Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 29 nov 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 29 NOV 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods, verwijderen van oprit en overwelving aan westzijde en aanleggen van nieuwe oprit en overwelving op de site gelegen Houtemstraat 30 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods en het verwijderen van de oprit en overwelving aan de westzijde op de site. De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een nieuwe oprit met overwelving aan de westzijde.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods, verwijderen van oprit en overwelving aan westzijde en aanleggen van nieuwe oprit en overwelving op de site gelegen Houtemstraat 30 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde
Het college verleent een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods en het verwijderen van de oprit en overwelving aan de westzijde op de site. De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een nieuwe oprit met overwelving aan de westzijde.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van serre met reliëfwijziging, regulariseren van pomphuis en waterbuffer, slopen van 2 bijgebouwen en gedeeltelijk slopen van bijgebouw waarbij overgebleven gedeelte verbouwd wordt tot technisch lokaal op de site gelegen Klokhofstraat 12 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van serre met reliëfwijziging, regulariseren van pomphuis en waterbuffer, slopen van 2 bijgebouwen en gedeeltelijk slopen van bijgebouw waarbij overgebleven gedeelte verbouwd wordt tot technisch lokaal op de site gelegen Klokhofstraat 12 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 2 loten bouwgrond voor halfopen bebouwing op de site gelegen Markizaatstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 2 loten bouwgrond voor halfopen bebouwing op de site gelegen Markizaatstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Tijdelijk verkeersreglement parkeerplaatsen voor autodelen

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement voor 3 parkeerplaatsen voor autodelen goed.

4. Tijdelijk verkeersreglement parkeerplaatsen voor autodelen
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement voor 3 parkeerplaatsen voor autodelen goed.

Goedkeuring parkeervergunningen voor autodelen - 3 voertuigen

Het college keurt de aanvragen parkeervergunningen voor autodelen voor 3 voertuigen goed.

5. Goedkeuring parkeervergunningen voor autodelen - 3 voertuigen
Het college keurt de aanvragen parkeervergunningen voor autodelen voor 3 voertuigen goed.

Dadizelestraat 18 - opzeg huur

Het college gaat akkoord met de huuropzeg.

6. Dadizelestraat 18 - opzeg huur
Het college gaat akkoord met de huuropzeg.

Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden, één aanvraag wordt geweigerd.

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden, één aanvraag wordt geweigerd.

Leegstand - bezwaarschrift voor de woning te Groenestraat 16 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

8. Leegstand - bezwaarschrift voor de woning te Groenestraat 16 tegen belasting aanslagjaar 2021
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.

Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van ramingen.

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen
Het college neemt kennis van de aanpassing van ramingen.

Aanstellen polyvalent technisch assistent en aanleggen wervingsreserve

Het college stelt het personeelslid aan en legt een wervingsreserve aan.

10. Aanstellen polyvalent technisch assistent en aanleggen wervingsreserve
Het college stelt het personeelslid aan en legt een wervingsreserve aan.

Voorstel tussenkomst hoge energieprijzen De Elfpenner nov 21- feb 22

Het college kent een tussenkomst toe.

11. Voorstel tussenkomst hoge energieprijzen De Elfpenner nov 21- feb 22
Het college kent een tussenkomst toe.

Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de Natuurloop Zonnebeke op 18 en 19 december 2021

Het college verleent de toelating.

12. Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de Natuurloop Zonnebeke op 18 en 19 december 2021
Het college verleent de toelating.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 december 2021

Het college keurt de dagorde goed.

13. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 december 2021
Het college keurt de dagorde goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 22 november 2021

Het college keurt de notulen goed.

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 22 november 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

15. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van zes klaslokalen op de site gelegen Kloosterlaan 4 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van zes klaslokalen op de site gelegen Kloosterlaan 4 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien en aanplanten van bomen op de site gelegen Lange Dreve 7 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien en aanplanten van bomen op de site gelegen Lange Dreve 7 te 8980 Zonnebeke
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en bouwen van 3 woningen op de site gelegen Beselarestraat 258 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en bouwen van 3 woningen op de site gelegen Beselarestraat 258 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Het college verleent de omgevingsvergunning

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

19. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods, verwijderen van oprit en overwelving aan westzijde en aanleggen van nieuwe oprit en overwelving op de site gelegen Houtemstraat 30 te 8980 Zonnebeke-Zandvoorde

Het college verleent een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods en het verwijderen van de oprit en overwelving aan de westzijde op de site. De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een nieuwe oprit met overwelving aan de westzijde.
Het college verleent een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor regularisatie van waterbassin, maken van poortopening in bestaande loods en het verwijderen van de oprit en overwelving aan de westzijde op de site. De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het aanleggen van een nieuwe oprit met overwelving aan de westzijde.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van serre met reliëfwijziging, regulariseren van pomphuis en waterbuffer, slopen van 2 bijgebouwen en gedeeltelijk slopen van bijgebouw waarbij overgebleven gedeelte verbouwd wordt tot technisch lokaal op de site gelegen Klokhofstraat 12 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 2 loten bouwgrond voor halfopen bebouwing op de site gelegen Markizaatstraat 13 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Tijdelijk verkeersreglement parkeerplaatsen voor autodelen

Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement voor 3 parkeerplaatsen voor autodelen goed.
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement voor 3 parkeerplaatsen voor autodelen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Goedkeuring parkeervergunningen voor autodelen - 3 voertuigen

Het college keurt de aanvragen parkeervergunningen voor autodelen voor 3 voertuigen goed.
Het college keurt de aanvragen parkeervergunningen voor autodelen voor 3 voertuigen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Dadizelestraat 18 - opzeg huur

Het college gaat akkoord met de huuropzeg.
Het college gaat akkoord met de huuropzeg.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Vrijstellingen van de leegstandsbelasting aan diverse panden

Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden, één aanvraag wordt geweigerd.
Het college beslist tot vrijstelling van de leegstandsheffing voor diverse panden, één aanvraag wordt geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Leegstand - bezwaarschrift voor de woning te Groenestraat 16 tegen belasting aanslagjaar 2021

Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Het college verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Kennisgeving aanpassing van ramingen

Het college neemt kennis van de aanpassing van ramingen.
Het college neemt kennis van de aanpassing van ramingen.
Pdf-versie
KENNISNAME

10. Aanstellen polyvalent technisch assistent en aanleggen wervingsreserve

Het college stelt het personeelslid aan en legt een wervingsreserve aan.
Het college stelt het personeelslid aan en legt een wervingsreserve aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Voorstel tussenkomst hoge energieprijzen De Elfpenner nov 21- feb 22

Het college kent een tussenkomst toe.
Het college kent een tussenkomst toe.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Toelating tot het gebruik van de wandelpaden in het Kasteelpark naar aanleiding van de Natuurloop Zonnebeke op 18 en 19 december 2021

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 december 2021

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Goedkeuring notulen zitting dd. 22 november 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van zes klaslokalen op de site gelegen Kloosterlaan 4 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien en aanplanten van bomen op de site gelegen Lange Dreve 7 te 8980 Zonnebeke

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en bouwen van 3 woningen op de site gelegen Beselarestraat 258 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Het college verleent de omgevingsvergunning
Het college verleent de omgevingsvergunning
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD