Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke, zitting van 14 dec 2021, 00:00 uur.

Pdf-versie

BESLUIT BURGEMEESTER VAN 14 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Grote Roeselarestraat 22 - Besluit tot woonverbod op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Er wordt een woonverbod opgelegd voor het pand (stalling/berging) gelegen te Grote Roeselarestraat 22.

1. Grote Roeselarestraat 22 - Besluit tot woonverbod op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Er wordt een woonverbod opgelegd voor het pand (stalling/berging) gelegen te Grote Roeselarestraat 22.

1. Grote Roeselarestraat 22 - Besluit tot woonverbod op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Er wordt een woonverbod opgelegd voor het pand (stalling/berging) gelegen te Grote Roeselarestraat 22.
Er wordt een woonverbod opgelegd voor het pand (stalling/berging) gelegen te Grote Roeselarestraat 22.
Pdf-versie