Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 25 okt 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 25 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren herbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site Schipstraat 48 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren herbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site Schipstraat 48 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 ééngezinswoningen op de site gelegen De Patine 22, 22a en 22b te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 ééngezinswoningen op de site gelegen De Patine 22, 22a en 22b te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Sprookjesbosdreef 30 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

3. Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Sprookjesbosdreef 30 tegen belasting aanslagjaar 2021
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - princiepsbeslissing

Het college beslist om een voorstel van overeenkomst voor de overdracht uit te werken en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

4. Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - princiepsbeslissing
Het college beslist om een voorstel van overeenkomst voor de overdracht uit te werken en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderhoudscontract schuifdeur Tyne Cot - Dormakaba

Het college beslist tot het afsluiten van een onderhoudscontract.

5. Onderhoudscontract schuifdeur Tyne Cot - Dormakaba
Het college beslist tot het afsluiten van een onderhoudscontract.

Kennisname van de selectieleidraad opdracht 'ontwerpteam scholenbouw'

Het college neemt kennis van de selectieleidraad.

6. Kennisname van de selectieleidraad opdracht 'ontwerpteam scholenbouw'
Het college neemt kennis van de selectieleidraad.

Kennisname plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke

Het college neemt kennis van de plaatsingsprocedure, raming en bestek.

7. Kennisname plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke
Het college neemt kennis van de plaatsingsprocedure, raming en bestek.

Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten

Het college keurt het samenwerkingskader goed.

8. Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten
Het college keurt het samenwerkingskader goed.

Aanstellen van begeleiders BKO

Het college stelt twee personeelsleden aan.

9. Aanstellen van begeleiders BKO
Het college stelt twee personeelsleden aan.

Waarneming van de functie van toeristisch medewerker

Het college beslist over de waarneming van de functie.

10. Waarneming van de functie van toeristisch medewerker
Het college beslist over de waarneming van de functie.

Ondersteuning kerstverlichting Kerst up de Platse Passendale

Het college beslist om éénmalig de voorgestelde kerstverlichting aan te kopen.

11. Ondersteuning kerstverlichting Kerst up de Platse Passendale
Het college beslist om éénmalig de voorgestelde kerstverlichting aan te kopen.

Goedkeuring aankoop evenementenkoffer verenigingen

Het college beslist tot aankoop van een evenementenkoffer voor de verenigingen.

12. Goedkeuring aankoop evenementenkoffer verenigingen
Het college beslist tot aankoop van een evenementenkoffer voor de verenigingen.

Toelating kasteelpark - Poppies Run 2021

Het college verleent de toelating.

13. Toelating kasteelpark - Poppies Run 2021
Het college verleent de toelating.

Kennisname maandelijkse preventieverslag

Het college neemt kennis van het preventieverslag.

14. Kennisname maandelijkse preventieverslag
Het college neemt kennis van het preventieverslag.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 15 november 2021

Het college keurt de dagorde goed.

15. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 15 november 2021
Het college keurt de dagorde goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

16. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..

Goedkeuring notulen zitting dd. 18 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.

17. Goedkeuring notulen zitting dd. 18 oktober 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

18. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

19. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een modulair weekendverblijf op de site gelegen Paddestoelenbosdreef 13 te 8980 Zonnebeke

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een modulair weekendverblijf op de site gelegen Paddestoelenbosdreef 13 te 8980 Zonnebeke
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Steenmolenlaan 28 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Steenmolenlaan 28 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning na slopen van aanbouw op de site gelegen Geluwestraat 100 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning na slopen van aanbouw op de site gelegen Geluwestraat 100 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van uitbreiden vijver en reliëfwijziging op de site gelegen Jeruzalemstraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning gedeeltelijk.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van uitbreiden vijver en reliëfwijziging op de site gelegen Jeruzalemstraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning gedeeltelijk.

Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA

Het college keurt de aangevraagde premies goed.

24. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA
Het college keurt de aangevraagde premies goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

25. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Hernieuwen concessies begraafplaats

Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.

26. Hernieuwen concessies begraafplaats
Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Run op 14 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Run op 14 november 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement van een Reburial op Tyne Cot Cemetery op 17 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

28. Tijdelijk verkeersreglement van een Reburial op Tyne Cot Cemetery op 17 november 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Passchendaele Ceremony op 10 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Passchendaele Ceremony op 10 november 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van wapenstilstand Tyne Cot Cemetery Passendale op 11 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van wapenstilstand Tyne Cot Cemetery Passendale op 11 november 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Sint Hubertusviering op 7 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Sint Hubertusviering op 7 november 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren herbouwen van woning en aanleggen van verharding op de site Schipstraat 48 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 ééngezinswoningen op de site gelegen De Patine 22, 22a en 22b te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Tweede verblijf - bezwaarschrift voor de woning te Sprookjesbosdreef 30 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Overdracht gemeentelijke rioleringsinfrastructuur naar De Watergroep - Riopact - princiepsbeslissing

Het college beslist om een voorstel van overeenkomst voor de overdracht uit te werken en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college beslist om een voorstel van overeenkomst voor de overdracht uit te werken en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Onderhoudscontract schuifdeur Tyne Cot - Dormakaba

Het college beslist tot het afsluiten van een onderhoudscontract.
Het college beslist tot het afsluiten van een onderhoudscontract.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kennisname van de selectieleidraad opdracht 'ontwerpteam scholenbouw'

Het college neemt kennis van de selectieleidraad.
Het college neemt kennis van de selectieleidraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Kennisname plaatsingsprocedure, raming en bestek – aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke

Het college neemt kennis van de plaatsingsprocedure, raming en bestek.
Het college neemt kennis van de plaatsingsprocedure, raming en bestek.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Instap samenwerkingsverband fietslease Westhoekgemeenten

Het college keurt het samenwerkingskader goed.
Het college keurt het samenwerkingskader goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Aanstellen van begeleiders BKO

Het college stelt twee personeelsleden aan.
Het college stelt twee personeelsleden aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Waarneming van de functie van toeristisch medewerker

Het college beslist over de waarneming van de functie.
Het college beslist over de waarneming van de functie.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Ondersteuning kerstverlichting Kerst up de Platse Passendale

Het college beslist om éénmalig de voorgestelde kerstverlichting aan te kopen.
Het college beslist om éénmalig de voorgestelde kerstverlichting aan te kopen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring aankoop evenementenkoffer verenigingen

Het college beslist tot aankoop van een evenementenkoffer voor de verenigingen.
Het college beslist tot aankoop van een evenementenkoffer voor de verenigingen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Toelating kasteelpark - Poppies Run 2021

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Kennisname maandelijkse preventieverslag

Het college neemt kennis van het preventieverslag.
Het college neemt kennis van het preventieverslag.
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 15 november 2021

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven..
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Goedkeuring notulen zitting dd. 18 oktober 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een modulair weekendverblijf op de site gelegen Paddestoelenbosdreef 13 te 8980 Zonnebeke

De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
De omgevingsvergunning wordt door het college geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen op de site Steenmolenlaan 28 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning na slopen van aanbouw op de site gelegen Geluwestraat 100 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van uitbreiden vijver en reliëfwijziging op de site gelegen Jeruzalemstraat z. nr. te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning gedeeltelijk.
Het college verleent de omgevingsvergunning gedeeltelijk.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag premie onderhoud kleine landschapselementen, premie regenwaterput, premie IBA

Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Het college keurt de aangevraagde premies goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Hernieuwen concessies begraafplaats

Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.
Het college staat de hernieuwing van de voorgelegde concessies toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Poppies Run op 14 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Tijdelijk verkeersreglement van een Reburial op Tyne Cot Cemetery op 17 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Passchendaele Ceremony op 10 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van wapenstilstand Tyne Cot Cemetery Passendale op 11 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Sint Hubertusviering op 7 november 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD