Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke, zitting van 13 mei 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

BESLUIT BURGEMEESTER VAN 13 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Schipstraat 63-65

De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.

1. Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Schipstraat 63-65
De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.

Vergunning tot het organiseren van de Zonnebatjes 2022

De burgemeester keurt de vergunning goed

2. Vergunning tot het organiseren van de Zonnebatjes 2022
De burgemeester keurt de vergunning goed

1. Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Schipstraat 63-65

De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.
De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.
Pdf-versie

2. Vergunning tot het organiseren van de Zonnebatjes 2022

De burgemeester keurt de vergunning goed
De burgemeester keurt de vergunning goed
Pdf-versie