Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 28 jun 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 28 JUN 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24

Het college verleent gunstig advies.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24
Het college verleent gunstig advies.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 110 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 110 te 8980 Zonnebeke.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van terrein om de plaatselijke depressies te verbeteren in het kader van landbouwdoeleinden op de site gelegen tussen de Beselarestraat en de Oude Wervikstraat te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van terrein om de plaatselijke depressies te verbeteren in het kader van landbouwdoeleinden op de site gelegen tussen de Beselarestraat en de Oude Wervikstraat te Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van bijgebouw naar plattelandstoerisme en regulariseren van verharding en zwembad op de site gelegen Zandvoordestraat 23 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van bijgebouw naar plattelandstoerisme en regulariseren van verharding en zwembad op de site gelegen Zandvoordestraat 23 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Opmaak GRUP "Malengier" te Zonnebeke - aanstelling ontwerper

Het college stelt WVI via de in house procedure aan om het GRUP op te maken.

5. Opmaak GRUP "Malengier" te Zonnebeke - aanstelling ontwerper
Het college stelt WVI via de in house procedure aan om het GRUP op te maken.

AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT INZAKE OPDRACHT ARCHITECTUUR EN TECHNIEKEN MET LEIDING, CONTROLE EN TOEZICHT OP DE WERKEN VOOR HET PROJECT: RESTAURATIE GELUVELDMOLEN - GUNNING

Het college gunt de opdracht.

6. AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT INZAKE OPDRACHT ARCHITECTUUR EN TECHNIEKEN MET LEIDING, CONTROLE EN TOEZICHT OP DE WERKEN VOOR HET PROJECT: RESTAURATIE GELUVELDMOLEN - GUNNING
Het college gunt de opdracht.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.

Tweede verblijf - belastingtarief aanslagjaar 2021 voor de woning te Ieperstraat 206

Het college bepaalt het belastingtarief.

8. Tweede verblijf - belastingtarief aanslagjaar 2021 voor de woning te Ieperstraat 206
Het college bepaalt het belastingtarief.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2020

Het college stelt het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar.

9. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2020
Het college stelt het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar.

Notulen kerkfabriek Sint-Martinus Beselare dd. 19 mei 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

10. Notulen kerkfabriek Sint-Martinus Beselare dd. 19 mei 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Notulen kerkfabriek Sint Bartholomeus Zandvoorde dd. 17 juni 2021

Het college neemt kennis van de notulen.

11. Notulen kerkfabriek Sint Bartholomeus Zandvoorde dd. 17 juni 2021
Het college neemt kennis van de notulen.

Goedkeuren kandidaturen sportfunctionaris

Het college keurt de kandidaturen sportfunctionaris goed.

12. Goedkeuren kandidaturen sportfunctionaris
Het college keurt de kandidaturen sportfunctionaris goed.

Aanschaf laptops GBS De Zonnebloem ifv Digisprong

Het college keurt de aanschaf van 80 laptops goed, enerzijds d.m.v. aankoop, anderzijds d.m.v. huur.

13. Aanschaf laptops GBS De Zonnebloem ifv Digisprong
Het college keurt de aanschaf van 80 laptops goed, enerzijds d.m.v. aankoop, anderzijds d.m.v. huur.

Aankoop laptops GBS De Regenboog ifv Digisprong

Het college keurt de aankoop van 50 laptops goed.

14. Aankoop laptops GBS De Regenboog ifv Digisprong
Het college keurt de aankoop van 50 laptops goed.

Eindafrekening Parkingdossier Ieper en Vleteren

Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening en aan de inschrijving van deze middelen in de wijziging van de meerjarenbegroting.

15. Eindafrekening Parkingdossier Ieper en Vleteren
Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening en aan de inschrijving van deze middelen in de wijziging van de meerjarenbegroting.

Aanvraag tot erkenning vereniging Daementia vzw

Het college erkent de vereniging.

16. Aanvraag tot erkenning vereniging Daementia vzw
Het college erkent de vereniging.

Aanvraag tot het organiseren van een afstellingsrit naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally op 27 juli en 7 augustus 2021

Het college verleent voorwaardelijke goedkeuring aan de organisatie van de afstellingsrit.

17. Aanvraag tot het organiseren van een afstellingsrit naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally op 27 juli en 7 augustus 2021
Het college verleent voorwaardelijke goedkeuring aan de organisatie van de afstellingsrit.

Voorstel data zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022

Het college stelt de data vast voor de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022

18. Voorstel data zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022
Het college stelt de data vast voor de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022

Goedkeuring notulen zitting dd. 21 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 juni 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

20. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van keermuren op de site gelegen Moorsledestraat 21 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van keermuren op de site gelegen Moorsledestraat 21 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in twee loten bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in twee loten bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van gevels van de woning op de site gelegen Westrozebekestraat 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van gevels van de woning op de site gelegen Westrozebekestraat 38 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande veranda op de site gelegen Menenstraat 62 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande veranda op de site gelegen Menenstraat 62 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op de site gelegen Kouterstraat 8 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

26. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op de site gelegen Kouterstraat 8 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Omgevingsmelding landbouwbedrijf - Grote Roeselarestraat 22

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

27. Omgevingsmelding landbouwbedrijf - Grote Roeselarestraat 22
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.

Omgevingsmelding - Tresoriersstraat 10

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

28. Omgevingsmelding - Tresoriersstraat 10
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.

Sluitingsdagen recyclagepark 2022

Het college bepaalt de data waarop het recyclagepark in 2022 zal gesloten zijn.

29. Sluitingsdagen recyclagepark 2022
Het college bepaalt de data waarop het recyclagepark in 2022 zal gesloten zijn.

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

30. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd O.V.W.F Passendale op 3 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd O.V.W.F Passendale op 3 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare op 9 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare op 9 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een toonmoment van de majorettes georganiseerd door Sint - Cecilia op 9 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

33. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een toonmoment van de majorettes georganiseerd door Sint - Cecilia op 9 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiskoers Sint - Juliaan U 23 deels op grondgebied Zonnebeke op 10 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

34. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiskoers Sint - Juliaan U 23 deels op grondgebied Zonnebeke op 10 juli 2021
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.

Toelating tot het organiseren van het zomerevent 'Plaine' te Geluveld van 2 juli tot 19 september 2021

Het college verleent toelating tot het organiseren van het zomerevent.

35. Toelating tot het organiseren van het zomerevent 'Plaine' te Geluveld van 2 juli tot 19 september 2021
Het college verleent toelating tot het organiseren van het zomerevent.

1. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Zandvoordestraat 24

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning op de site gelegen Roeselarestraat 110 te 8980 Zonnebeke.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen van terrein om de plaatselijke depressies te verbeteren in het kader van landbouwdoeleinden op de site gelegen tussen de Beselarestraat en de Oude Wervikstraat te Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor de functiewijziging van bijgebouw naar plattelandstoerisme en regulariseren van verharding en zwembad op de site gelegen Zandvoordestraat 23 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Opmaak GRUP "Malengier" te Zonnebeke - aanstelling ontwerper

Het college stelt WVI via de in house procedure aan om het GRUP op te maken.
Het college stelt WVI via de in house procedure aan om het GRUP op te maken.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT INZAKE OPDRACHT ARCHITECTUUR EN TECHNIEKEN MET LEIDING, CONTROLE EN TOEZICHT OP DE WERKEN VOOR HET PROJECT: RESTAURATIE GELUVELDMOLEN - GUNNING

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Tweede verblijf - belastingtarief aanslagjaar 2021 voor de woning te Ieperstraat 206

Het college bepaalt het belastingtarief.
Het college bepaalt het belastingtarief.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring aanvullend kohier algemene gemeentebelasting bedrijven - aanslagjaar 2020

Het college stelt het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar.
Het college stelt het kohier vast en verklaart het uitvoerbaar.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Notulen kerkfabriek Sint-Martinus Beselare dd. 19 mei 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

11. Notulen kerkfabriek Sint Bartholomeus Zandvoorde dd. 17 juni 2021

Het college neemt kennis van de notulen.
Het college neemt kennis van de notulen.
Pdf-versie
KENNISNAME

12. Goedkeuren kandidaturen sportfunctionaris

Het college keurt de kandidaturen sportfunctionaris goed.
Het college keurt de kandidaturen sportfunctionaris goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Aanschaf laptops GBS De Zonnebloem ifv Digisprong

Het college keurt de aanschaf van 80 laptops goed, enerzijds d.m.v. aankoop, anderzijds d.m.v. huur.
Het college keurt de aanschaf van 80 laptops goed, enerzijds d.m.v. aankoop, anderzijds d.m.v. huur.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Aankoop laptops GBS De Regenboog ifv Digisprong

Het college keurt de aankoop van 50 laptops goed.
Het college keurt de aankoop van 50 laptops goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Eindafrekening Parkingdossier Ieper en Vleteren

Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening en aan de inschrijving van deze middelen in de wijziging van de meerjarenbegroting.
Het college verleent goedkeuring aan de eindafrekening en aan de inschrijving van deze middelen in de wijziging van de meerjarenbegroting.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag tot erkenning vereniging Daementia vzw

Het college erkent de vereniging.
Het college erkent de vereniging.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag tot het organiseren van een afstellingsrit naar aanleiding van de WRC Renties Ypres Rally op 27 juli en 7 augustus 2021

Het college verleent voorwaardelijke goedkeuring aan de organisatie van de afstellingsrit.
Het college verleent voorwaardelijke goedkeuring aan de organisatie van de afstellingsrit.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Voorstel data zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022

Het college stelt de data vast voor de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022
Het college stelt de data vast voor de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2022
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 21 juni 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van keermuren op de site gelegen Moorsledestraat 21 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in twee loten bouwgrond voor open bebouwing op de site gelegen Foreststraat 33 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van gevels van de woning op de site gelegen Westrozebekestraat 38 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van bestaande veranda op de site gelegen Menenstraat 62 te 8980 Zonnebeke-Geluveld.

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op de site gelegen Kouterstraat 8 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

27. Omgevingsmelding landbouwbedrijf - Grote Roeselarestraat 22

Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

28. Omgevingsmelding - Tresoriersstraat 10

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding.
Pdf-versie
KENNISNAME

29. Sluitingsdagen recyclagepark 2022

Het college bepaalt de data waarop het recyclagepark in 2022 zal gesloten zijn.
Het college bepaalt de data waarop het recyclagepark in 2022 zal gesloten zijn.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een wielerwedstrijd O.V.W.F Passendale op 3 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een openluchtconcert georganiseerd door de Harmonie Sint - Cecilia Beselare op 9 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een toonmoment van de majorettes georganiseerd door Sint - Cecilia op 9 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

34. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de kermiskoers Sint - Juliaan U 23 deels op grondgebied Zonnebeke op 10 juli 2021

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

35. Toelating tot het organiseren van het zomerevent 'Plaine' te Geluveld van 2 juli tot 19 september 2021

Het college verleent toelating tot het organiseren van het zomerevent.
Het college verleent toelating tot het organiseren van het zomerevent.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD