Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 24 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 24 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuring notulen zitting dd. 17 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.

1. Goedkeuring notulen zitting dd. 17 januari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning (regularisatie) met functiewijziging naar vakantiewoning, verbouwen van schuur naar bedrijfswoning met geïntegreerd kantoorruimte, bouwen van stal voor schapen met aansluitend een garage, slopen van bestaand varkensstal en aanleggen van verharding en zwembad voor de site gelegen Hooglandweg 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning (regularisatie) met functiewijziging naar vakantiewoning, verbouwen van schuur naar bedrijfswoning met geïntegreerd kantoorruimte, bouwen van stal voor schapen met aansluitend een garage, slopen van bestaand varkensstal en aanleggen van verharding en zwembad voor de site gelegen Hooglandweg 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke
Het college verleent een gunstig advies.

Restauratie Geluveldmolen - ontmanteling Geluveldmolen

Het college keurt het dossier goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

4. Restauratie Geluveldmolen - ontmanteling Geluveldmolen
Het college keurt het dossier goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

5. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

Vraag bewoner tot verwijderen beplanting openbaar domein

Het college keurt de verwijdering voorwaardelijk goed.

6. Vraag bewoner tot verwijderen beplanting openbaar domein
Het college keurt de verwijdering voorwaardelijk goed.

Vacant verklaren diverse functies technisch assistent (D niveau) via bevordering

Het college verklaart de functies vacant.

7. Vacant verklaren diverse functies technisch assistent (D niveau) via bevordering
Het college verklaart de functies vacant.

Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de 4e War Memories wandeltocht op 30 januari 2022

Het college verleent de toelating.

8. Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de 4e War Memories wandeltocht op 30 januari 2022
Het college verleent de toelating.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

9. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

10. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

11. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

12. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging met verbouwingswerken van woningbijgebouw tot toeristische logies op de site gelegen Berten Pilstraat 22 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging met verbouwingswerken van woningbijgebouw tot toeristische logies op de site gelegen Berten Pilstraat 22 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande uitbouw en bijgebouwen op de site gelegen Menenstraat 50 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande uitbouw en bijgebouwen op de site gelegen Menenstraat 50 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 30 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 30 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 plastieken koepelserres, aanplanten van een boomgaard en een heg op de site gelegen nabij Houtemstraat 44 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 plastieken koepelserres, aanplanten van een boomgaard en een heg op de site gelegen nabij Houtemstraat 44 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aktename melding van overdracht IIOA - Potegemstraat 3

Het college neemt akte van de melding.

17. Aktename melding van overdracht IIOA - Potegemstraat 3
Het college neemt akte van de melding.

Aktename melding van overdracht IIOA - Zuidstraat 20

Het college neemt akte van de melding.

18. Aktename melding van overdracht IIOA - Zuidstraat 20
Het college neemt akte van de melding.

Aktename omgevingsmelding - Zuidstraat 20

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

19. Aktename omgevingsmelding - Zuidstraat 20
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

20. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Goedkeuring notulen zitting dd. 17 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning (regularisatie) met functiewijziging naar vakantiewoning, verbouwen van schuur naar bedrijfswoning met geïntegreerd kantoorruimte, bouwen van stal voor schapen met aansluitend een garage, slopen van bestaand varkensstal en aanleggen van verharding en zwembad voor de site gelegen Hooglandweg 9 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning departement omgeving voor de uitbreiding van RWZI gelegen op de site in de Ieperstraat z/nr. en Bourgognestraat 1a te Zonnebeke

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Restauratie Geluveldmolen - ontmanteling Geluveldmolen

Het college keurt het dossier goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Het college keurt het dossier goed, stelt de lastvoorwaarden vast en bepaalt de gunningswijze en de uit te nodigen ondernemers.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Vraag bewoner tot verwijderen beplanting openbaar domein

Het college keurt de verwijdering voorwaardelijk goed.
Het college keurt de verwijdering voorwaardelijk goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vacant verklaren diverse functies technisch assistent (D niveau) via bevordering

Het college verklaart de functies vacant.
Het college verklaart de functies vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de 4e War Memories wandeltocht op 30 januari 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging met verbouwingswerken van woningbijgebouw tot toeristische logies op de site gelegen Berten Pilstraat 22 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande uitbouw en bijgebouwen op de site gelegen Menenstraat 50 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 30 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 plastieken koepelserres, aanplanten van een boomgaard en een heg op de site gelegen nabij Houtemstraat 44 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aktename melding van overdracht IIOA - Potegemstraat 3

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aktename melding van overdracht IIOA - Zuidstraat 20

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Aktename omgevingsmelding - Zuidstraat 20

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD