Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 30 aug 2021, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 30 AUG 2021

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke. De vergunning wordt verleend

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke. De vergunning wordt verleend

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261. De omgevingsvergunning wordt verleend.

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28. De aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28. De aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8. De omgevingsvergunning wordt verleend.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Advies voor het bouwen van een middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat

Het college verleent gunstig advies voor bouwen middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat

7. Advies voor het bouwen van een middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat
Het college verleent gunstig advies voor bouwen middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat

Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats

De bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester dd. 19 augustus 2021 voor tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats

8. Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats
De bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester dd. 19 augustus 2021 voor tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats

Subsidie aanvraag - laadpalen

9. Subsidie aanvraag - laadpalen

Aquafin project 21736 " Zonnebeke: renovatie RWZI Zonnebeke - aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut - openbaar onderzoek

10. Aquafin project 21736 " Zonnebeke: renovatie RWZI Zonnebeke - aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut - openbaar onderzoek

Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten

Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten

11. Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten
Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten

Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent

Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent

12. Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent
Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent

Kennisname ontslag van een begeleider BKO en goedkeuring inkorting opzegperiode

Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.

13. Kennisname ontslag van een begeleider BKO en goedkeuring inkorting opzegperiode
Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.

Onderhoud Western Front Trail

14. Onderhoud Western Front Trail

Bebording Via Sacra - Road to Passchendaele

15. Bebording Via Sacra - Road to Passchendaele

Aanvraag tot erkenning vereniging Muziekquiz Kermis

16. Aanvraag tot erkenning vereniging Muziekquiz Kermis

Drukwerk uitrol nieuwe huisstijl

17. Drukwerk uitrol nieuwe huisstijl

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 september 2021

Het college keurt de dagorde goed.

18. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 september 2021
Het college keurt de dagorde goed.

Goedkeuring notulen zitting dd. 16 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 16 augustus 2021
Het college keurt de notulen goed.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

20. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

21. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

22. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr. De omgevingsvergunning wordt verleend.

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr. De omgevingsvergunning wordt verleend.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63. De vergunning wordt verleend.

26. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63.
Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63. De vergunning wordt verleend.

Aktename melding voor het uitbreiden van bestaande aangebouwde garage - Grote Molenstraat 9

Het college neemt akte van de melding

27. Aktename melding voor het uitbreiden van bestaande aangebouwde garage - Grote Molenstraat 9
Het college neemt akte van de melding

Kennisname aanvraag erfgoedpremie houten staakmolen Geluveld

Het college neemt kennis van de aanvraag voor een erfgoedpremie voor de houten staakmolen te Geluveld.

28. Kennisname aanvraag erfgoedpremie houten staakmolen Geluveld
Het college neemt kennis van de aanvraag voor een erfgoedpremie voor de houten staakmolen te Geluveld.

Advies bodemsaneringsproject - Frezenbergstraat 62

Het college verleent gunstig advies inzake het bodemsaneringsproject voor de Frezenbergstraat 62 te Zonnebeke

29. Advies bodemsaneringsproject - Frezenbergstraat 62
Het college verleent gunstig advies inzake het bodemsaneringsproject voor de Frezenbergstraat 62 te Zonnebeke

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

30. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

Afsluiten arbeidsongeval technisch assistent

31. Afsluiten arbeidsongeval technisch assistent

Vraag van K. Fanfare Sint- Cecilia Passendale

nvt

32. Vraag van K. Fanfare Sint- Cecilia Passendale
nvt

Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Zonnebeke Feest op 4 september 2021

33. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Zonnebeke Feest op 4 september 2021

Bekrachtiging twee besluiten van de Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglementen in hoogdringendheid - WRC Renties Ypres Rally Belgium 13 augustus 2021

Het college bekrachtigt de twee besluiten van de burgemeester.

34. Bekrachtiging twee besluiten van de Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglementen in hoogdringendheid - WRC Renties Ypres Rally Belgium 13 augustus 2021
Het college bekrachtigt de twee besluiten van de burgemeester.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Zonnebatjes 2021

35. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Zonnebatjes 2021

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van woning en bouwen van garageblok op de site gelegen Menenstraat 235 en 239 te Zonnebeke-Geluveld. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande loods en bouwen van een landbouwloods op de site gelegen Oude Kortrijkstraat 41 te 8980 Zonnebeke-Beselare. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke. De vergunning wordt verleend
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda op de site gelegen Kleine Molenstraat 7 te 8980 Zonnebeke. De vergunning wordt verleend
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van deel van bestaande bebouwing en - bouwen van nieuwe woning en handelsruimte voor bakkerij voor de site gelegen Beselarestraat 257 -261. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28. De aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van zonnepanelen op de site gelegen Frezenbergstraat 28. De aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van bestaande tuin, aanleggen van verharding, vellen en aanplanten van bomen, reliëfwijziging en aanleg van dementietuin, omvormen bestaande vijver en verwijdering slib, creëren van zithoeken langs het wandelpad en het bouwen van een pergola en schuilhok op de site gelegen Kraaiveldstraat 8. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Advies voor het bouwen van een middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat

Het college verleent gunstig advies voor bouwen middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat
Het college verleent gunstig advies voor bouwen middenspanningscabine op de site gelegen Oude Kortrijkstraat
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Bekrachtiging besluit burgemeester tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats

De bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester dd. 19 augustus 2021 voor tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats
De bekrachtiging van het besluit van de Burgemeester dd. 19 augustus 2021 voor tijdelijk verkeersreglement Passendaleplaats
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Subsidie aanvraag - laadpalen

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Aquafin project 21736 " Zonnebeke: renovatie RWZI Zonnebeke - aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut - openbaar onderzoek

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten

Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten
Aanstellen van een extern bureau voor het uitvoeren van HR diensten
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent

Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent
Vacant verklaren van een voltijds contractueel polyvalent technisch assistent
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Kennisname ontslag van een begeleider BKO en goedkeuring inkorting opzegperiode

Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.
Het college neemt kennis van de ontslagname en beslist over de datum van uitdiensttreding.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Onderhoud Western Front Trail

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Bebording Via Sacra - Road to Passchendaele

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

16. Aanvraag tot erkenning vereniging Muziekquiz Kermis

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

17. Drukwerk uitrol nieuwe huisstijl

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

18. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 13 september 2021

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

19. Goedkeuring notulen zitting dd. 16 augustus 2021

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

20. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
KENNISNAME

21. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Aanvraag omgevingsvergunning in openbaar onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

23. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande loods, verbouwen voorbouw bestaande loods door aanbouwen van sas en gevelwijziging bestaande voorbouw voor de site gelegen Kasteelstraat 13 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

24. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning – open bebouwing – met carport op de site gelegen Walleghemsgoed 28 te 8980 Zonnebeke. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

25. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een keermuur met reliëfwijziging op de site Warden Oomlaan z/nr. De omgevingsvergunning wordt verleend.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

26. Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63.

Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63. De vergunning wordt verleend.
Kennisname beslissing omgevingsvergunning in beroep Bestendige Deputatie voor de site in de Langemarkstraat 63. De vergunning wordt verleend.
Pdf-versie
KENNISNAME

27. Aktename melding voor het uitbreiden van bestaande aangebouwde garage - Grote Molenstraat 9

Het college neemt akte van de melding
Het college neemt akte van de melding
Pdf-versie
KENNISNAME

28. Kennisname aanvraag erfgoedpremie houten staakmolen Geluveld

Het college neemt kennis van de aanvraag voor een erfgoedpremie voor de houten staakmolen te Geluveld.
Het college neemt kennis van de aanvraag voor een erfgoedpremie voor de houten staakmolen te Geluveld.
Pdf-versie
KENNISNAME

29. Advies bodemsaneringsproject - Frezenbergstraat 62

Het college verleent gunstig advies inzake het bodemsaneringsproject voor de Frezenbergstraat 62 te Zonnebeke
Het college verleent gunstig advies inzake het bodemsaneringsproject voor de Frezenbergstraat 62 te Zonnebeke
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

30. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

31. Afsluiten arbeidsongeval technisch assistent

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

32. Vraag van K. Fanfare Sint- Cecilia Passendale

nvt
nvt
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

33. Toestaan afwijking geluidsnorm naar aanleiding van Zonnebeke Feest op 4 september 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD

34. Bekrachtiging twee besluiten van de Burgemeester - Tijdelijk verkeersreglementen in hoogdringendheid - WRC Renties Ypres Rally Belgium 13 augustus 2021

Het college bekrachtigt de twee besluiten van de burgemeester.
Het college bekrachtigt de twee besluiten van de burgemeester.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

35. Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Zonnebatjes 2021

Pdf-versie
GOEDGEKEURD