OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke

Besluitenlijst van Raad voor Maatschappelijk Welzijn OCMW Zonnebeke, zitting van 18 okt 2021, 20:21 uur.

Pdf-versie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 OKT 2021

De voorzitter opent de vergadering om 20.21 uur.
Locatie: Raadzaal

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 september 2021

De raad keurt de notulen goed.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 september 2021
De raad keurt de notulen goed.

Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De raad neemt kennis van de goedkeuring.

2. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW
De raad neemt kennis van de goedkeuring.

Projectoproep Zorgzame buurt

De raad gaat akkoord met de indiening van twee dossiers binnen deze projectoproep Zorgzame Buurten ( Zandvoorde en Zonnebeke ).

3. Projectoproep Zorgzame buurt
De raad gaat akkoord met de indiening van twee dossiers binnen deze projectoproep Zorgzame Buurten ( Zandvoorde en Zonnebeke ).

Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

De raad beslist tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

4. Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
De raad beslist tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy

De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

5. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy
De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

6. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming
De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 13 september 2021

De raad keurt de notulen goed.
De raad keurt de notulen goed.
Pdf-versie

2. Kennisname goedkeuring Agentschap Binnenlands bestuur voor de jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

De raad neemt kennis van de goedkeuring.
De raad neemt kennis van de goedkeuring.
Pdf-versie

3. Projectoproep Zorgzame buurt

De raad gaat akkoord met de indiening van twee dossiers binnen deze projectoproep Zorgzame Buurten ( Zandvoorde en Zonnebeke ).
De raad gaat akkoord met de indiening van twee dossiers binnen deze projectoproep Zorgzame Buurten ( Zandvoorde en Zonnebeke ).
Pdf-versie

4. Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

De raad beslist tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
De raad beslist tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
Pdf-versie

5. Aanpassen arbeidsreglement: bijlage IV Camerapolicy

De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
Pdf-versie

6. Aanpassen arbeidsreglement: hoofdstuk gegevensbescherming

De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
De raad beslist om het agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.
Pdf-versie