Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 25 apr 2022, 13:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Bourgognestraat 1A en de Kortekeerstraat

Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.

1. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Bourgognestraat 1A en de Kortekeerstraat
Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.

Kennisname beslissing in beroep omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat 87

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

2. Kennisname beslissing in beroep omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat 87
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.

3. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent een gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping bij een woning na slopen bestaand tuinhuis en aanleggen van zwembad op de site gelegen Brouckhof Oost 54 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping bij een woning na slopen bestaand tuinhuis en aanleggen van zwembad op de site gelegen Brouckhof Oost 54 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgwoning, geringe reliëfwijziging, aanleggen van verharding en een zwembad op de site gelegen Roeselarestraat 102 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgwoning, geringe reliëfwijziging, aanleggen van verharding en een zwembad op de site gelegen Roeselarestraat 102 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en een overkapping gelegen op de site Warden Oom Laan 2 te 8980 Zonnebeke-Beselare.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en een overkapping gelegen op de site Warden Oom Laan 2 te 8980 Zonnebeke-Beselare.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper

Het college keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor GAS4-overtredingen goed.

7. Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper
Het college keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor GAS4-overtredingen goed.

Woonmaatschappij - principieel akkoord over de stemverdeling onder lokale besturen voor de Algemene Vergadering en aanstellen van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep opstart nieuwe woonmaatschappij

Het college gaat akkoord met het voorstel betreffende de stemverdeling onder de lokale besturen voor de Algemene Vergadering . Joachim Jonckheere wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor de stuurgroep die de opstart van de woonmaatschappij opvolgt.

8. Woonmaatschappij - principieel akkoord over de stemverdeling onder lokale besturen voor de Algemene Vergadering en aanstellen van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep opstart nieuwe woonmaatschappij
Het college gaat akkoord met het voorstel betreffende de stemverdeling onder de lokale besturen voor de Algemene Vergadering . Joachim Jonckheere wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor de stuurgroep die de opstart van de woonmaatschappij opvolgt.

Schilderwerken OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.

9. Schilderwerken OC Zandvoorde
Het college gunt de opdracht.

Verbouwen OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.

10. Verbouwen OC Zandvoorde
Het college gunt de opdracht.

Aanpassen hellend vlak OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.

11. Aanpassen hellend vlak OC Zandvoorde
Het college gunt de opdracht.

Belastingreglement op masten en pylonen op het grondgebied van Zonnebeke voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025. Voorstel tot goedkeuring door gemeenteraad.

Het college keurt het voorstel goed en beslist om het reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad

12. Belastingreglement op masten en pylonen op het grondgebied van Zonnebeke voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025. Voorstel tot goedkeuring door gemeenteraad.
Het college keurt het voorstel goed en beslist om het reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

13. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Goedkeuring van de conclusies na de gerechtelijke expertise OC De Leege Platse

Het college gaat akkoord met de voorgestelde conclusies en machtigt de raadsman de rechtsdag aan te vragen om de zaak verder te zetten.

14. Goedkeuring van de conclusies na de gerechtelijke expertise OC De Leege Platse
Het college gaat akkoord met de voorgestelde conclusies en machtigt de raadsman de rechtsdag aan te vragen om de zaak verder te zetten.

Aanstellen van een interimmanager voor de dienst infrastructuur

Het college doet beroep op de externe dienstverlener Mondea (via het raamcontract met Poolstok) voor de uitvoering van de opdracht: interim-management in de dienst infrastructuur.

15. Aanstellen van een interimmanager voor de dienst infrastructuur
Het college doet beroep op de externe dienstverlener Mondea (via het raamcontract met Poolstok) voor de uitvoering van de opdracht: interim-management in de dienst infrastructuur.

Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult

Het college beslist om de voorgestelde implementatietrajecten op te starten en hiervoor beroep te doen op de externe dienstverlener CC Consult (via het raamcontract met Poolstok).

16. Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult
Het college beslist om de voorgestelde implementatietrajecten op te starten en hiervoor beroep te doen op de externe dienstverlener CC Consult (via het raamcontract met Poolstok).

Opstarten selectie technisch assistent schilder: wervingsreserve

Het college beslist om een selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor een voltijds contractueel technisch assistent schilder (D1-D3).

17. Opstarten selectie technisch assistent schilder: wervingsreserve
Het college beslist om een selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor een voltijds contractueel technisch assistent schilder (D1-D3).

Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige burgerzaken

Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.

18. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige burgerzaken
Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.

Goedkeuren kandidaturen en selectiejury technisch assistent schrijnwerk

Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.

19. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury technisch assistent schrijnwerk
Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.

Aanvraag tot erkenning vereniging Vlaams Belang Zonnebeke

Het college erkent de vereniging.

20. Aanvraag tot erkenning vereniging Vlaams Belang Zonnebeke
Het college erkent de vereniging.

Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.5.

Het college keurt de offertes goed en neemt kennis van de aangepaste timing en het voorstel tot aanwerving van een tijdelijke werkkracht op de communicatiedienst.

21. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.5.
Het college keurt de offertes goed en neemt kennis van de aangepaste timing en het voorstel tot aanwerving van een tijdelijke werkkracht op de communicatiedienst.

Site Kortekeer - installatie antennebuis: ontvangstantennes en straalverbinding

Het college beslist over de aanvraag tot installatie van een antennebuis voor ontvangstantennes en straalverbinding naar schuttershuisje op de site Kortekeer.

22. Site Kortekeer - installatie antennebuis: ontvangstantennes en straalverbinding
Het college beslist over de aanvraag tot installatie van een antennebuis voor ontvangstantennes en straalverbinding naar schuttershuisje op de site Kortekeer.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 9 mei 2022

Het college keurt de dagorde goed.

23. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 9 mei 2022
Het college keurt de dagorde goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 11 april 2022

Het college keurt de notulen goed.

24. Goedkeuring notulen zitting dd. 11 april 2022
Het college keurt de notulen goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

25. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Klacht 2022.000371 - Kennisname opvraging door ABB aan CBS

Het college neemt kennis van de klacht ontvangen via het Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de opvraging van de nodige documenten aan het college van burgemeester en schepenen.

26. Klacht 2022.000371 - Kennisname opvraging door ABB aan CBS
Het college neemt kennis van de klacht ontvangen via het Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de opvraging van de nodige documenten aan het college van burgemeester en schepenen.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

27. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

28. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aktename omgevingsmelding voor het organiseren van een autocross op 15 mei 2022 te Beselare

Het college neemt akte van de melding.

29. Aktename omgevingsmelding voor het organiseren van een autocross op 15 mei 2022 te Beselare
Het college neemt akte van de melding.

Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank in de Zandvoordestraat 27

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

30. Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank in de Zandvoordestraat 27
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een schrijnwerkerij in de 4e Regiment Karabiniersstraat 36

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

31. Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een schrijnwerkerij in de 4e Regiment Karabiniersstraat 36
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van bestaande bijgebouwen en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Beselarestraat 20 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

32. Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van bestaande bijgebouwen en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Beselarestraat 20 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woninguitbouw op de site gelegen Beselarestraat 310 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

33. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woninguitbouw op de site gelegen Beselarestraat 310 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouw op de site gelegen Guido Gezellelaan 8 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

34. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouw op de site gelegen Guido Gezellelaan 8 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning met een functiewijziging op het gelijkvloers naar restaurant en gedeeltelijk slopen en verbouwen van loods op de site gelegen Molenstraat 66 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

35. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning met een functiewijziging op het gelijkvloers naar restaurant en gedeeltelijk slopen en verbouwen van loods op de site gelegen Molenstraat 66 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

36. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

37. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Vraag voor gebruik volksspelen

Het college verleent de toelating.

38. Vraag voor gebruik volksspelen
Het college verleent de toelating.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

39. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 juli 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

40. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 juli 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen en junioren te Passendale op 19 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

41. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen en junioren te Passendale op 19 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

42. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 7e Poppiesrit op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

43. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 7e Poppiesrit op 6 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kasteelparkrit georganiseerd door Classic Retro Club 't Klaksongetje op 12 juni 2022 te Geluveld en Zonnebeke

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

44. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kasteelparkrit georganiseerd door Classic Retro Club 't Klaksongetje op 12 juni 2022 te Geluveld en Zonnebeke
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis te Passendale op 18 en 19 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

45. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis te Passendale op 18 en 19 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Menen - Kemmel - Menen op 10 juli 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

46. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Menen - Kemmel - Menen op 10 juli 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een rommelmarkt Mosselmarkt op 11 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

47. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een rommelmarkt Mosselmarkt op 11 juni 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Kennisname beslissingen omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de sites in de Bourgognestraat 1A en de Kortekeerstraat

Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van de besluiten van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

2. Kennisname beslissing in beroep omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor de site gelegen in de Oude Kortrijkstraat 87

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

3. Advies omgevingsvergunning in beroepsprocedure bij deputatie voor functiewijziging van landbouwerswoning naar zonevreemde woning en van stallen naar woningbijgebouwen op de site gelegen Hoenstraat 15 te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent een gunstig advies.
Het college verleent een gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping bij een woning na slopen bestaand tuinhuis en aanleggen van zwembad op de site gelegen Brouckhof Oost 54 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgwoning, geringe reliëfwijziging, aanleggen van verharding en een zwembad op de site gelegen Roeselarestraat 102 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en een overkapping gelegen op de site Warden Oom Laan 2 te 8980 Zonnebeke-Beselare.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS 4 met de stad Ieper

Het college keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor GAS4-overtredingen goed.
Het college keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor GAS4-overtredingen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Woonmaatschappij - principieel akkoord over de stemverdeling onder lokale besturen voor de Algemene Vergadering en aanstellen van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep opstart nieuwe woonmaatschappij

Het college gaat akkoord met het voorstel betreffende de stemverdeling onder de lokale besturen voor de Algemene Vergadering . Joachim Jonckheere wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor de stuurgroep die de opstart van de woonmaatschappij opvolgt.
Het college gaat akkoord met het voorstel betreffende de stemverdeling onder de lokale besturen voor de Algemene Vergadering . Joachim Jonckheere wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor de stuurgroep die de opstart van de woonmaatschappij opvolgt.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Schilderwerken OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Verbouwen OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanpassen hellend vlak OC Zandvoorde

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Belastingreglement op masten en pylonen op het grondgebied van Zonnebeke voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025. Voorstel tot goedkeuring door gemeenteraad.

Het college keurt het voorstel goed en beslist om het reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad
Het college keurt het voorstel goed en beslist om het reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Goedkeuring van de conclusies na de gerechtelijke expertise OC De Leege Platse

Het college gaat akkoord met de voorgestelde conclusies en machtigt de raadsman de rechtsdag aan te vragen om de zaak verder te zetten.
Het college gaat akkoord met de voorgestelde conclusies en machtigt de raadsman de rechtsdag aan te vragen om de zaak verder te zetten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Aanstellen van een interimmanager voor de dienst infrastructuur

Het college doet beroep op de externe dienstverlener Mondea (via het raamcontract met Poolstok) voor de uitvoering van de opdracht: interim-management in de dienst infrastructuur.
Het college doet beroep op de externe dienstverlener Mondea (via het raamcontract met Poolstok) voor de uitvoering van de opdracht: interim-management in de dienst infrastructuur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Vervolgtraject Zonnebeke op Koers - CC Consult

Het college beslist om de voorgestelde implementatietrajecten op te starten en hiervoor beroep te doen op de externe dienstverlener CC Consult (via het raamcontract met Poolstok).
Het college beslist om de voorgestelde implementatietrajecten op te starten en hiervoor beroep te doen op de externe dienstverlener CC Consult (via het raamcontract met Poolstok).
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Opstarten selectie technisch assistent schilder: wervingsreserve

Het college beslist om een selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor een voltijds contractueel technisch assistent schilder (D1-D3).
Het college beslist om een selectieprocedure op te starten voor het aanleggen van een wervingsreserve voor een voltijds contractueel technisch assistent schilder (D1-D3).
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury deskundige burgerzaken

Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.
Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuren kandidaturen en selectiejury technisch assistent schrijnwerk

Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.
Het college bepaalt de toegelaten kandidaten en stelt een selectiejury aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag tot erkenning vereniging Vlaams Belang Zonnebeke

Het college erkent de vereniging.
Het college erkent de vereniging.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke en toeristische website versie 1.5.

Het college keurt de offertes goed en neemt kennis van de aangepaste timing en het voorstel tot aanwerving van een tijdelijke werkkracht op de communicatiedienst.
Het college keurt de offertes goed en neemt kennis van de aangepaste timing en het voorstel tot aanwerving van een tijdelijke werkkracht op de communicatiedienst.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Site Kortekeer - installatie antennebuis: ontvangstantennes en straalverbinding

Het college beslist over de aanvraag tot installatie van een antennebuis voor ontvangstantennes en straalverbinding naar schuttershuisje op de site Kortekeer.
Het college beslist over de aanvraag tot installatie van een antennebuis voor ontvangstantennes en straalverbinding naar schuttershuisje op de site Kortekeer.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 9 mei 2022

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Goedkeuring notulen zitting dd. 11 april 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

26. Klacht 2022.000371 - Kennisname opvraging door ABB aan CBS

Het college neemt kennis van de klacht ontvangen via het Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de opvraging van de nodige documenten aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college neemt kennis van de klacht ontvangen via het Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de opvraging van de nodige documenten aan het college van burgemeester en schepenen.
Pdf-versie
KENNISNAME

27. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

28. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

29. Aktename omgevingsmelding voor het organiseren van een autocross op 15 mei 2022 te Beselare

Het college neemt akte van de melding.
Het college neemt akte van de melding.
Pdf-versie
KENNISNAME

30. Aktename omgevingsmelding voor het plaatsen van een bovengrondse gastank in de Zandvoordestraat 27

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

31. Aktename omgevingsmelding voor de exploitatie van een schrijnwerkerij in de 4e Regiment Karabiniersstraat 36

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

32. Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van bestaande bijgebouwen en verbouwen en uitbreiden van de woning op de site gelegen Beselarestraat 20 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van woninguitbouw op de site gelegen Beselarestraat 310 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

34. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande aanbouw op de site gelegen Guido Gezellelaan 8 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

35. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning met een functiewijziging op het gelijkvloers naar restaurant en gedeeltelijk slopen en verbouwen van loods op de site gelegen Molenstraat 66 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

36. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

37. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

38. Vraag voor gebruik volksspelen

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

39. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Sinksenprijs op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

40. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd OVWF Passendale op 2 juli 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

41. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen en junioren te Passendale op 19 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

42. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de theaterwandeling Léonie op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 te Geluveld

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

43. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 7e Poppiesrit op 6 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

44. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een kasteelparkrit georganiseerd door Classic Retro Club 't Klaksongetje op 12 juni 2022 te Geluveld en Zonnebeke

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

45. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermis te Passendale op 18 en 19 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

46. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Menen - Kemmel - Menen op 10 juli 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

47. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een rommelmarkt Mosselmarkt op 11 juni 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD