Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Zonnebeke, zitting van 31 jan 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aangebouwd bijgebouw aan de woning, nieuwe aanbouw en bouwen van een serre op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 5 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aangebouwd bijgebouw aan de woning, nieuwe aanbouw en bouwen van een serre op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 5 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract

Het college neemt kennis van het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek en beslist om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

2. Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract
Het college neemt kennis van het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek en beslist om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke - Gunning

Het college gunt de opdracht.

3. Aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke - Gunning
Het college gunt de opdracht.

Renovatie en heraanleg skatepark Beselare - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de aan te schrijven leveranciers.

4. Renovatie en heraanleg skatepark Beselare - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers
Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de aan te schrijven leveranciers.

Kennisname ontslag van een begeleider BKO

Het college neemt kennis van de ontslagname.

5. Kennisname ontslag van een begeleider BKO
Het college neemt kennis van de ontslagname.

Aanstelling onderwijzer bij zwangerschapsverlof

Het college stelt het personeelslid aan.

6. Aanstelling onderwijzer bij zwangerschapsverlof
Het college stelt het personeelslid aan.

Plaatsing bijkomende klascontainer GBS De Zonnebloem

Het college keurt de plaatsing van een bijkomende klascontainer goed.

7. Plaatsing bijkomende klascontainer GBS De Zonnebloem
Het college keurt de plaatsing van een bijkomende klascontainer goed.

Goedkeuring ontlenen materiaal gemeente Moorslede

Het college verleent goedkeuring tot het ontlenen van materiaal bij gemeente Moorslede.

8. Goedkeuring ontlenen materiaal gemeente Moorslede
Het college verleent goedkeuring tot het ontlenen van materiaal bij gemeente Moorslede.

Goedkeuring inzet van pedagogische coach bko in 2022

Het college keurt de aanwerving van een pedagogische coach goed.

9. Goedkeuring inzet van pedagogische coach bko in 2022
Het college keurt de aanwerving van een pedagogische coach goed.

Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht in het kasteelpark op 19 en 20 februari 2022

Het college verleent de toelating.

10. Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht in het kasteelpark op 19 en 20 februari 2022
Het college verleent de toelating.

Zonnebonnen - goedkeuren interne bestellingen werkjaar 2022

Het college keurt de interne bestellingen van de Zonnebon goed.

11. Zonnebonnen - goedkeuren interne bestellingen werkjaar 2022
Het college keurt de interne bestellingen van de Zonnebon goed.

Advies aanvraag tot een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum en intentieverklaringen tot samenwerking.

Het college verleent haar akkoord met de intentieverklaringen en verleent gunstig advies tot goedkeuring door de gemeenteraad.

12. Advies aanvraag tot een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum en intentieverklaringen tot samenwerking.
Het college verleent haar akkoord met de intentieverklaringen en verleent gunstig advies tot goedkeuring door de gemeenteraad.

Goedkeuring notulen zitting dd. 24 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.

13. Goedkeuring notulen zitting dd. 24 januari 2022
Het college keurt de notulen goed.

Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 februari 2022

Het college keurt de dagorde goed.

14. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 februari 2022
Het college keurt de dagorde goed.

Brieven

Het college neemt kennis van het voorgelegd schrijven.

15. Brieven
Het college neemt kennis van het voorgelegd schrijven.

Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

16. Kennisname besluiten burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

17. Kennisname besluiten algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur

Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

18. Kennisname notulen managementteam
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.

Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

19. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning en plaatsen van buitengevelisolatie en crepi gelegen op de site Slijpsstraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning en plaatsen van buitengevelisolatie en crepi gelegen op de site Slijpsstraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld
Het college verleent de omgevingsvergunning.

Kennisname beslissing aanvraag omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie - Grote Roeselarestraat 8

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

21. Kennisname beslissing aanvraag omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie - Grote Roeselarestraat 8
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.

Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Meenseweg 497

Het college verleent gunstig advies.

22. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Meenseweg 497
Het college verleent gunstig advies.

Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022

Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022

23. Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022
Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022

Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.

24. Goedkeuring bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed.

1. Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van aangebouwd bijgebouw aan de woning, nieuwe aanbouw en bouwen van een serre op de site gelegen Oude Zandvoordestraat 5 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Riviercontract Heulebeek - goedkeuring riviercontract

Het college neemt kennis van het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek en beslist om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het college neemt kennis van het definitieve ontwerp van het riviercontract Heulebeek en beslist om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

3. Aanstellen projectmanager ter opvolging van bouwdossiers namens de gemeente Zonnebeke - Gunning

Het college gunt de opdracht.
Het college gunt de opdracht.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

4. Renovatie en heraanleg skatepark Beselare - goedkeuring lastvoorwaarden en aan te schrijven leveranciers

Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de aan te schrijven leveranciers.
Het college keurt het bestek goed en bepaalt de gunningswijze en de aan te schrijven leveranciers.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

5. Kennisname ontslag van een begeleider BKO

Het college neemt kennis van de ontslagname.
Het college neemt kennis van de ontslagname.
Pdf-versie
KENNISNAME

6. Aanstelling onderwijzer bij zwangerschapsverlof

Het college stelt het personeelslid aan.
Het college stelt het personeelslid aan.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

7. Plaatsing bijkomende klascontainer GBS De Zonnebloem

Het college keurt de plaatsing van een bijkomende klascontainer goed.
Het college keurt de plaatsing van een bijkomende klascontainer goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

8. Goedkeuring ontlenen materiaal gemeente Moorslede

Het college verleent goedkeuring tot het ontlenen van materiaal bij gemeente Moorslede.
Het college verleent goedkeuring tot het ontlenen van materiaal bij gemeente Moorslede.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

9. Goedkeuring inzet van pedagogische coach bko in 2022

Het college keurt de aanwerving van een pedagogische coach goed.
Het college keurt de aanwerving van een pedagogische coach goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

10. Toelating tot doortocht van een mountainbiketocht in het kasteelpark op 19 en 20 februari 2022

Het college verleent de toelating.
Het college verleent de toelating.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

11. Zonnebonnen - goedkeuren interne bestellingen werkjaar 2022

Het college keurt de interne bestellingen van de Zonnebon goed.
Het college keurt de interne bestellingen van de Zonnebon goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

12. Advies aanvraag tot een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum en intentieverklaringen tot samenwerking.

Het college verleent haar akkoord met de intentieverklaringen en verleent gunstig advies tot goedkeuring door de gemeenteraad.
Het college verleent haar akkoord met de intentieverklaringen en verleent gunstig advies tot goedkeuring door de gemeenteraad.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

13. Goedkeuring notulen zitting dd. 24 januari 2022

Het college keurt de notulen goed.
Het college keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

14. Goedkeuring dagorde gemeenteraad 14 februari 2022

Het college keurt de dagorde goed.
Het college keurt de dagorde goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

15. Brieven

Het college neemt kennis van het voorgelegd schrijven.
Het college neemt kennis van het voorgelegd schrijven.
Pdf-versie
KENNISNAME

16. Kennisname besluiten burgemeester

Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Het college neemt kennis van de besluiten van de burgemeester
Pdf-versie
KENNISNAME

17. Kennisname besluiten algemeen directeur

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur
Pdf-versie
KENNISNAME

18. Kennisname notulen managementteam

Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Het college neemt kennis van de notulen van het managementteam.
Pdf-versie
KENNISNAME

19. Aanvraag omgevingsvergunning in openbare onderzoek

Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Het college neemt kennis van de aanvragen omgevingsvergunning in openbaar onderzoek.
Pdf-versie
KENNISNAME

20. Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning en plaatsen van buitengevelisolatie en crepi gelegen op de site Slijpsstraat 7 te 8980 Zonnebeke-Geluveld

Het college verleent de omgevingsvergunning.
Het college verleent de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

21. Kennisname beslissing aanvraag omgevingsvergunning door Bestendige Deputatie - Grote Roeselarestraat 8

Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Het college neemt kennis van de beslissing van de bestendige deputatie.
Pdf-versie
KENNISNAME

22. Advies aanvraag omgevingsvergunning Bestendige Deputatie - Meenseweg 497

Het college verleent gunstig advies.
Het college verleent gunstig advies.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

23. Kennisname notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022

Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022
Het college neemt kennis van de notulen kerkfabriek Zandvoorde dd. 14 januari 2022
Pdf-versie
KENNISNAME

24. Goedkeuring bestelaanvragen

Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Het college keurt de bestelaanvragen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD