Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 20 dec 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Onteigening gronden GRUP "Albertstraat Noord" - gerechtelijke procedure - aanstelling advocaat

Het college stelt een advocaat aan.

1. Onteigening gronden GRUP "Albertstraat Noord" - gerechtelijke procedure - aanstelling advocaat
Het college stelt een advocaat aan.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte op de site gelegen Houtemstraat 43 te Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte op de site gelegen Houtemstraat 43 te Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent een gunstig advies.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het regulariseren van aanleggen verharding, slopen van gebouwen, aanleggen van overwelving, verbouwing gastenkamers en dienstenruimte en het bouwen van een mestvaalt, functiewiiziging naar dienstenruimte (hondentrimsalon), kinderboerderij en plattelandstoerisme op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gunstig advies

3. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het regulariseren van aanleggen verharding, slopen van gebouwen, aanleggen van overwelving, verbouwing gastenkamers en dienstenruimte en het bouwen van een mestvaalt, functiewiiziging naar dienstenruimte (hondentrimsalon), kinderboerderij en plattelandstoerisme op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent een gunstig advies

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 ééngezinswoningen en 7 garageboxen na slopen van bestaande bebouwing en aanleggen van verharding op de site gelegen Zandvoordeplaats 56 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 ééngezinswoningen en 7 garageboxen na slopen van bestaande bebouwing en aanleggen van verharding op de site gelegen Zandvoordeplaats 56 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bedrijfswoning, slopen van stal en berging, herbouwen bedrijfswoning, bouwen van loods voor opslag van landbouwmachines en aardappelen en rooien van bomenrij en aanplanten van een nieuw groenscherm voor de site gelegen Passendalestraat 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bedrijfswoning, slopen van stal en berging, herbouwen bedrijfswoning, bouwen van loods voor opslag van landbouwmachines en aardappelen en rooien van bomenrij en aanplanten van een nieuw groenscherm voor de site gelegen Passendalestraat 38 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van 2 transformatoren op palen, plaatsen van een prefab schakelpost voor openbaar nut, aanleggen van verharding en overwelven van gracht op de site gelegen nabij Geluwestraat 82 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van 2 transformatoren op palen, plaatsen van een prefab schakelpost voor openbaar nut, aanleggen van verharding en overwelven van gracht op de site gelegen nabij Geluwestraat 82 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging en verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning enkel voor het afbreken van de woning en weigert de vergunning voor de andere werken.

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging en verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning enkel voor het afbreken van de woning en weigert de vergunning voor de andere werken.

Aankoop parking achter Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - aanstelling notaris

Het college stelt een notaris aan.

8. Aankoop parking achter Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - aanstelling notaris
Het college stelt een notaris aan.

Visie op sociaal wonen 2022-2025 - goedkeuring

Het college keurt de visie goed.

9. Visie op sociaal wonen 2022-2025 - goedkeuring
Het college keurt de visie goed.

Kennisname van het bestek opdracht "aanstellen van een ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw"

Het college neemt kennis van het bestek.

10. Kennisname van het bestek opdracht "aanstellen van een ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw"
Het college neemt kennis van het bestek.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaren 2011 tem 2016

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor de aanslagjaren 2011 tem 2016 vast.

11. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaren 2011 tem 2016
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor de aanslagjaren 2011 tem 2016 vast.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2017

Het college stelt de opgave van de oninbare belastingen voor het aanslagjaar 2017 vast.

12. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2017
Het college stelt de opgave van de oninbare belastingen voor het aanslagjaar 2017 vast.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2018

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2018 vast.

13. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2018
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2018 vast.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2019

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeentebelastingen op gezinnen en bedrijven voor het aanslagjaar 2019 vast.

14. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2019
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeentebelastingen op gezinnen en bedrijven voor het aanslagjaar 2019 vast.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelasting - aanslagjaar 2020

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeente belastingen voor het aanslagjaar 2020 vast.

15. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelasting - aanslagjaar 2020
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeente belastingen voor het aanslagjaar 2020 vast.

Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2021

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2021 vast.

16. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2021
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2021 vast.

Vaststelling oninvorderbare belasting op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2019

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belasting op de onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2019 vast.

17. Vaststelling oninvorderbare belasting op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2019
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belasting op de onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2019 vast.

Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang

Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.

18. Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang
Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

19. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Aanstellen van een begeleider BKO na re-integratie

Het college stelt het personeelslid aan.

20. Aanstellen van een begeleider BKO na re-integratie
Het college stelt het personeelslid aan.

Aanstellen coördinator planning en middelenbeheer bepaalde duur

Het college stelt het personeelslid aan.

21. Aanstellen coördinator planning en middelenbeheer bepaalde duur
Het college stelt het personeelslid aan.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

22. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst

Het college keurt de stopzetting van de huurovereenkomst goed.

23. Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst
Het college keurt de stopzetting van de huurovereenkomst goed.

Ingebruikname Berten Pilstraat 6 door Welzijnsschakel

Het college beslist om een aantal ruimtes van de woning in de Berten Pilstraat 6 gratis ter beschikking te stellen van welzijnsschakel ’t Zunnetje.

24. Ingebruikname Berten Pilstraat 6 door Welzijnsschakel
Het college beslist om een aantal ruimtes van de woning in de Berten Pilstraat 6 gratis ter beschikking te stellen van welzijnsschakel ’t Zunnetje.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 10 januari 2022

Het college keurt de dagorde goed.

25. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 10 januari 2022
Het college keurt de dagorde goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 13 december 2021

Het college keurt de notulen goed.

26. Goedkeuring notulen zitting dd. 13 december 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

27. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

28. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

29. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Wervikstraat 90 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

30. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Wervikstraat 90 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

31. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

32. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Onteigening gronden GRUP "Albertstraat Noord" - gerechtelijke procedure - aanstelling advocaat

Het college stelt een advocaat aan.
Het college stelt een advocaat aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het verwijderen van verharding, regulariseren van verharding, poorten, elektriciteitscabine, rokersruimte en sanitairblok, functiewijzigingen van berging en ontspanningsruimte naar verwerkingsruimte en reinigingsruimte en bouwen van verwerkings- en degustatieruimte op de site gelegen Houtemstraat 43 te Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het regulariseren van aanleggen verharding, slopen van gebouwen, aanleggen van overwelving, verbouwing gastenkamers en dienstenruimte en het bouwen van een mestvaalt, functiewiiziging naar dienstenruimte (hondentrimsalon), kinderboerderij en plattelandstoerisme op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 87 te Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent een gunstig advies
Het college verleent een gunstig advies
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 ééngezinswoningen en 7 garageboxen na slopen van bestaande bebouwing en aanleggen van verharding op de site gelegen Zandvoordeplaats 56 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van bedrijfswoning, slopen van stal en berging, herbouwen bedrijfswoning, bouwen van loods voor opslag van landbouwmachines en aardappelen en rooien van bomenrij en aanplanten van een nieuw groenscherm voor de site gelegen Passendalestraat 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van 2 transformatoren op palen, plaatsen van een prefab schakelpost voor openbaar nut, aanleggen van verharding en overwelven van gracht op de site gelegen nabij Geluwestraat 82 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing, bouwen van meergezinswoning bestaande uit 3 woongelegenheden met 2 garages en 3 bergingen, aanleggen van 5 parkeerplaatsen, reliëfwijziging en verharding op de site gelegen Passendalestraat 147 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning enkel voor het afbreken van de woning en weigert de vergunning voor de andere werken.
Het college verleent de omgevingsvergunning enkel voor het afbreken van de woning en weigert de vergunning voor de andere werken.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Aankoop parking achter Sint Lucasgebouw te Zonnebeke - aanstelling notaris

Het college stelt een notaris aan.
Het college stelt een notaris aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Visie op sociaal wonen 2022-2025 - goedkeuring

Het college keurt de visie goed.
Het college keurt de visie goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Kennisname van het bestek opdracht "aanstellen van een ontwerpteam voor de realisatie van het masterplan scholenbouw"

Het college neemt kennis van het bestek.
Het college neemt kennis van het bestek.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaren 2011 tem 2016

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor de aanslagjaren 2011 tem 2016 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor de aanslagjaren 2011 tem 2016 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2017

Het college stelt de opgave van de oninbare belastingen voor het aanslagjaar 2017 vast.
Het college stelt de opgave van de oninbare belastingen voor het aanslagjaar 2017 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2018

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2018 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2018 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2019

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeentebelastingen op gezinnen en bedrijven voor het aanslagjaar 2019 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeentebelastingen op gezinnen en bedrijven voor het aanslagjaar 2019 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelasting - aanslagjaar 2020

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeente belastingen voor het aanslagjaar 2020 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare gemeente belastingen voor het aanslagjaar 2020 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Vaststelling oninvorderbare gemeentebelastingen - aanslagjaar 2021

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2021 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belastingen voor het aanslagjaar 2021 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Vaststelling oninvorderbare belasting op onbebouwde percelen - aanslagjaar 2019

Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belasting op de onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2019 vast.
Het college stelt de opgave van de oninvorderbare belasting op de onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2019 vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Vaststelling van oninvorderbare vorderingen buitenschoolse kinderopvang

Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.
Het college stelt de oninvorderbare vorderingen van de buitenschoolse kinderopvang vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanstellen van een begeleider BKO na re-integratie

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanstellen coördinator planning en middelenbeheer bepaalde duur

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Berten Pilstraat 6 - stopzetting huurovereenkomst

Het college keurt de stopzetting van de huurovereenkomst goed.
Het college keurt de stopzetting van de huurovereenkomst goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Ingebruikname Berten Pilstraat 6 door Welzijnsschakel

Het college beslist om een aantal ruimtes van de woning in de Berten Pilstraat 6 gratis ter beschikking te stellen van welzijnsschakel ’t Zunnetje.
Het college beslist om een aantal ruimtes van de woning in de Berten Pilstraat 6 gratis ter beschikking te stellen van welzijnsschakel ’t Zunnetje.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 10 januari 2022

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie

26. Goedkeuring notulen zitting dd. 13 december 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

28. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

29. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

30. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen in de Wervikstraat 90 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ieperstraat 258

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD