Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 18 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

1. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van carport, slopen bestaande tuinhuis en aanleggen van verharding en waterpartij op de site gelegen De Patine 65 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning voor het slopen van het tuinhuis, het bouwen van een carport en weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verharding in de voortuinstrook

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van carport, slopen bestaande tuinhuis en aanleggen van verharding en waterpartij op de site gelegen De Patine 65 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning voor het slopen van het tuinhuis, het bouwen van een carport en weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verharding in de voortuinstrook

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf en het rooien van bomen op de site gelegen Nimfenbosdreef 19 te 8980 Zonnebeke.

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf en het rooien van bomen op de site gelegen Nimfenbosdreef 19 te 8980 Zonnebeke.
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

W216019B Rioleringswerken Frezenbergstraat-Zuid (deel B) - goedkeuring verrekening Nr.1 - Archeologisch onderzoek en begeleiding CTE.

Het college verleent goedkeuring aan de verrekening en toewijzing van de opdracht.

5. W216019B Rioleringswerken Frezenbergstraat-Zuid (deel B) - goedkeuring verrekening Nr.1 - Archeologisch onderzoek en begeleiding CTE.
Het college verleent goedkeuring aan de verrekening en toewijzing van de opdracht.

Vraag inwoner tot het plaatsen van 2 wachtbuizen in de Everzwijnhoekstraat te Geluveld

Het college verleent toelating tot het plaatsen van 2 wachtbuizen door middel van 2 onderboringen in het wegdek.

6. Vraag inwoner tot het plaatsen van 2 wachtbuizen in de Everzwijnhoekstraat te Geluveld
Het college verleent toelating tot het plaatsen van 2 wachtbuizen door middel van 2 onderboringen in het wegdek.

Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.

Het college keurt de werkwijze goed.

7. Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.
Het college keurt de werkwijze goed.

Vaststelling lestijden gemeenteschool De Zonnebloem

Het college stelt de lestijden vast.

8. Vaststelling lestijden gemeenteschool De Zonnebloem
Het college stelt de lestijden vast.

Toestaan TAO administratief medewerker

Het college staat het verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) toe.

9. Toestaan TAO administratief medewerker
Het college staat het verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) toe.

Aanstelling administratief bediende

Het college stelt het personeelslid aan.

10. Aanstelling administratief bediende
Het college stelt het personeelslid aan.

Aanvragen projectsubsidies cultuur - december 2021

Het college kent de projectsubsidies toe.

11. Aanvragen projectsubsidies cultuur - december 2021
Het college kent de projectsubsidies toe.

Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht kasteelpark op 30 januari 2022

Het college verleent de toelating.

12. Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht kasteelpark op 30 januari 2022
Het college verleent de toelating.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

13. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Ingebruikname extra lokalen pastorie

Het college gaat akkoord met het gebruik van de eerste verdieping van de pastorie: 2 lokalen als spreekruimte voor interne diensten of externe partners/verenigingen en 1 lokaal als bergruimte voor de dienst vrije tijd.

14. Ingebruikname extra lokalen pastorie
Het college gaat akkoord met het gebruik van de eerste verdieping van de pastorie: 2 lokalen als spreekruimte voor interne diensten of externe partners/verenigingen en 1 lokaal als bergruimte voor de dienst vrije tijd.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

15. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 11 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 11 oktober 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

17. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van tuinhuis, verbouwen en uitbreiden woning na slopen achterbouw, aanleggen van keermuur met bijhorende reliëfwijziging voor aanleg terras op de site gelegen Beselarestraat 268 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van tuinhuis, verbouwen en uitbreiden woning na slopen achterbouw, aanleggen van keermuur met bijhorende reliëfwijziging voor aanleg terras op de site gelegen Beselarestraat 268 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woongelegenheid op de site gelegen Menenstraat 272-274 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woongelegenheid op de site gelegen Menenstraat 272-274 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van veranda op de site gelegen Osselstraat 46 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van veranda op de site gelegen Osselstraat 46 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bestaand bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw en regularisatie van bestaande oprit verharding in gepolierd beton op de site gelegen Markizaatstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bestaand bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw en regularisatie van bestaande oprit verharding in gepolierd beton op de site gelegen Markizaatstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename omgevingsmelding - Neerstraat 12

Het college neemt akte van de melding.

23. Aktename omgevingsmelding - Neerstraat 12
Het college neemt akte van de melding.

Advies toegankelijkheidsregeling Polygoonbos en Reutelhoekvallei

Het college verleent gunstig advies.

24. Advies toegankelijkheidsregeling Polygoonbos en Reutelhoekvallei
Het college verleent gunstig advies.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

25. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 5 oktober 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

26. Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 5 oktober 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 9 september 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

27. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 9 september 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Vraag voor eenmalig gebruik bko Beselare door ouderraad van school de Biesweide

Het college gaat akkoord met het eenmalig gebruik van de benedenruimte van bondgenootje Beselare.

28. Vraag voor eenmalig gebruik bko Beselare door ouderraad van school de Biesweide
Het college gaat akkoord met het eenmalig gebruik van de benedenruimte van bondgenootje Beselare.

Toestaan tot afwijking geluidsnorm naar aanleiding van 2 Many Duvels 2021

Het college staat de afwijking toe.

29. Toestaan tot afwijking geluidsnorm naar aanleiding van 2 Many Duvels 2021
Het college staat de afwijking toe.

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op 22 oktober 2021 in OC De Leege Platse

Het college staat de afwijking toe.

30. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op 22 oktober 2021 in OC De Leege Platse
Het college staat de afwijking toe.

1. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het uitbreiden van woning, verbouwen van stal en regulariseren van verharding op de site gelegen Markizaatstraat 32 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van carport, slopen bestaande tuinhuis en aanleggen van verharding en waterpartij op de site gelegen De Patine 65 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning voor het slopen van het tuinhuis, het bouwen van een carport en weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verharding in de voortuinstrook
Het college verleent de omgevingsvergunning voor het slopen van het tuinhuis, het bouwen van een carport en weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verharding in de voortuinstrook
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een weekendverblijf en het rooien van bomen op de site gelegen Nimfenbosdreef 19 te 8980 Zonnebeke.

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. W216019B Rioleringswerken Frezenbergstraat-Zuid (deel B) - goedkeuring verrekening Nr.1 - Archeologisch onderzoek en begeleiding CTE.

Het college verleent goedkeuring aan de verrekening en toewijzing van de opdracht.
Het college verleent goedkeuring aan de verrekening en toewijzing van de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Vraag inwoner tot het plaatsen van 2 wachtbuizen in de Everzwijnhoekstraat te Geluveld

Het college verleent toelating tot het plaatsen van 2 wachtbuizen door middel van 2 onderboringen in het wegdek.
Het college verleent toelating tot het plaatsen van 2 wachtbuizen door middel van 2 onderboringen in het wegdek.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Werkwijze voor aanpassing van ramingen in het kader van organisatiebeheersing.

Het college keurt de werkwijze goed.
Het college keurt de werkwijze goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vaststelling lestijden gemeenteschool De Zonnebloem

Het college stelt de lestijden vast.
Het college stelt de lestijden vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Toestaan TAO administratief medewerker

Het college staat het verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) toe.
Het college staat het verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Aanstelling administratief bediende

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanvragen projectsubsidies cultuur - december 2021

Het college kent de projectsubsidies toe.
Het college kent de projectsubsidies toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht kasteelpark op 30 januari 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Ingebruikname extra lokalen pastorie

Het college gaat akkoord met het gebruik van de eerste verdieping van de pastorie: 2 lokalen als spreekruimte voor interne diensten of externe partners/verenigingen en 1 lokaal als bergruimte voor de dienst vrije tijd.
Het college gaat akkoord met het gebruik van de eerste verdieping van de pastorie: 2 lokalen als spreekruimte voor interne diensten of externe partners/verenigingen en 1 lokaal als bergruimte voor de dienst vrije tijd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Goedkeuring notulen zitting dd. 11 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van tuinhuis, verbouwen en uitbreiden woning na slopen achterbouw, aanleggen van keermuur met bijhorende reliëfwijziging voor aanleg terras op de site gelegen Beselarestraat 268 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1 woongelegenheid op de site gelegen Menenstraat 272-274 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van veranda op de site gelegen Osselstraat 46 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen bestaand bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw en regularisatie van bestaande oprit verharding in gepolierd beton op de site gelegen Markizaatstraat 5 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aktename omgevingsmelding - Neerstraat 12

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

24. Advies toegankelijkheidsregeling Polygoonbos en Reutelhoekvallei

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 5 oktober 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

27. Kennisname notulen kerkfabriek Zonnebeke dd. 9 september 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

28. Vraag voor eenmalig gebruik bko Beselare door ouderraad van school de Biesweide

Het college gaat akkoord met het eenmalig gebruik van de benedenruimte van bondgenootje Beselare.
Het college gaat akkoord met het eenmalig gebruik van de benedenruimte van bondgenootje Beselare.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Toestaan tot afwijking geluidsnorm naar aanleiding van 2 Many Duvels 2021

Het college staat de afwijking toe.
Het college staat de afwijking toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op 22 oktober 2021 in OC De Leege Platse

Het college staat de afwijking toe.
Het college staat de afwijking toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD