OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 13 dec 2021, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 DEC 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15 november 2021

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15 november 2021
De raad keurt de notulen goed.

Kennisname ontslag van rechtswege van Philippe Rassalle als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Christine Van Exem na onderzoek van de geloofsbrieven.

De raad neem kennis van het ontslag van rechtswege en verkiest de kandidaat-opvolger na onderzoek van de geloofsbrieven.

2. Kennisname ontslag van rechtswege van Philippe Rassalle als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Christine Van Exem na onderzoek van de geloofsbrieven.
De raad neem kennis van het ontslag van rechtswege en verkiest de kandidaat-opvolger na onderzoek van de geloofsbrieven.

Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.

De raad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het deel OCMW.

3. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.
De raad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het deel OCMW.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15 november 2021

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Kennisname ontslag van rechtswege van Philippe Rassalle als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Christine Van Exem na onderzoek van de geloofsbrieven.

De raad neem kennis van het ontslag van rechtswege en verkiest de kandidaat-opvolger na onderzoek van de geloofsbrieven.
De raad neem kennis van het ontslag van rechtswege en verkiest de kandidaat-opvolger na onderzoek van de geloofsbrieven.
Pdf-versie

3. Kennisname van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.

De raad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het deel OCMW.
De raad neemt kennis van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor het deel OCMW.
Pdf-versie