Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 20 sep 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk verleend.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk verleend.

Energiehuis Westhoek - Oproep thermografie

Voor de uitrol van het project thermografie vraagt DVV Westhoek of de gemeente interesse heeft in de uitvoering van thermografische gevelscans in de gemeente zonnebeke. Dit is het geval.

3. Energiehuis Westhoek - Oproep thermografie
Voor de uitrol van het project thermografie vraagt DVV Westhoek of de gemeente interesse heeft in de uitvoering van thermografische gevelscans in de gemeente zonnebeke. Dit is het geval.

Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult

4. Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult

Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid

Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid

5. Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid
Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid

Toestaan verlof TAO aan leerkracht L.O voor 7/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke

6. Toestaan verlof TAO aan leerkracht L.O voor 7/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke

Toestaan Mutatie aan vastbenoemde leerkracht L.O voor 2/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke naar GBS Moorslede

7. Toestaan Mutatie aan vastbenoemde leerkracht L.O voor 2/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke naar GBS Moorslede

Aanvraag van Zorgkrediet 'erkende opleiding' van een leerkracht lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke

8. Aanvraag van Zorgkrediet 'erkende opleiding' van een leerkracht lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke

Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare

Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare

9. Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare
Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare

Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare

Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare

10. Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare
Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare

Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021

Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021

11. Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021
Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021

Toelating tot gebruik van het marktplein door café The Corner Zonnebeke op 10 oktober 2021

12. Toelating tot gebruik van het marktplein door café The Corner Zonnebeke op 10 oktober 2021

Goedkeuren notulen MAT

13. Goedkeuren notulen MAT

Goedkeuring notulen zitting dd. 13 september 2021

Het college keurt de notulen goed.

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 13 september 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

15. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

16. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

20. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

21. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermisweekend te Geluveld van 23 september tot 28 september 2021

22. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermisweekend te Geluveld van 23 september tot 28 september 2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

24. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een boerenmarkt te Passendale op 3 oktober 2021

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een boerenmarkt te Passendale op 3 oktober 2021

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een paardentocht te Zandvoorde op 21 november 2021

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een paardentocht te Zandvoorde op 21 november 2021

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van inbuizen van gracht en bouwen van kopmuur op de site gelegen Wallemolenstraat 2 te Zonnebeke-Passendale. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van slopen van gebouwen, regulariseren van verbouwen gastenlogies, regulariseren verbouwen van berenstal, regulariseren van verharding, regulariseren verbouwen van stal, regulariseren van toegangsweg en overwelving gracht en de functiewijziging naar ontbijt- en ontspanningsruimte en dienstenruimte (hondentrimsalon) op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Energiehuis Westhoek - Oproep thermografie

Voor de uitrol van het project thermografie vraagt DVV Westhoek of de gemeente interesse heeft in de uitvoering van thermografische gevelscans in de gemeente zonnebeke. Dit is het geval.
Voor de uitrol van het project thermografie vraagt DVV Westhoek of de gemeente interesse heeft in de uitvoering van thermografische gevelscans in de gemeente zonnebeke. Dit is het geval.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid

Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid
Opstart selectie deskundige mobiliteit en duurzaamheid
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Toestaan verlof TAO aan leerkracht L.O voor 7/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Toestaan Mutatie aan vastbenoemde leerkracht L.O voor 2/24 van de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke naar GBS Moorslede

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Aanvraag van Zorgkrediet 'erkende opleiding' van een leerkracht lager onderwijs in de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare

Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare
Wijziging ontwerpopdracht verbouwing van de oude gemeenteschool te Beselare
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare

Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare
Goedkeuren extra prestaties dossier verbouwing oude gemeenteschool Beselare
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021

Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021
Aanvragen projectsubsidies cultuur 2e jaarhelft 2021
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Toelating tot gebruik van het marktplein door café The Corner Zonnebeke op 10 oktober 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Goedkeuren notulen MAT

Pdf-versie
KENNISNAME

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 13 september 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site gelegen Nieuwstraat 34 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op de site gelegen Menenstraat 250A te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van woning met aanbouw op de site gelegen Menenstraat 64 te 8980 Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermisweekend te Geluveld van 23 september tot 28 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Nacht van de Promille op 25 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een boerenmarkt te Passendale op 3 oktober 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een paardentocht te Zandvoorde op 21 november 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD