OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 09 mei 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 09 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 11 april 2022

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 11 april 2022
De raad keurt de notulen goed.

Vaststelling van de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW

De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2021 vast.

2. Vaststelling van de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW
De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2021 vast.

Jaarverslag 2021 - kennisname

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2021.

3. Jaarverslag 2021 - kennisname
De raad neemt kennis van het jaarverslag 2021.

Kennisname rapportering klachten 2021 - OCMW

De raad neemt kennis van de geregistreerde klachten in 2021 van het OCMW. Bij het OCMW werden er geen klachten ingediend in 2021.

4. Kennisname rapportering klachten 2021 - OCMW
De raad neemt kennis van de geregistreerde klachten in 2021 van het OCMW. Bij het OCMW werden er geen klachten ingediend in 2021.

Openbare verkoop stuk landbouwgrond gelegen Rijselbosstraat te Zonnebeke - goedkeuring ontwerp verkoopakte en pachtbeëindiging en vaststellen minimale verkoopprijs

De raad beslist over te gaan tot de verkoop met opbod van stukken landbouwgrond langs de Rijselbosstraat te Zonnebeke, totale kadastrale oppervlakte van 1ha 83a 20ca. De minimale verkoopprijs wordt vastgelegd op €113.759,00.

5. Openbare verkoop stuk landbouwgrond gelegen Rijselbosstraat te Zonnebeke - goedkeuring ontwerp verkoopakte en pachtbeëindiging en vaststellen minimale verkoopprijs
De raad beslist over te gaan tot de verkoop met opbod van stukken landbouwgrond langs de Rijselbosstraat te Zonnebeke, totale kadastrale oppervlakte van 1ha 83a 20ca. De minimale verkoopprijs wordt vastgelegd op €113.759,00.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 11 april 2022

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Vaststelling van de jaarrekening 2021 voor het gedeelte OCMW

De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2021 vast.
De raad stelt het gedeelte van het OCMW van de jaarrekening 2021 vast.
Pdf-versie

3. Jaarverslag 2021 - kennisname

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2021.
De raad neemt kennis van het jaarverslag 2021.
Pdf-versie

4. Kennisname rapportering klachten 2021 - OCMW

De raad neemt kennis van de geregistreerde klachten in 2021 van het OCMW. Bij het OCMW werden er geen klachten ingediend in 2021.
De raad neemt kennis van de geregistreerde klachten in 2021 van het OCMW. Bij het OCMW werden er geen klachten ingediend in 2021.
Pdf-versie

5. Openbare verkoop stuk landbouwgrond gelegen Rijselbosstraat te Zonnebeke - goedkeuring ontwerp verkoopakte en pachtbeëindiging en vaststellen minimale verkoopprijs

De raad beslist over te gaan tot de verkoop met opbod van stukken landbouwgrond langs de Rijselbosstraat te Zonnebeke, totale kadastrale oppervlakte van 1ha 83a 20ca. De minimale verkoopprijs wordt vastgelegd op €113.759,00.
De raad beslist over te gaan tot de verkoop met opbod van stukken landbouwgrond langs de Rijselbosstraat te Zonnebeke, totale kadastrale oppervlakte van 1ha 83a 20ca. De minimale verkoopprijs wordt vastgelegd op €113.759,00.
Pdf-versie