Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 21 jun 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 21 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van bestaand pand tot meergezinswoning met 2 woongelegenheden en het bouwen van garages/carport met afzonderlijk fiets- en gemeenschappelijke berging na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Geluveldplaats 10 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van bestaand pand tot meergezinswoning met 2 woongelegenheden en het bouwen van garages/carport met afzonderlijk fiets- en gemeenschappelijke berging na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Geluveldplaats 10 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisgeving dwangschriften betreffende onbetaalde belasting op leegstand - aanslagjaren 2013 tot en met 2019

Het college neemt kennis van de dwangschriften.

2. Kennisgeving dwangschriften betreffende onbetaalde belasting op leegstand - aanslagjaren 2013 tot en met 2019
Het college neemt kennis van de dwangschriften.

Vaststelling vakanties en vrije dagen in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke voor het schooljaar 2021 - 2022

Het college stelt de vakanties en vrije dagen vast.

3. Vaststelling vakanties en vrije dagen in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke voor het schooljaar 2021 - 2022
Het college stelt de vakanties en vrije dagen vast.

Alternatieve locatie voor dé Academie Beselare schooljaar '21-'22

Het college beslist om een overleg te organiseren met alle betrokkenen.

4. Alternatieve locatie voor dé Academie Beselare schooljaar '21-'22
Het college beslist om een overleg te organiseren met alle betrokkenen.

Goedkeuring vergoeding toezichthouder Academie Passendale schooljaar '21-'22

Het college keurt de loonkost voor een toezichthouder goed.

5. Goedkeuring vergoeding toezichthouder Academie Passendale schooljaar '21-'22
Het college keurt de loonkost voor een toezichthouder goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 14 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.

6. Goedkeuring notulen zitting dd. 14 juni 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

7. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

8. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning voor de exploitatie gelegen in de Prinses Patriciastraat 3

Het college verleent de omgevingsvergunning voor beperkte duur.

9. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning voor de exploitatie gelegen in de Prinses Patriciastraat 3
Het college verleent de omgevingsvergunning voor beperkte duur.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, na slopen van bestaande tuinberging op de site gelegen Elleboogstraat 9 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning .

10. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, na slopen van bestaande tuinberging op de site gelegen Elleboogstraat 9 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning .

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aftoppen en instandhouden van een zieke boom op de site gelegen Vijverbos 92 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning .

11. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aftoppen en instandhouden van een zieke boom op de site gelegen Vijverbos 92 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning .

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

12. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Aanvraag gebruik van bko Beselare door VBS de Biesweide

Het college keurt het gebruik van BKO Beselare goed.

13. Aanvraag gebruik van bko Beselare door VBS de Biesweide
Het college keurt het gebruik van BKO Beselare goed.

Ambtshalve inschrijving de bevolkingsregisters

Het college beslist tot de ambtshalve inschrijving van een gezin.

14. Ambtshalve inschrijving de bevolkingsregisters
Het college beslist tot de ambtshalve inschrijving van een gezin.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van bestaand pand tot meergezinswoning met 2 woongelegenheden en het bouwen van garages/carport met afzonderlijk fiets- en gemeenschappelijke berging na slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Geluveldplaats 10 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Kennisgeving dwangschriften betreffende onbetaalde belasting op leegstand - aanslagjaren 2013 tot en met 2019

Het college neemt kennis van de dwangschriften.
Het college neemt kennis van de dwangschriften.
Pdf-versie
KENNISNAME

3. Vaststelling vakanties en vrije dagen in de gemeentelijke basisschool te Zonnebeke voor het schooljaar 2021 - 2022

Het college stelt de vakanties en vrije dagen vast.
Het college stelt de vakanties en vrije dagen vast.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Alternatieve locatie voor dé Academie Beselare schooljaar '21-'22

Het college beslist om een overleg te organiseren met alle betrokkenen.
Het college beslist om een overleg te organiseren met alle betrokkenen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuring vergoeding toezichthouder Academie Passendale schooljaar '21-'22

Het college keurt de loonkost voor een toezichthouder goed.
Het college keurt de loonkost voor een toezichthouder goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Goedkeuring notulen zitting dd. 14 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

9. Aanvraag omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een diepe grondwaterwinning voor de exploitatie gelegen in de Prinses Patriciastraat 3

Het college verleent de omgevingsvergunning voor beperkte duur.
Het college verleent de omgevingsvergunning voor beperkte duur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging, na slopen van bestaande tuinberging op de site gelegen Elleboogstraat 9 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning .
Het college verleent de omgevingsvergunning .
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aftoppen en instandhouden van een zieke boom op de site gelegen Vijverbos 92 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning .
Het college verleent de omgevingsvergunning .
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanvraag gebruik van bko Beselare door VBS de Biesweide

Het college keurt het gebruik van BKO Beselare goed.
Het college keurt het gebruik van BKO Beselare goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Ambtshalve inschrijving de bevolkingsregisters

Het college beslist tot de ambtshalve inschrijving van een gezin.
Het college beslist tot de ambtshalve inschrijving van een gezin.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD