Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 27 sep 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 SEP 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 7 loten bouwgrond voor halfopen en gesloten bebouwing en het slopen van de bestaande bebouwing op de site gelegen Frezenbergstraat 39 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 7 loten bouwgrond voor halfopen en gesloten bebouwing en het slopen van de bestaande bebouwing op de site gelegen Frezenbergstraat 39 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menen-straat 225 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college weigert de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menen-straat 225 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college weigert de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met garage op de site gelegen Walleghemsgoed 5 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met garage op de site gelegen Walleghemsgoed 5 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag tot het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode 2022-2024

Het college beslist om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met daarin een contingent van 22 bijkomende sociale huurwoningen voor de periode 2022-2024.

4. Aanvraag tot het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode 2022-2024
Het college beslist om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met daarin een contingent van 22 bijkomende sociale huurwoningen voor de periode 2022-2024.

SVK Pro - behoeftebepaling sociale woningen

Het college bepaalt de behoefte aan sociale woningen voor de SVK-pro procedure.

5. SVK Pro - behoeftebepaling sociale woningen
Het college bepaalt de behoefte aan sociale woningen voor de SVK-pro procedure.

Aankoop van 2 tweedehands bestelwagens voor de dienst Infrastructuur - Gunning

Het college gunt de opdracht.

6. Aankoop van 2 tweedehands bestelwagens voor de dienst Infrastructuur - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Opmaak van restauratiedossier voor de heldencrypte - Aanstelling ontwerper - Gunning

Het college gunt de opdracht.

7. Opmaak van restauratiedossier voor de heldencrypte - Aanstelling ontwerper - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Nota - Vernieuwen voetpad Beselarestraat 6

Het college beslist om het voetpad te vernieuwen en om de borduren een deel te verhogen en een deel te verlagen.

8. Nota - Vernieuwen voetpad Beselarestraat 6
Het college beslist om het voetpad te vernieuwen en om de borduren een deel te verhogen en een deel te verlagen.

Tussenkomst in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/00R000 in eigendom van het gemeentebestuur

Het college beslist om tussen te komen in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/R/000/00/P0000 voor zover de termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier nog niet verstreken is.

9. Tussenkomst in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/00R000 in eigendom van het gemeentebestuur
Het college beslist om tussen te komen in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/R/000/00/P0000 voor zover de termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier nog niet verstreken is.

Beslissing met betrekking tot het bezwaar tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijfsactiviteit op adres Geluveldplaats 10 - aanslagjaar 2021 - kohierartikel 5344

Het college verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond.

10. Beslissing met betrekking tot het bezwaar tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijfsactiviteit op adres Geluveldplaats 10 - aanslagjaar 2021 - kohierartikel 5344
Het college verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond.

Muntmachine in de Kerktoren van Zonnebeke

Het college besluit om de overeenkomst af te sluiten.

11. Muntmachine in de Kerktoren van Zonnebeke
Het college besluit om de overeenkomst af te sluiten.

12u van Geluveld - Kerst in de Dreve editie

Het college verleent zijn akkoord met de organisatie van het evenement.

12. 12u van Geluveld - Kerst in de Dreve editie
Het college verleent zijn akkoord met de organisatie van het evenement.

Goedkeuring notulen zitting dd. 20 september 2021

Het college keurt de notulen goed.

13. Goedkeuring notulen zitting dd. 20 september 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

14. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

15. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

16. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

17. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op de site gelegen Passendalestraat 53 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op de site gelegen Passendalestraat 53 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kelder aan een reeds vergunde woning met bijhorende garage op de site gelegen Tynecotstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kelder aan een reeds vergunde woning met bijhorende garage op de site gelegen Tynecotstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging naar huisvesting voor seizoensarbeiders en slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Ieperstraat 206 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging naar huisvesting voor seizoensarbeiders en slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Ieperstraat 206 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht en aanleg van verharding naar ingang garage en terras op de site gelegen Frezenbergstraat 97a te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht en aanleg van verharding naar ingang garage en terras op de site gelegen Frezenbergstraat 97a te Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een alleenstaande woning op de site gelegen De Patine 20 D te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een alleenstaande woning op de site gelegen De Patine 20 D te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van veranda op de site gelegen Beselarestraat 167 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van veranda op de site gelegen Beselarestraat 167 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met aansluitend bijgebouw op de site gelegen Grenadiersstraat 2A te 8980 Zonnebeke-Passendale.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met aansluitend bijgebouw op de site gelegen Grenadiersstraat 2A te 8980 Zonnebeke-Passendale.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Oude Wervikstraat 9 te Zonnebeke-Beselare

Het college neemt kennis van de beslissing door de Bestendige Deputatie.

25. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Oude Wervikstraat 9 te Zonnebeke-Beselare
Het college neemt kennis van de beslissing door de Bestendige Deputatie.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Markizaatstraat 32.

Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie

26. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Markizaatstraat 32.
Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

27. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Goedkeuring sluitingsdagen Bondgenootje 2022

Het college keurt de sluitingsdagen goed.

28. Goedkeuring sluitingsdagen Bondgenootje 2022
Het college keurt de sluitingsdagen goed.

Bekrachtiging Besluit Burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse

Het college bekrachtigt het besluit.

29. Bekrachtiging Besluit Burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse
Het college bekrachtigt het besluit.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 7 loten bouwgrond voor halfopen en gesloten bebouwing en het slopen van de bestaande bebouwing op de site gelegen Frezenbergstraat 39 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van woning naar twee woongelegenheden (regularisatie) op de site gelegen Menen-straat 225 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college weigert de omgevingsvergunning.
Het college weigert de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen ééngezinswoning met garage op de site gelegen Walleghemsgoed 5 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag tot het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode 2022-2024

Het college beslist om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met daarin een contingent van 22 bijkomende sociale huurwoningen voor de periode 2022-2024.
Het college beslist om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met daarin een contingent van 22 bijkomende sociale huurwoningen voor de periode 2022-2024.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. SVK Pro - behoeftebepaling sociale woningen

Het college bepaalt de behoefte aan sociale woningen voor de SVK-pro procedure.
Het college bepaalt de behoefte aan sociale woningen voor de SVK-pro procedure.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aankoop van 2 tweedehands bestelwagens voor de dienst Infrastructuur - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Opmaak van restauratiedossier voor de heldencrypte - Aanstelling ontwerper - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Nota - Vernieuwen voetpad Beselarestraat 6

Het college beslist om het voetpad te vernieuwen en om de borduren een deel te verhogen en een deel te verlagen.
Het college beslist om het voetpad te vernieuwen en om de borduren een deel te verhogen en een deel te verlagen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Tussenkomst in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/00R000 in eigendom van het gemeentebestuur

Het college beslist om tussen te komen in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/R/000/00/P0000 voor zover de termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier nog niet verstreken is.
Het college beslist om tussen te komen in de onroerende voorheffing van het perceel 33037/A/0547/R/000/00/P0000 voor zover de termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier nog niet verstreken is.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Beslissing met betrekking tot het bezwaar tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijfsactiviteit op adres Geluveldplaats 10 - aanslagjaar 2021 - kohierartikel 5344

Het college verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond.
Het college verklaart het bezwaar ontvankelijk en gegrond.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Muntmachine in de Kerktoren van Zonnebeke

Het college besluit om de overeenkomst af te sluiten.
Het college besluit om de overeenkomst af te sluiten.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. 12u van Geluveld - Kerst in de Dreve editie

Het college verleent zijn akkoord met de organisatie van het evenement.
Het college verleent zijn akkoord met de organisatie van het evenement.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Goedkeuring notulen zitting dd. 20 september 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda (regularisatie) op de site gelegen Passendalestraat 53 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kelder aan een reeds vergunde woning met bijhorende garage op de site gelegen Tynecotstraat 9 te 8980 Zonnebeke-Passendale

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning met functiewijziging naar huisvesting voor seizoensarbeiders en slopen van bestaande bijgebouwen op de site gelegen Ieperstraat 206 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Aanvraag omgevingsvergunning voor het overwelven van gracht en aanleg van verharding naar ingang garage en terras op de site gelegen Frezenbergstraat 97a te Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een alleenstaande woning op de site gelegen De Patine 20 D te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van veranda op de site gelegen Beselarestraat 167 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwemvijver met aansluitend bijgebouw op de site gelegen Grenadiersstraat 2A te 8980 Zonnebeke-Passendale.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Kennisname beslissing omgevingsvergunning Bestendige Deputatie voor site Oude Wervikstraat 9 te Zonnebeke-Beselare

Het college neemt kennis van de beslissing door de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing door de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

26. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Markizaatstraat 32.

Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie
Het college neemt kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie
Pdf-versie
KENNISNAME

27. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Goedkeuring sluitingsdagen Bondgenootje 2022

Het college keurt de sluitingsdagen goed.
Het college keurt de sluitingsdagen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Bekrachtiging Besluit Burgemeester tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid naar aanleiding van Passchendoale Kerremesse

Het college bekrachtigt het besluit.
Het college bekrachtigt het besluit.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD