Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 28 mrt 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan NV Varonk, Neerstraat 15 te Geluveld door de Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

1. Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan NV Varonk, Neerstraat 15 te Geluveld door de Bestendige Deputatie
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.

Aanstellen architect voor de verbouwingen OC Zonnerad

Het college gunt de opdracht.

2. Aanstellen architect voor de verbouwingen OC Zonnerad
Het college gunt de opdracht.

Waterdicht maken van kelder in OC Zandvoorde - Gunning

Het college gunt de opdracht om de kelder in het OC van Zandvoorde waterdicht te maken.

3. Waterdicht maken van kelder in OC Zandvoorde - Gunning
Het college gunt de opdracht om de kelder in het OC van Zandvoorde waterdicht te maken.

Vacantverklaring technisch assistent schrijnwerk (interne mobiliteit)

Het college verklaart de vacature voor technisch assistent schrijnwerk vacant.

4. Vacantverklaring technisch assistent schrijnwerk (interne mobiliteit)
Het college verklaart de vacature voor technisch assistent schrijnwerk vacant.

Vacantverklaring technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve

Het college verklaart de vacature technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve vacant.

5. Vacantverklaring technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve
Het college verklaart de vacature technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve vacant.

Kennisname uit dienst begeleider BKO

Het college neemt kennis van de uitdiensttreding van een begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 't Bondgenootje.

6. Kennisname uit dienst begeleider BKO
Het college neemt kennis van de uitdiensttreding van een begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 't Bondgenootje.

Aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen

Het college keurt de aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen, eerste oproep goed.

7. Aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen
Het college keurt de aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen, eerste oproep goed.

WSO Jaarverslag en afrekening 2021

Het college keurt het jaarverslag en de afrekening van 2021 van het WSO goed.

8. WSO Jaarverslag en afrekening 2021
Het college keurt het jaarverslag en de afrekening van 2021 van het WSO goed.

10.000 stappenclash mei 2022

Het college gaat akkoord met de deelname aan de 10.000 stappenclash.

9. 10.000 stappenclash mei 2022
Het college gaat akkoord met de deelname aan de 10.000 stappenclash.

Voorstel beweegvriendelijke buurten tegen 2024: beweegroutes 2022

Het college gaat akkoord met het voorstel om de bestaande beweegroutes in de kijker te plaatsen.

10. Voorstel beweegvriendelijke buurten tegen 2024: beweegroutes 2022
Het college gaat akkoord met het voorstel om de bestaande beweegroutes in de kijker te plaatsen.

Afrekening projectsubsidie Sint Maartenscomité

Het college gaat akkoord om de voorziene projectsubsidie toe te kennen aan het Sint-Maartenscomité.

11. Afrekening projectsubsidie Sint Maartenscomité
Het college gaat akkoord om de voorziene projectsubsidie toe te kennen aan het Sint-Maartenscomité.

Vraag gebruik bko Beselare door 5e leerjaar van school Biesweide zaterdag 14 mei 2022

Het college gaat akkoord om de bovenruimte van BKO 't Bondgenootje in Beselare te laten gebruiken door VBS De Biesweide op zaterdag 14 mei 2022 voor de voorbereiding van een musical.

12. Vraag gebruik bko Beselare door 5e leerjaar van school Biesweide zaterdag 14 mei 2022
Het college gaat akkoord om de bovenruimte van BKO 't Bondgenootje in Beselare te laten gebruiken door VBS De Biesweide op zaterdag 14 mei 2022 voor de voorbereiding van een musical.

Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht " Vlaanderen Wandelt Lokaal " op 24 april 2022

Het college verleent toelating aan De Drevestappers om op 24 april 2022 de paden binnen het Kasteelpark in Zonnebeke te gebruiken naar aanleiding van Vlaanderen Wandelt Lokaal.

13. Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht " Vlaanderen Wandelt Lokaal " op 24 april 2022
Het college verleent toelating aan De Drevestappers om op 24 april 2022 de paden binnen het Kasteelpark in Zonnebeke te gebruiken naar aanleiding van Vlaanderen Wandelt Lokaal.

Goedkeuring om gebruik te maken van het aankoopplatform 'Buy IT Public' van V-ICT-OR voor IT-materiaal

Het college besluit goedkeuring te geven aan de ICT-dienst om in naam van gemeentebestuur Zonnebeke een overheidsopdracht te voeren en te gunnen via het aankoopplatform Buy IT Public na goedkeuring van het schepencollege via bestelbon of collegebeslissing.

