

Het college keurt de vaste benoeming van beide personeelsleden goed.
Het college keurt de vaste benoeming van beide personeelsleden goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Goedkeuring promotie en uitrol evenementenkoffer verenigingen

Het college keurt de werkwijze voor de promotie en uitrol van de evenementenkoffers goed.
Het college keurt de werkwijze voor de promotie en uitrol van de evenementenkoffers goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Voorstel: Beweegvriendelijke buurten tegen 2024: Beweegroutes 2022

Het college beslist tot deelname aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” .
Het college beslist tot deelname aan het project “10.000 stappen: Elke stap telt” .
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Goedkeuren overeenkomst vertelformat "Dwalen met Verhalen"

Het college keurt de overeenkomst goed.
Het college keurt de overeenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Goedkeuring van het jaarlijks actieplan 2022 die opgemaakt is door de interne dienst preventie en bescherming op het werk

Het college keurt het actieplan goed.
Het college keurt het actieplan goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring van jaarlijks actieplan 2022 voor de gemeentelijke scholen opgemaakt door de IDPB.

Het college keurt het actieplan goed.
Het college keurt het actieplan goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname van het Globaal Preventie Plan 2020-2024

Het college neemt kennis van het GPP 2020-2024 (Globaal Preventie Plan).
Het college neemt kennis van het GPP 2020-2024 (Globaal Preventie Plan).
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 10 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aktename omgevingsmelding voor een bovengrondse gastank gelegen in de Reutelhoekstraat 4A

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aktename melding van overdracht IIOA - Spilstraat 62

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Kennisname van het maandelijks veiligheidsverslag (IDPB)

Het college neemt kennis van het maandelijks veiligheidsverslag.
Het college neemt kennis van het maandelijks veiligheidsverslag.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD