OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 14 feb 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 januari 2022

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 januari 2022
De raad keurt de notulen goed.

Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring

De raad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.

2. Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring
De raad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.

Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

3. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming
De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy

De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

4. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy
De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.

AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021

De raad neemt kennis van het verslag

5. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021
De raad neemt kennis van het verslag

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10 januari 2022

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Gezamenlijke overheidsopdracht "Hospitalisatieverzekering 2023-2026" - deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring

De raad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.
De raad beslist tot deelname aan de gezamenlijke overheidsopdracht, machtigt stad Ieper om de aanbestedingsprocedure en plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning, en verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst.
Pdf-versie

3. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

4. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage V Camerapolicy

De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
De raad keurt het aangepaste arbeidsreglement goed.
Pdf-versie

5. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 17.12.2021

De raad neemt kennis van het verslag
De raad neemt kennis van het verslag
Pdf-versie