Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke

Besluitenlijst van Besluit Burgemeester Gemeente Zonnebeke, zitting van 15 apr 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

BESLUIT BURGEMEESTER VAN 15 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Houtemstraat 43

De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.

1. Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Houtemstraat 43
De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.

1. Vellen van bomen wegens acuut gevaar - Houtemstraat 43

De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.
De burgemeester geeft toestemming om de bomen te vellen.
Pdf-versie