14. Goedkeuring om gebruik te maken van het aankoopplatform 'Buy IT Public' van V-ICT-OR voor IT-materiaal
Het college besluit goedkeuring te geven aan de ICT-dienst om in naam van gemeentebestuur Zonnebeke een overheidsopdracht te voeren en te gunnen via het aankoopplatform Buy IT Public na goedkeuring van het schepencollege via bestelbon of collegebeslissing.

Goedkeuring notulen zitting dd. 21 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 maart 2022
Het college keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 11 april 2022

Het college keurt de dagorde goed.

16. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 11 april 2022
Het college keurt de dagorde goed.

Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

17. Brieven
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

18. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

19. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

20. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning - Menenstraat 361

Het college verleent de omgevingsvergunning.

21. Aanvraag omgevingsvergunning - Menenstraat 361
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande aanbouw en bijgebouw en verbouwen van woning op de site gelegen Plasstraat 11 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande aanbouw en bijgebouw en verbouwen van woning op de site gelegen Plasstraat 11 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en de aanleg van betonverharding, het rooien van 15 populieren, het slopen van een berging en een half overdekte buitenloop en verwijderen muren sleufsilo’s, gelegen te Ieperstraat 195, 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning. De verharding van de toegangsweg naar de Bourgognestraat wordt geweigerd.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en de aanleg van betonverharding, het rooien van 15 populieren, het slopen van een berging en een half overdekte buitenloop en verwijderen muren sleufsilo’s, gelegen te Ieperstraat 195, 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning. De verharding van de toegangsweg naar de Bourgognestraat wordt geweigerd.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

24. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed

Het college geeft toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed.

25. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed
Het college geeft toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed.

Restauratie Geluveldmolen - Molentechnische ontmanteling - ontmanteling Geluveldmolen - gunning

Het college gunt de opdracht Restauratie Geluveldmolen – Molentechnische ontmanteling – ontmanteling Geluveldmolen aan Boers & Peusens BV.

26. Restauratie Geluveldmolen - Molentechnische ontmanteling - ontmanteling Geluveldmolen - gunning
Het college gunt de opdracht Restauratie Geluveldmolen – Molentechnische ontmanteling – ontmanteling Geluveldmolen aan Boers & Peusens BV.

Subsidie doelgroepwerknemers - rapportering 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de rapportering doelgroepwerknemers voor 2021 goed.

27. Subsidie doelgroepwerknemers - rapportering 2021
Het college van burgemeester en schepenen keurt de rapportering doelgroepwerknemers voor 2021 goed.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

28. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Aspifuif georganiseerd door Chiro Beselare op 30 april 2022

Het college staat de afwijking van de geluidsnorm toe.

29. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Aspifuif georganiseerd door Chiro Beselare op 30 april 2022
Het college staat de afwijking van de geluidsnorm toe.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Blue Angels MC Battlefield Run op 7 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Blue Angels MC Battlefield Run op 7 mei 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het event "ontdek lokaal" op zaterdag 2 april en zondag 3 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het event "ontdek lokaal" op zaterdag 2 april en zondag 3 april 2022
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

1. Kennisname beslissing omgevingsvergunning aan NV Varonk, Neerstraat 15 te Geluveld door de Bestendige Deputatie

Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Het college neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

2. Aanstellen architect voor de verbouwingen OC Zonnerad

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Waterdicht maken van kelder in OC Zandvoorde - Gunning

Het college gunt de opdracht om de kelder in het OC van Zandvoorde waterdicht te maken.
Het college gunt de opdracht om de kelder in het OC van Zandvoorde waterdicht te maken.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Vacantverklaring technisch assistent schrijnwerk (interne mobiliteit)

Het college verklaart de vacature voor technisch assistent schrijnwerk vacant.
Het college verklaart de vacature voor technisch assistent schrijnwerk vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Vacantverklaring technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve

Het college verklaart de vacature technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve vacant.
Het college verklaart de vacature technisch assistent groendienst/aanstellen uit reserve vacant.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Kennisname uit dienst begeleider BKO

Het college neemt kennis van de uitdiensttreding van een begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 't Bondgenootje.
Het college neemt kennis van de uitdiensttreding van een begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 't Bondgenootje.
Pdf-versie
KENNISNAME

7. Aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen

Het college keurt de aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen, eerste oproep goed.
Het college keurt de aanvraag voor een investering via het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen, eerste oproep goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. WSO Jaarverslag en afrekening 2021

Het college keurt het jaarverslag en de afrekening van 2021 van het WSO goed.
Het college keurt het jaarverslag en de afrekening van 2021 van het WSO goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. 10.000 stappenclash mei 2022

Het college gaat akkoord met de deelname aan de 10.000 stappenclash.
Het college gaat akkoord met de deelname aan de 10.000 stappenclash.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Voorstel beweegvriendelijke buurten tegen 2024: beweegroutes 2022

Het college gaat akkoord met het voorstel om de bestaande beweegroutes in de kijker te plaatsen.
Het college gaat akkoord met het voorstel om de bestaande beweegroutes in de kijker te plaatsen.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Afrekening projectsubsidie Sint Maartenscomité

Het college gaat akkoord om de voorziene projectsubsidie toe te kennen aan het Sint-Maartenscomité.
Het college gaat akkoord om de voorziene projectsubsidie toe te kennen aan het Sint-Maartenscomité.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Vraag gebruik bko Beselare door 5e leerjaar van school Biesweide zaterdag 14 mei 2022

Het college gaat akkoord om de bovenruimte van BKO 't Bondgenootje in Beselare te laten gebruiken door VBS De Biesweide op zaterdag 14 mei 2022 voor de voorbereiding van een musical.
Het college gaat akkoord om de bovenruimte van BKO 't Bondgenootje in Beselare te laten gebruiken door VBS De Biesweide op zaterdag 14 mei 2022 voor de voorbereiding van een musical.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Toelating tot doortocht kasteelpark naar aanleiding van de wandeltocht " Vlaanderen Wandelt Lokaal " op 24 april 2022

Het college verleent toelating aan De Drevestappers om op 24 april 2022 de paden binnen het Kasteelpark in Zonnebeke te gebruiken naar aanleiding van Vlaanderen Wandelt Lokaal.
Het college verleent toelating aan De Drevestappers om op 24 april 2022 de paden binnen het Kasteelpark in Zonnebeke te gebruiken naar aanleiding van Vlaanderen Wandelt Lokaal.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Goedkeuring om gebruik te maken van het aankoopplatform 'Buy IT Public' van V-ICT-OR voor IT-materiaal

Het college besluit goedkeuring te geven aan de ICT-dienst om in naam van gemeentebestuur Zonnebeke een overheidsopdracht te voeren en te gunnen via het aankoopplatform Buy IT Public na goedkeuring van het schepencollege via bestelbon of collegebeslissing.
Het college besluit goedkeuring te geven aan de ICT-dienst om in naam van gemeentebestuur Zonnebeke een overheidsopdracht te voeren en te gunnen via het aankoopplatform Buy IT Public na goedkeuring van het schepencollege via bestelbon of collegebeslissing.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 maart 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 11 april 2022

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Brieven

Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Het college neemt kennis van de voorgelegde brieven.
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning - Menenstraat 361

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande aanbouw en bijgebouw en verbouwen van woning op de site gelegen Plasstraat 11 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en de aanleg van betonverharding, het rooien van 15 populieren, het slopen van een berging en een half overdekte buitenloop en verwijderen muren sleufsilo’s, gelegen te Ieperstraat 195, 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning. De verharding van de toegangsweg naar de Bourgognestraat wordt geweigerd.
Het college verleent de omgevingsvergunning. De verharding van de toegangsweg naar de Bourgognestraat wordt geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

25. Aanvraag van toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed

Het college geeft toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed.
Het college geeft toelating voor een handeling aan of in beschermd onroerend erfgoed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Restauratie Geluveldmolen - Molentechnische ontmanteling - ontmanteling Geluveldmolen - gunning

Het college gunt de opdracht Restauratie Geluveldmolen – Molentechnische ontmanteling – ontmanteling Geluveldmolen aan Boers & Peusens BV.
Het college gunt de opdracht Restauratie Geluveldmolen – Molentechnische ontmanteling – ontmanteling Geluveldmolen aan Boers & Peusens BV.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Subsidie doelgroepwerknemers - rapportering 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de rapportering doelgroepwerknemers voor 2021 goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt de rapportering doelgroepwerknemers voor 2021 goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

29. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van de Aspifuif georganiseerd door Chiro Beselare op 30 april 2022

Het college staat de afwijking van de geluidsnorm toe.
Het college staat de afwijking van de geluidsnorm toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Blue Angels MC Battlefield Run op 7 mei 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het event "ontdek lokaal" op zaterdag 2 april en zondag 3 april 2022

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD