Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 22 nov 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 22 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op de site gelegen De Patine 28 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op de site gelegen De Patine 28 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen – half open bebouwing - op de site gelegen De Patine 24 en 24a te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen – half open bebouwing - op de site gelegen De Patine 24 en 24a te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op de site gelegen Rozestraat 30 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op de site gelegen Rozestraat 30 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stalling voor paarden en het aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college weigert de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stalling voor paarden en het aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college weigert de omgevingsvergunning.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder & gastank, regulariseren van verharding op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

5. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder & gastank, regulariseren van verharding op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Ondersteuning sportclubs (impuls- en beleidssubsidies) in coronasportjaar '20-'21

Het college keurt de verdeling van de subsidies goed.

6. Ondersteuning sportclubs (impuls- en beleidssubsidies) in coronasportjaar '20-'21
Het college keurt de verdeling van de subsidies goed.

Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht Glühweintocht op 28 november 2021

Het college verleent de toelating.

7. Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht Glühweintocht op 28 november 2021
Het college verleent de toelating.

Vastleggingen Winterpark

Het college beslist om Winterpark te annuleren.

8. Vastleggingen Winterpark
Het college beslist om Winterpark te annuleren.

Organisatie Western Front Trail 2022

Het college beslist om de Western Front Trail in Zonnebeke op 17 september 2022 te laten doorgaan en om de gevraagde support te voorzien.

9. Organisatie Western Front Trail 2022
Het college beslist om de Western Front Trail in Zonnebeke op 17 september 2022 te laten doorgaan en om de gevraagde support te voorzien.

Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.4.

Het college keurt de gewijzigde versie van het projectplan die de programmatie van het CMS-systeem uitbesteedt goed

10. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.4.
Het college keurt de gewijzigde versie van het projectplan die de programmatie van het CMS-systeem uitbesteedt goed

Telenet Fiber Gemeente

Het college beslist om aan te sluiten op Fiber van Telenet

11. Telenet Fiber Gemeente
Het college beslist om aan te sluiten op Fiber van Telenet

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

12. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

13. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 15 november 2021

Het college keurt de notulen goed.

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 15 november 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

15. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gastank bij een bestaand landbouwbedrijf.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gastank bij een bestaand landbouwbedrijf.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad op de site gelegen Kloosterlaan 21 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad op de site gelegen Kloosterlaan 21 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Adviesvraag aanvraag stedenbouwkundige vergunning van Komen-Waasten inzake de aanleg van een bufferbekken

Het college verleent gunstig advies.

19. Adviesvraag aanvraag stedenbouwkundige vergunning van Komen-Waasten inzake de aanleg van een bufferbekken
Het college verleent gunstig advies.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

20. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw op de site gelegen De Patine 28 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen – half open bebouwing - op de site gelegen De Patine 24 en 24a te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op de site gelegen Rozestraat 30 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stalling voor paarden en het aanleggen van waterdoorlatende verharding op de site gelegen Dadizelestraat 1 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college weigert de omgevingsvergunning.
Het college weigert de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
NIET GOEDGEKEURD

5. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging woning naar vakantiewoning, regulariseren van kelder & gastank, regulariseren van verharding op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 94 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Ondersteuning sportclubs (impuls- en beleidssubsidies) in coronasportjaar '20-'21

Het college keurt de verdeling van de subsidies goed.
Het college keurt de verdeling van de subsidies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht Glühweintocht op 28 november 2021

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Vastleggingen Winterpark

Het college beslist om Winterpark te annuleren.
Het college beslist om Winterpark te annuleren.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Organisatie Western Front Trail 2022

Het college beslist om de Western Front Trail in Zonnebeke op 17 september 2022 te laten doorgaan en om de gevraagde support te voorzien.
Het college beslist om de Western Front Trail in Zonnebeke op 17 september 2022 te laten doorgaan en om de gevraagde support te voorzien.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.4.

Het college keurt de gewijzigde versie van het projectplan die de programmatie van het CMS-systeem uitbesteedt goed
Het college keurt de gewijzigde versie van het projectplan die de programmatie van het CMS-systeem uitbesteedt goed
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Telenet Fiber Gemeente

Het college beslist om aan te sluiten op Fiber van Telenet
Het college beslist om aan te sluiten op Fiber van Telenet
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 15 november 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gastank bij een bestaand landbouwbedrijf.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad op de site gelegen Kloosterlaan 21 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Adviesvraag aanvraag stedenbouwkundige vergunning van Komen-Waasten inzake de aanleg van een bufferbekken

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD