Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 jul 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

BESLUIT BURGEMEESTER VAN 14 JUL 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Ieperstraat 56 bus 0203 - Beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (conform artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021)

De woning is conform en wordt bijgevolg niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.

1. Ieperstraat 56 bus 0203 - Beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (conform artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021)
De woning is conform en wordt bijgevolg niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.

1. Ieperstraat 56 bus 0203 - Beslissing woning niet ongeschikt en niet onbewoonbaar (conform artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021)

De woning is conform en wordt bijgevolg niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.
De woning is conform en wordt bijgevolg niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard.
Pdf-versie