OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 14 mrt 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken

De raad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.

1. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken
De raad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.

Opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’

De raad beslist tot opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021.

2. Opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’
De raad beslist tot opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021.

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 februari 2022

De raad keurt de notulen goed.

3. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 februari 2022
De raad keurt de notulen goed.

1. Toegevoegd punt bij hoogdringendheid ingediend door raadslid Deleu: Akkoord om de vergadering van vanavond in hybride vorm te laten doorgaan en voorstel tot aanpassing om in de toekomst hybride ter vergaderen mogelijk te maken

De raad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.
De raad verleent goedkeuring aan de toevoeging bij hoogdringendheid van dit agendapunt aan de dagorde., beslist dat de zitting van 14 maart 2022 op hybride wijze kan plaatsvinden en keurt het addendum bij het huishoudelijk reglement goed.
Pdf-versie

2. Opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021 m.b.t. ‘Toegevoegd punt: Voorstel om opnieuw digitaal te vergaderen n.a.v. de toename van de COVID-19-besmettingen’

De raad beslist tot opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021.
De raad beslist tot opheffing van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15.11.2021.
Pdf-versie

3. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 februari 2022

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie