Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 26 jul 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 26 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kennisname ministerieel besluit omgevingsvergunning voor het Windenergieproject Ieper A19

Het college neemt kennis van het ministerieel besluit over de aanvraag omgevingsvergunning Verlorenhoekstraat/Tentestraat/Ieperstraat voor het Windenergieproject Ieper A19

1. Kennisname ministerieel besluit omgevingsvergunning voor het Windenergieproject Ieper A19
Het college neemt kennis van het ministerieel besluit over de aanvraag omgevingsvergunning Verlorenhoekstraat/Tentestraat/Ieperstraat voor het Windenergieproject Ieper A19

Beslissing om beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning afgeleverd aan NV Aspiravi door de Minister van Omgeving voor het bouwen van een windturbinepark langs de A19 - aanstelling raadsman

Het college stelt een raadsman aan.

2. Beslissing om beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning afgeleverd aan NV Aspiravi door de Minister van Omgeving voor het bouwen van een windturbinepark langs de A19 - aanstelling raadsman
Het college stelt een raadsman aan.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ravestraat 8 te Moorslede

Het college verleent gunstig advies.

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ravestraat 8 te Moorslede
Het college verleent gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het reliëf op de site gelegen Nonnebossenstraat znr te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het reliëf op de site gelegen Nonnebossenstraat znr te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van rundveestal naar landbouwloods deels als opslagplaats voor landbouwvoertuigen en deels opslagplaats voor allerhande materiaal gelegen op de site gelegen Frezenbergstraat 93A te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van rundveestal naar landbouwloods deels als opslagplaats voor landbouwvoertuigen en deels opslagplaats voor allerhande materiaal gelegen op de site gelegen Frezenbergstraat 93A te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers - goedkeuring vragenlijst

Het college keurt de vragenlijst goed voor het kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers

6. Kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers - goedkeuring vragenlijst
Het college keurt de vragenlijst goed voor het kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers

Dagvaarding van de gemeente Zonnebeke voor het vredegerecht kanton Ieper voor een geschil tussen aangelanden inzake een probleem van water- en modderoverlast via aanpalende eigendommen en de Chemin. nr 16 te Geluveld.

Het college neemt kennis van de dagvaarding.

7. Dagvaarding van de gemeente Zonnebeke voor het vredegerecht kanton Ieper voor een geschil tussen aangelanden inzake een probleem van water- en modderoverlast via aanpalende eigendommen en de Chemin. nr 16 te Geluveld.
Het college neemt kennis van de dagvaarding.

Gemeentelijke medewerking aan herverbroedering tussen Beselare en Vielsalm

Het college beslist om in te gaan op de vraag van de vzw Heksenstoet en de herverbroedering met Vielsalm te faciliteren bij de uitwerking van het programma

8. Gemeentelijke medewerking aan herverbroedering tussen Beselare en Vielsalm
Het college beslist om in te gaan op de vraag van de vzw Heksenstoet en de herverbroedering met Vielsalm te faciliteren bij de uitwerking van het programma

Voorstel signalisatieborden en nudging beweegvriendelijke buurten

Het college stemt in tot het bestellen en plaatsen van de signalisatie, nudgingborden en grondmarkeringsmal en grondmarkeringen.

9. Voorstel signalisatieborden en nudging beweegvriendelijke buurten
Het college stemt in tot het bestellen en plaatsen van de signalisatie, nudgingborden en grondmarkeringsmal en grondmarkeringen.

Toelating tot het gebruik van wandelpaden in het kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht 3e marultocht op 6 augustus 2021

Het college verleent de toelating.

10. Toelating tot het gebruik van wandelpaden in het kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht 3e marultocht op 6 augustus 2021
Het college verleent de toelating.

Vierdaagse van de IJzer: kennisname parcours + bespreking financiële tussenkomst

Het college verleent toelating tot de organisatie van het evenement, bepaalt de faciliteiten vanuit de gemeente en kent een financiële tussenkomst toe.

11. Vierdaagse van de IJzer: kennisname parcours + bespreking financiële tussenkomst
Het college verleent toelating tot de organisatie van het evenement, bepaalt de faciliteiten vanuit de gemeente en kent een financiële tussenkomst toe.

BE-Alert: mandaatovereenkomst hulpverleningszone Westhoek

Het college keurt de BE-Alert mandaatovereenkomst tussen gemeente Zonnebeke en hulpverleningszone Westhoek goed.

12. BE-Alert: mandaatovereenkomst hulpverleningszone Westhoek
Het college keurt de BE-Alert mandaatovereenkomst tussen gemeente Zonnebeke en hulpverleningszone Westhoek goed.

Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke/toeristische website - aangepaste timing en uitbesteding programmatie design (versie 1.3.)

Het college valideert het aangepaste projectplan en beslist om de programmatie van het design uit te besteden.

13. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke/toeristische website - aangepaste timing en uitbesteding programmatie design (versie 1.3.)
Het college valideert het aangepaste projectplan en beslist om de programmatie van het design uit te besteden.

Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

14. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.

Goedkeuring notulen zitting dd. 12 juli 2021

Het college keurt de notulen goed.

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 12 juli 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

16. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

17. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

18. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Ophaalronde klein gevaarlijk afval aanbod POM West-Vlaanderen

Het college beslist om niet in te gaan op het aanbod van POM West-Vlaanderen.

19. Ophaalronde klein gevaarlijk afval aanbod POM West-Vlaanderen
Het college beslist om niet in te gaan op het aanbod van POM West-Vlaanderen.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Zandvoordestraat 24 te Zonnebeke-Zandvoorde

Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie.

20. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Zandvoordestraat 24 te Zonnebeke-Zandvoorde
Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Aktename melding zorgwonen - Frezenbergstraat 30

Het college neemt akte van de melding

22. Aktename melding zorgwonen - Frezenbergstraat 30
Het college neemt akte van de melding

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en hoogspanningscabine en voor het regulariseren van huisvesting seizoenarbeiders voor de site gelegen Vijfwegestraat 1 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en hoogspanningscabine en voor het regulariseren van huisvesting seizoenarbeiders voor de site gelegen Vijfwegestraat 1 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 30 juni 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

24. Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 30 juni 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

25. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Reglement op de verboden zones naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het reglement goed.

26. Reglement op de verboden zones naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021
Het college keurt het reglement goed.

Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het reglement goed.

27. Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021
Het college keurt het reglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd op 7 augustus 2021 en de rommelmarkt op 8 augustus 2021 tijdens de Wijkfeesten de Marul

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd op 7 augustus 2021 en de rommelmarkt op 8 augustus 2021 tijdens de Wijkfeesten de Marul
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de verkenningsrit WTC Ypres Renties Rally Belgium op 11 augustus 2021 in de Grote Molenstraat

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de verkenningsrit WTC Ypres Renties Rally Belgium op 11 augustus 2021 in de Grote Molenstraat
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Nieuwe begraafplaatsconcessies - 2° kwartaal 2021

Het college staat de nieuwe concessies voor het 2° kwartaal 2021 toe.

31. Nieuwe begraafplaatsconcessies - 2° kwartaal 2021
Het college staat de nieuwe concessies voor het 2° kwartaal 2021 toe.

1. Kennisname ministerieel besluit omgevingsvergunning voor het Windenergieproject Ieper A19

Het college neemt kennis van het ministerieel besluit over de aanvraag omgevingsvergunning Verlorenhoekstraat/Tentestraat/Ieperstraat voor het Windenergieproject Ieper A19
Het college neemt kennis van het ministerieel besluit over de aanvraag omgevingsvergunning Verlorenhoekstraat/Tentestraat/Ieperstraat voor het Windenergieproject Ieper A19
Pdf-versie
KENNISNAME

2. Beslissing om beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning afgeleverd aan NV Aspiravi door de Minister van Omgeving voor het bouwen van een windturbinepark langs de A19 - aanstelling raadsman

Het college stelt een raadsman aan.
Het college stelt een raadsman aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Ravestraat 8 te Moorslede

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het reliëf op de site gelegen Nonnebossenstraat znr te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van rundveestal naar landbouwloods deels als opslagplaats voor landbouwvoertuigen en deels opslagplaats voor allerhande materiaal gelegen op de site gelegen Frezenbergstraat 93A te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers - goedkeuring vragenlijst

Het college keurt de vragenlijst goed voor het kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers
Het college keurt de vragenlijst goed voor het kwetsbaarheidsonderzoek huisvesting bij 80-plussers
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Dagvaarding van de gemeente Zonnebeke voor het vredegerecht kanton Ieper voor een geschil tussen aangelanden inzake een probleem van water- en modderoverlast via aanpalende eigendommen en de Chemin. nr 16 te Geluveld.

Het college neemt kennis van de dagvaarding.
Het college neemt kennis van de dagvaarding.
Pdf-versie
KENNISNAME

8. Gemeentelijke medewerking aan herverbroedering tussen Beselare en Vielsalm

Het college beslist om in te gaan op de vraag van de vzw Heksenstoet en de herverbroedering met Vielsalm te faciliteren bij de uitwerking van het programma
Het college beslist om in te gaan op de vraag van de vzw Heksenstoet en de herverbroedering met Vielsalm te faciliteren bij de uitwerking van het programma
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Voorstel signalisatieborden en nudging beweegvriendelijke buurten

Het college stemt in tot het bestellen en plaatsen van de signalisatie, nudgingborden en grondmarkeringsmal en grondmarkeringen.
Het college stemt in tot het bestellen en plaatsen van de signalisatie, nudgingborden en grondmarkeringsmal en grondmarkeringen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Toelating tot het gebruik van wandelpaden in het kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht 3e marultocht op 6 augustus 2021

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Vierdaagse van de IJzer: kennisname parcours + bespreking financiële tussenkomst

Het college verleent toelating tot de organisatie van het evenement, bepaalt de faciliteiten vanuit de gemeente en kent een financiële tussenkomst toe.
Het college verleent toelating tot de organisatie van het evenement, bepaalt de faciliteiten vanuit de gemeente en kent een financiële tussenkomst toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. BE-Alert: mandaatovereenkomst hulpverleningszone Westhoek

Het college keurt de BE-Alert mandaatovereenkomst tussen gemeente Zonnebeke en hulpverleningszone Westhoek goed.
Het college keurt de BE-Alert mandaatovereenkomst tussen gemeente Zonnebeke en hulpverleningszone Westhoek goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Validatie projectplan ontwikkelen gemeentelijke/toeristische website - aangepaste timing en uitbesteding programmatie design (versie 1.3.)

Het college valideert het aangepaste projectplan en beslist om de programmatie van het design uit te besteden.
Het college valideert het aangepaste projectplan en beslist om de programmatie van het design uit te besteden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Het college beslist tot ambtshalve afvoering.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 12 juli 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Ophaalronde klein gevaarlijk afval aanbod POM West-Vlaanderen

Het college beslist om niet in te gaan op het aanbod van POM West-Vlaanderen.
Het college beslist om niet in te gaan op het aanbod van POM West-Vlaanderen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Zandvoordestraat 24 te Zonnebeke-Zandvoorde

Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Aktename melding zorgwonen - Frezenbergstraat 30

Het college neemt akte van de melding
Het college neemt akte van de melding
Pdf-versie
KENNISNAME

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en hoogspanningscabine en voor het regulariseren van huisvesting seizoenarbeiders voor de site gelegen Vijfwegestraat 1 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Kennisname notulen kerkfabriek Passendale dd. 30 juni 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

25. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Reglement op de verboden zones naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het reglement goed.
Het college keurt het reglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Reglement op de verkenningen naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het reglement goed.
Het college keurt het reglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally Belgium 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd op 7 augustus 2021 en de rommelmarkt op 8 augustus 2021 tijdens de Wijkfeesten de Marul

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de verkenningsrit WTC Ypres Renties Rally Belgium op 11 augustus 2021 in de Grote Molenstraat

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Nieuwe begraafplaatsconcessies - 2° kwartaal 2021

Het college staat de nieuwe concessies voor het 2° kwartaal 2021 toe.
Het college staat de nieuwe concessies voor het 2° kwartaal 2021 toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD