OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 11 apr 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 maart 2022

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 maart 2022
De raad keurt de notulen goed.

Toetreding tot OFP PROLOCUS

De raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .

2. Toetreding tot OFP PROLOCUS
De raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 maart 2022

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie
GOEDGEKEURD

2. Toetreding tot OFP PROLOCUS

De raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .
De raad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS .
Pdf-versie
GOEDGEKEURD