OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 10 jan 2022, 20:06 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 10 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.06 uur.
Locatie:

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 december 2021

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 december 2021
De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 december 2021

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie