Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 28 feb 2022, 17:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Samenwerking Provincie/OCWest en het lokaal bestuur ifv IK KOOP LOKAAL - engagementsverklaring

Het college beslist tot ondertekening van de engagementsverklaring.

1. Samenwerking Provincie/OCWest en het lokaal bestuur ifv IK KOOP LOKAAL - engagementsverklaring
Het college beslist tot ondertekening van de engagementsverklaring.

Opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeesterconvenant 2030 - aanstelling WVI

Het college beslist om de opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeestersconvant 2030 toe te wijzen aan WVI Brugge

2. Opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeesterconvenant 2030 - aanstelling WVI
Het college beslist om de opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeestersconvant 2030 toe te wijzen aan WVI Brugge

Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt

Het college beslist om mee te werken aan de Provinciale huurgarantieverzekering en de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie te onderschrijven.

3. Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt
Het college beslist om mee te werken aan de Provinciale huurgarantieverzekering en de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie te onderschrijven.

Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

Het college keurt het bestek, raming en gunningswijze goed, bepaalt de aan te schrijven aannemers, en beslist om het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

4. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.
Het college keurt het bestek, raming en gunningswijze goed, bepaalt de aan te schrijven aannemers, en beslist om het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Investeringsoverdrachten 2021 naar 2022

Het college verleent goedkeuring aan de lijst van over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022.

5. Investeringsoverdrachten 2021 naar 2022
Het college verleent goedkeuring aan de lijst van over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.

Goedkeuring functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten

Het college keurt de functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten goed.

7. Goedkeuring functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten
Het college keurt de functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten goed.

Goedkeuring opstart project Tuutjesboom

Het college keurt de opstart van het project goed.

8. Goedkeuring opstart project Tuutjesboom
Het college keurt de opstart van het project goed.

Afrekening projectsubsidie Reutelnoot en Sint-Cecilia Beselare

Het college kent de projectsubsidie toe.

9. Afrekening projectsubsidie Reutelnoot en Sint-Cecilia Beselare
Het college kent de projectsubsidie toe.

Toelating tot het organiseren van een paaswandeling in het kasteelpark georganiseerd door Joetz in samenwerking met Viva SVV Zonnebeke op 26 maart 2022

Het college verleent de toelating.

10. Toelating tot het organiseren van een paaswandeling in het kasteelpark georganiseerd door Joetz in samenwerking met Viva SVV Zonnebeke op 26 maart 2022
Het college verleent de toelating.

Goedkeuring notulen zitting dd. 21 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.

11. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 februari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 maart 2022

Het college keurt de dagorde goed.

12. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 maart 2022
Het college keurt de dagorde goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

13. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

14. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

15. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning op de site gelegen Ieperstraat 2 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning op de site gelegen Ieperstraat 2 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van bestaande handelsruimte bij de woning op de site gelegen Nieuwstraat 25 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van bestaande handelsruimte bij de woning op de site gelegen Nieuwstraat 25 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de gevels woning op de site gelegen Beselarestraat 22 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de gevels woning op de site gelegen Beselarestraat 22 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zone-vreemde ééngezinswoning na slopen van bestaande woning, aanleggen en verwijderen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Neerstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zone-vreemde ééngezinswoning na slopen van bestaande woning, aanleggen en verwijderen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Neerstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Advies omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24

Het college verleent gunstig advies.

20. Advies omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24
Het college verleent gunstig advies.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

21. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Samenwerking Provincie/OCWest en het lokaal bestuur ifv IK KOOP LOKAAL - engagementsverklaring

Het college beslist tot ondertekening van de engagementsverklaring.
Het college beslist tot ondertekening van de engagementsverklaring.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeesterconvenant 2030 - aanstelling WVI

Het college beslist om de opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeestersconvant 2030 toe te wijzen aan WVI Brugge
Het college beslist om de opmaak van het klimaatplan 2030 in kader van Burgemeestersconvant 2030 toe te wijzen aan WVI Brugge
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Samenwerkingsovereenkomst ikv het reglement betreffende het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt

Het college beslist om mee te werken aan de Provinciale huurgarantieverzekering en de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie te onderschrijven.
Het college beslist om mee te werken aan de Provinciale huurgarantieverzekering en de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie te onderschrijven.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Herstellingswerken Waterstraat - Kleine Ieperstraat in Zonnebeke en de Vijfwegenstraat in Ieper - goedkeuring bestek, raming en gunningswijze.

Het college keurt het bestek, raming en gunningswijze goed, bepaalt de aan te schrijven aannemers, en beslist om het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college keurt het bestek, raming en gunningswijze goed, bepaalt de aan te schrijven aannemers, en beslist om het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Investeringsoverdrachten 2021 naar 2022

Het college verleent goedkeuring aan de lijst van over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022.
Het college verleent goedkeuring aan de lijst van over te dragen investeringskredieten van 2021 naar 2022.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de ramingen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Goedkeuring functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten

Het college keurt de functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten goed.
Het college keurt de functiebeschrijvingen en instellingsgebonden opdrachten goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Goedkeuring opstart project Tuutjesboom

Het college keurt de opstart van het project goed.
Het college keurt de opstart van het project goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Afrekening projectsubsidie Reutelnoot en Sint-Cecilia Beselare

Het college kent de projectsubsidie toe.
Het college kent de projectsubsidie toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Toelating tot het organiseren van een paaswandeling in het kasteelpark georganiseerd door Joetz in samenwerking met Viva SVV Zonnebeke op 26 maart 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 februari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 maart 2022

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

14. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

15. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning op de site gelegen Ieperstraat 2 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van bestaande handelsruimte bij de woning op de site gelegen Nieuwstraat 25 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepi aan de gevels woning op de site gelegen Beselarestraat 22 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een zone-vreemde ééngezinswoning na slopen van bestaande woning, aanleggen en verwijderen van verharding en reliëfwijziging op de site gelegen Neerstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Advies omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD