Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 21 feb 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 21 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het bouwen van paardenstal en aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

1. Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het bouwen van paardenstal en aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat z. nr. te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat z. nr. te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

De adviesvraag provincie voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de vestiging gelegen Passendalestraat 80 te Passendale (Zonnebeke) voor het bouwen van een automatisatiecorridor

Het college verleent een gunstig advies.

3. De adviesvraag provincie voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de vestiging gelegen Passendalestraat 80 te Passendale (Zonnebeke) voor het bouwen van een automatisatiecorridor
Het college verleent een gunstig advies.

Energiehuis Westhoek: voorstel thermografie - beslissing tot deelname

Het college beslist om een gevelthermografiescan te laten uitvoeren in Zonnebeke.

4. Energiehuis Westhoek: voorstel thermografie - beslissing tot deelname
Het college beslist om een gevelthermografiescan te laten uitvoeren in Zonnebeke.

Aanstellen van begeleiders BKO

Het college stelt de personeelsleden aan.

5. Aanstellen van begeleiders BKO
Het college stelt de personeelsleden aan.

Beleidsondersteuning gemeenteschool De Zonnebloem schooljaar 2022-2023

Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Zonnebloem.

6. Beleidsondersteuning gemeenteschool De Zonnebloem schooljaar 2022-2023
Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Zonnebloem.

Aanpassen retributiereglement op de begraafplaatsen

Het college keurt het ontwerp van het aangepaste retributiereglement goed en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

7. Aanpassen retributiereglement op de begraafplaatsen
Het college keurt het ontwerp van het aangepaste retributiereglement goed en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

8. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

9. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

10. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Goedkeuring notulen zitting dd. 14 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.

11. Goedkeuring notulen zitting dd. 14 februari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

12. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

13. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en het verleggen van poel op de site gelegen Grote Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en het verleggen van poel op de site gelegen Grote Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur op de site gelegen Houtemstraat 1 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur op de site gelegen Houtemstraat 1 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op de site gelegen Frezenbergstraat 97 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op de site gelegen Frezenbergstraat 97 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine ter vervanging van bestaande inpandige cabine en aanleggen van bijkomende klinkerverharding op de site gelegen Nieuwstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine ter vervanging van bestaande inpandige cabine en aanleggen van bijkomende klinkerverharding op de site gelegen Nieuwstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Bourgognestraat 1A

Het college verleent gunstig advies.

18. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Bourgognestraat 1A
Het college verleent gunstig advies.

Kennisname beslissingen omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van de beslissingen van de bestendige deputatie.

19. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie
Het college neemt kennis van de beslissingen van de bestendige deputatie.

Kennisname notulen kerkfabriek Geluveld dd. 2 juni 2021 en 2 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.

20. Kennisname notulen kerkfabriek Geluveld dd. 2 juni 2021 en 2 februari 2022
Het college neemt kennis van de notulen.

Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 31 januari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.

21. Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 31 januari 2022
Het college neemt kennis van de notulen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

22. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Advies weigering omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het bouwen van paardenstal en aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor het slopen en herbouwen van loods op de site gelegen Kleine Passendalestraat z. nr. te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. De adviesvraag provincie voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de vestiging gelegen Passendalestraat 80 te Passendale (Zonnebeke) voor het bouwen van een automatisatiecorridor

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Energiehuis Westhoek: voorstel thermografie - beslissing tot deelname

Het college beslist om een gevelthermografiescan te laten uitvoeren in Zonnebeke.
Het college beslist om een gevelthermografiescan te laten uitvoeren in Zonnebeke.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanstellen van begeleiders BKO

Het college stelt de personeelsleden aan.
Het college stelt de personeelsleden aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Beleidsondersteuning gemeenteschool De Zonnebloem schooljaar 2022-2023

Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Zonnebloem.
Het college bepaalt het aantal pwb-uren voor schooljaar 2022-2023 in gemeenteschool De Zonnebloem.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Aanpassen retributiereglement op de begraafplaatsen

Het college keurt het ontwerp van het aangepaste retributiereglement goed en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Het college keurt het ontwerp van het aangepaste retributiereglement goed en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Goedkeuring notulen zitting dd. 14 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

13. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor reliëfwijziging en het verleggen van poel op de site gelegen Grote Roeselarestraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur op de site gelegen Houtemstraat 1 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op de site gelegen Frezenbergstraat 97 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een elektriciteitscabine ter vervanging van bestaande inpandige cabine en aanleggen van bijkomende klinkerverharding op de site gelegen Nieuwstraat 22 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Bourgognestraat 1A

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van de beslissingen van de bestendige deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissingen van de bestendige deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Kennisname notulen kerkfabriek Geluveld dd. 2 juni 2021 en 2 februari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 31 januari 2022

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD